Werken bij de Douane

Wat is de douane?

Kent u de Douane? Denkt u bij het horen van douane aan de douaniers die uw bagage controleren op de luchthaven? De hedendaagse Douane is veel meer dan dat! Zij staan immers in voor de inning van invoerrechten, de inning van de accijnzen, de inning van BTW op ingevoerde goederen,… De douane oefent toezicht uit op de goederenstromen en draagt zo bij tot de economische veiligheid, de bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu en de veiligheid van personen en goederen. Zij ziet toe op de naleving van de wetgeving op economisch vlak en de reglementeringen op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid. De Douane is een ware "goederenpolitie".

Bovendien is België een “logistiek land” waar jaarlijks zeer grote goederenstromen plaatsvinden. De haven van Antwerpen, de luchthavens Zaventem, Bierset, etc. maken van België een belangrijke toegangspoort tot de Europese Unie. Om interessant te blijven voor buitenlandse investeringen, is het van essentieel belang dat de goederenstroom ononderbroken en zo snel mogelijk verloopt, ook hierin heeft de Douane een belangrijke taak te vervullen.

De Europese Commissie heeft verregaande plannen voor het geïntegreerde beheer van de buitengrenzen uitgewerkt. De veiligheidstaken zijn de belangrijkste uit het takenpakket geworden. De douaneambtenaren moeten proberen alle risico’s die aan de invoer van goederen verbonden zijn op te vangen, dit door toepassing van strenge controles inzake openbare veiligheid (terrorisme), gezondheid, economische regelgeving en milieu.

Douane en accijnzen bekleedt een bijzondere plaats in de FOD Financiën. De douanediensten zijn in feite een internationale politiedienst die belast is met het controleren van de goederen en de goederenstromen. Het business model van douane en accijnzen verschilt dus van die van de andere diensten van de FOD Financiën. De douane beschikt over haar eigen opsporingsdiensten om fraude tegen te gaan. De opsporingsdiensten werken in een internationaal netwerk met wederzijdse bijstandsafspraken. Bepaalde personeelsleden van de opsporingsdienst hebben het statuut van officier van gerechtelijke politie.

Hondenteams speuren naar drugs en cash geld, mobiele teams, ondersteund door de “douane motards”, voeren overal in het land controles uit en nemen deel aan speciale acties.

Vaste en mobiele scanners worden ingezet om voertuigen en ladingen te scannen, speciale eenheden doorzoeken de schepen en zelfs op het water zijn onze douaniers actief, zowel in de havens als voor de kust.

Dit alles ondersteund door diensten waar ervaren mensen doorgedreven risicoanalyses uitvoeren, en risicovolle goederentransacties in kaart brengen.

Je krijgt de kans om in een werkomgeving te stappen die in volle ontwikkeling is. De douanewereld is een dynamische wereld die het ritme van de wereldeconomie volgt.

Het spreekt dus voor zich dat de douane en accijnzen een uitdagende werkgever is, die een veelzijdig pakket aan taken biedt, maatschappelijk waardevol en met grote ontplooiingskansen. Een werkgever die in volle ontwikkeling is en waar jij misschien aan kan meebouwen.


Filmpje


Getuigenissen van douaniers

Guy Munters

werkzaam in de brigadediensten op de luchthaven van Zaventem:

Ik werk reeds 4 jaar bij de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen met als standplaats Zaventem. Onze nationale luchthaven heeft dus voor mij geen geheimen meer. Samen met mijn collega’s van de brigade controleren wij de bagage van reizigers bij aankomst op de luchthaven. Wij doen een controle op het binnenbrengen van waardevolle of verboden goederen, alcohol, drugs en tabak. Vaak word ik ook ingezet voor het behandelen van tax refund documenten van vertrekkende passagiers om de BTW op gekochte goederen te kunnen terugvragen.

De douane op Zaventem werkt reeds 24h op 24h voor de reizigers en de cargobedrijven, maar nu zal dit echter worden geregeld in een ploegensysteem . Voor mij betekent dit veel meer vrijheid in mijn privé- leven. Zo kan ik een hele week met de vroege shift beginnen om de rest van de dag vrij te zijn. Werken bij de overheid biedt dan ook nog het voordeel van werkzekerheid, een marktconform loon en extra’s op het loon door de shiftregeling.

Lucien Gesels

werkzaam bij de douane van Moeskroen:

Ik werk bij de douanediensten van Moeskroen, waar ik goederen controleer die ons bereiken via douaneagentschappen en transportmaatschappijen. Ik controleer ook goederen bij de bedrijven zelf. Ik kijk namelijk na of de goederen overeenkomen met wat werd aangegeven op de douaneaangifte. Ik ben vaak op de baan en ontmoet verschillende mensen, een aspect dat mijn werk aangenaam maakt.

De verificatiedienst is open van 6 tot 22 uur. Wij kloppen dus soms lange dagen. Het toekomstige systeem zal er voor zorgen dat de permanentie van 6 tot 22 uur gegarandeerd blijft, maar dan in ploegen en zonder dat er extra uren moeten worden gepresteerd. Hierdoor zal ik meer vrije tijd hebben en tegelijkertijd win ik tijd door buiten de spitsuren naar of van mijn werk te rijden. Ook vanuit een financieel oogpunt is dit positief. Samengevat voor mezelf kan ik zeggen: meer vrije tijd en minder stress, een betere levenskwaliteit dus.

Eddy De Cuyper

werkzaam op de luchthaven van Zaventem:

Als jonge ambtenaar begon ik 37 jaar geleden op de luchthaven van Zaventem mijn loopbaan bij de douane. Via loopbaanexamens kon ik opklimmen tot één van de verantwoordelijken van de douane op de luchthaven en sinds 1994 sta ik in voor de organisatie en bezetting van onze diverse diensten verspreid over het luchthaventerrein.

