logo
U bent hier : Home » Werken bij de Douane

Werken bij de Douane

Wat is de douane?

Ken je de Douane? Denk je bij het horen van Douane aan de douaniers die uw bagage controleren op de luchthaven? De hedendaagse Douane is veel meer dan dat! Zij staan immers in voor de inning van invoerrechten, de inning van de accijnzen, de inning van BTW op ingevoerde goederen,… De Douane oefent toezicht uit op de goederenstromen en draagt zo bij tot de economische veiligheid, de bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu en de veiligheid van personen en goederen. Zij ziet toe op de naleving van de wetgeving op economisch vlak en de reglementeringen op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid. De Douane is een ware "goederenpolitie".

Bovendien is België een “logistiek land” waar jaarlijks zeer grote goederenstromen plaatsvinden. De haven van Antwerpen, de luchthavens Zaventem, Bierset, etc. maken van België een belangrijke toegangspoort tot de Europese Unie. Om interessant te blijven voor buitenlandse investeringen, is het van essentieel belang dat de goederenstroom ononderbroken en zo snel mogelijk verloopt, ook hierin heeft de Douane een belangrijke taak te vervullen.

De Europese Commissie heeft verregaande plannen voor het geïntegreerde beheer van de buitengrenzen uitgewerkt. De veiligheidstaken zijn de belangrijkste uit het takenpakket geworden. De douaneambtenaren moeten proberen alle risico’s die aan de invoer van goederen verbonden zijn op te vangen, dit door toepassing van strenge controles inzake openbare veiligheid (terrorisme), gezondheid, economische regelgeving en milieu.

Douane en Accijnzen bekleedt een bijzondere plaats in de FOD Financiën. De douanediensten zijn in feite een internationale politiedienst die belast is met het controleren van de goederen en de goederenstromen. Het business model van Douane en Accijnzen verschilt dus van die van de andere diensten van de FOD Financiën. De Douane beschikt over haar eigen opsporingsdiensten om fraude tegen te gaan. De opsporingsdiensten werken in een internationaal netwerk met wederzijdse bijstandsafspraken. Bepaalde personeelsleden van de opsporingsdienst hebben het statuut van officier van gerechtelijke politie.

Hondenteams speuren naar drugs en cash geld, mobiele teams, ondersteund door de “douane motards”, voeren overal in het land controles uit en nemen deel aan speciale acties.

Vaste en mobiele scanners worden ingezet om voertuigen en ladingen te scannen, speciale eenheden doorzoeken de schepen en zelfs op het water zijn onze douaniers actief, zowel in de havens als voor de kust.

Dit alles ondersteund door diensten waar ervaren mensen doorgedreven risicoanalyses uitvoeren, en risicovolle goederentransacties in kaart brengen.

Je krijgt de kans om in een werkomgeving te stappen die in volle ontwikkeling is. De douanewereld is een dynamische wereld die het ritme van de wereldeconomie volgt.

Het spreekt dus voor zich dat de Douane en Accijnzen een uitdagende werkgever is, die een veelzijdig pakket aan taken biedt, maatschappelijk waardevol en met grote ontplooiingskansen. Een werkgever die in volle ontwikkeling is en waar jij misschien aan kan meebouwen.

Wist je dat...

... de Douane schepen doorzoekt en controleert naar drugs, namaak... en dit door haar zogenaamde "rummage-team"?

... de Douane nagemaakte goederen die gevaarlijk zijn voor onze maatschappij uit de handel houdt? Hierbij voor parfums, cosmeticaproducten en geneesmiddelen een indicatie van hoeveel nagemaakte stuks uit de handel werden gehouden:

Goederen 2009 2010 2011 2012 2013
Parfums en cosmeticaproducten 41.252 691 114.479 255.308 484.000
Geneesmiddelen 16.195 14.260 16.913 6.421 311.621

... de Douane zijn eigen opsporingsdiensten heeft, de zogenaamde NOD (Nationale Opsporingsdienst), GAD (Groep anti-drugs),…?

... de Douane ook controleert op het in- en uitvoeren van beschermde diersoorten? Dit wordt CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) genoemd. Meer informatie.

... er een verplichte aangifte is bij de Douane van grensoverschrijdend vervoer van 10.000 euro of meer in cash of in instrumenten aan toonder?

... bij de douane ongeveer 3500 personen worden tewerkgesteld over geheel België?

... de totale wereldwijde handel voornamelijk tussen de 7 belangrijkste commerciële regio’s 18.2 triljoen USD bedraagt? (cijfers 2011 - wto)

... 90% van het vervoer van goederen gebeurt via containervervoer?

... de FOD Financiën een eigen opleidingscentrum heeft? Wij noemen dit de Nationale School voor Fiscaliteit.

... de security-check op een luchthaven niet wordt uitgevoerd door de douane, maar door een private veiligheidsdienst?

... er binnen Europa vrij verkeer van goederen bestaat, maar dat er nog steeds beperkingen gelden inzake alcohol en tabak? Meer informatie.

... sommige douaniers op vier poten lopen? De Douane beschikt over verscheidene drugs- en cashhonden.

... de douane bijdraagt tot een betere wereld? Haar core business is immers de bescherming van de samenleving.

... er 2 soorten drugshonden bestaan? Actieve drugshonden worden gebruikt voor het doorzoeken van containers, huizen, auto's, bagage, etc. Passieve drugshonden worden voornamelijk ingezet op plekken met veel mensen. Een drukke hond is dan niet gewenst, want dit kan de menigte doen schrikken. Een passieve drugshond gaat naast de verdachte zitten als ze verdovende middelen hebben geroken, een actieve hond zal blaffen. Het aanleren van deze passieve melding vereist een langere training dan een actieve melding.

... de douane over een eigen Douane Museum beschikt? Het Nationaal Museum van Douane en Accijnzen bevindt zich in de Ellermanstraat te Antwerpen. Je kan er terecht voor een museumbezoek, maar ook voor documentatie. Meer informatie.

... de Belgische douane lid is van de European Customs Sports Association? Dit geeft sportieve ambtenaren de mogelijkheid deel te nemen aan verscheidene sportevenementen binnen Europa. Meer informatie.

... de douane-unie een van de eerste verwezenlijkingen van de EU was? Daarmee kwam er een eind aan de heffing van in- en uitvoerrechten aan de binnengrenzen en werd er een uniform systeem voor de heffing van belasting op geïmporteerde goederen tot stand gebracht.

... de douanediensten in de EU bijna 20% van de totale invoer ter wereld verwerken: meer dan 2 miljard ton aan goederen per jaar? Hiervoor worden jaarlijks meer dan 100 miljoen aangiften behandeld (cijfers europa.eu).

... je een douanier kan herkennen aan zijn specifiek uniform: een donkerblauwe broek of rok en een lichtblauw hemd met het insigne "Douane"?

... enkele diensten evolueren naar 24u op 24u beschikbaarheid voor reizigers, cargobedrijven, enz? Voor het werken in deze shiftregeling zullen de douaniers een premie krijgen bovenop hun brutoloon.

Title

© 2013 - Federale Overheidsdienst Financiën - Naar boven