De activiteiten van de douane op een luchthaven zijn zeer divers en afwisselend. Ze bestaan niet alleen uit de controle van de passagiers, maar voor een zeer groot deel uit activiteiten met betrekking tot het wereldwijde goederenverkeer. De taken en het werkvolume in de passagiers- en goederensector nemen elk jaar toe en dit eveneens buiten de normale kantooruren. De aanwezigheid van de douane is vereist gedurende 24u per dag en 7 dagen per week, door het internationale karakter van het werk en de constante stroom aan passagiers en goederen, om zeer snel controles te kunnen uitvoeren.

Ik heb zelf meermaals diensten in een 24-uurregeling verricht voor mijn benoeming als verantwoordelijke. Als men werkt buiten de normale kantooruren zit men in een ‘andere’, een moeilijk te beschrijven, speciale sfeer in een constant in beweging zijnde omgeving. Ik had hierdoor echter wel de mogelijkheid om mijn zoontje gedurende bepaalde dagen of weken zelf te kunnen opvangen. De vrije momenten tijdens de dag-uren zorgden ervoor dat het verrichten van kleinere taken en/of verplichtingen geen probleem was en kon ik mijn verlofdagen sparen en reserveren voor betekenisvolle afwezigheden. Mijn sociaal leven was op sommige momenten misschien anders dan dat van mijn vrienden maar, mits een goede planning, zeker niet slechter en soms zelfs gemakkelijker. Niet minder belangrijk: de verplaatsingen met de wagen kunnen plaatsvinden buiten de spitsuren.


Wist je datjes over de douane

Wist je dat de douane schepen doorzoekt en controleert naar drugs, namaak... en dit door haar zogenaamde "rummage-team"?

Wist je dat de douane nagemaakte goederen die gevaarlijk zijn voor onze maatschappij uit de handel houdt? Hierbij voor parfums, cosmeticaproducten en geneesmiddelen een indicatie van hoeveel nagemaakte stuks uit de handel werden gehouden:

Goederen 2009 2010 2011
Parfums en cosmeticaproducten 41.252 691 114.479
Geneesmiddelen 16.195 14.260 16.913

Wist je dat de douane zijn eigen opsporingsdiensten heeft, de zogenaamde NOD (Nationale Opsporingsdienst), GAD (Groep anti-drugs),…?

Wist je dat de douane ook controleert op het in- en uitvoeren van beschermde diersoorten? Dit wordt CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) genoemd. Meer informatie.

Wist je dat er een verplichte aangifte is bij de douane van grensoverschrijdend vervoer van 10.000 euro of meer in cash of in instrumenten aan toonder?

Wist je dat bij de douane ongeveer 4000 personen worden tewerkgesteld over geheel België?

Wist je dat de totale wereldwijde handel voornamelijk tussen de 7 belangrijkste commerciële regio’s 18.2 triljoen USD bedraagt? (cijfers 2011 - wto)

Wist je dat 90% van het vervoer van goederen gebeurt via containervervoer?

Wist je dat de FOD Financiën een eigen opleidingscentrum heeft? Wij noemen dit de Nationale School voor Fiscaliteit.

Wist je dat de security-check op een luchthaven niet wordt uitgevoerd door de douane, maar door een private veiligheidsdienst?

Wist je dat er binnen Europa vrij verkeer van goederen bestaat, maar dat er nog steeds beperkingen gelden inzake alcohol en tabak? Meer informatie.

Wist je dat sommige douaniers op vier poten lopen? De douane beschikt over verscheidene drugs- en cashhonden.

Wist je dat de douane bijdraagt tot een betere wereld? Haar core business is immers de bescherming van de samenleving.

Wist je dat er 2 soorten drugshonden bestaan? Actieve drugshonden worden gebruikt voor het doorzoeken van containers, huizen, auto's, bagage, etc. Passieve drugshonden worden voornamelijk ingezet op plekken met veel mensen. Een drukke hond is dan niet gewenst, want dit kan de menigte doen schrikken. Een passieve drugshond gaat naast de verdachte zitten als ze verdovende middelen hebben geroken, een actieve hond zal blaffen. Het aanleren van deze passieve melding vereist een langere training dan een actieve melding.

Wist je dat de douane over een eigen Douane Museum beschikt? Het Nationaal Museum van Douane en Accijnzen bevindt zich in de Ellermanstraat te Antwerpen. Je kan er terecht voor een museumbezoek, maar ook voor documentatie. Meer informatie.

Wist je dat de Belgische douane lid is van de European Customs Sports Association? Dit geeft sportieve ambtenaren de mogelijkheid deel te nemen aan verscheidene sportevenementen binnen Europa. Meer informatie.

Wist je dat de douane-unie een van de eerste verwezenlijkingen van de EU was? Daarmee kwam er een eind aan de heffing van in- en uitvoerrechten aan de binnengrenzen en werd er een uniform systeem voor de heffing van belasting op geïmporteerde goederen tot stand gebracht.

Wist je dat de douanediensten in de EU bijna 20% van de totale invoer ter wereld verwerken: meer dan 2 miljard ton aan goederen per jaar? Hiervoor worden jaarlijks meer dan 100 miljoen aangiften behandeld (cijfers europa.eu).

Wist je dat je een douanier kan herkennen aan zijn specifiek uniform: een donkerblauwe broek of rok en een lichtblauw hemd met het insigne "douane"?

Wist je dat enkele diensten evolueren naar 24u op 24u beschikbaarheid voor reizigers, cargobedrijven, enz? Voor het werken in deze shiftregeling zullen de douanier een premie krijgen bovenop hun Brutoloon.