U bent hier : Home » Wie zijn we? » Fiscaliteit


Fiscaliteit

De Algemene administratie van de Fiscaliteit is belast met de inkomstenbelastingen en BTW (uitgezonderd bij invoer en uitvoer) en zorgt voor een juiste en rechtvaardige vestiging van de door particulieren, KMO’s en grote ondernemingen verschuldigde belastingen en heffingen.

Daartoe zet de administratie overheidsbeslissingen, wetten en reglementen om in eenduidige instructies en werkmethoden. Een coherente en conforme toepassing van de geldende regels en werkmethoden naargelang van de respectieve doelgroepen vormt daarbij het uitgangspunt.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit biedt de verschillende doelgroepen een brede ondersteuning bij het vervullen van hun fiscale verplichtingen, verwerkt de aangiften, voert gerichte controles uit en doet opsporingen in uitvoering van het risicobeleid van de FOD Financiën. Ze staat ook in voor het behandelen van geschillen. De entiteit ziet altijd toe op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen.

Getuigenis

Caroline Poisson, adjunct fiscaal deskundige Fiscaliteit
“Door de flexibele werkomgeving (thuiswerk, variabel uurrooster) heb je de mogelijkheid om een mooie loopbaan uit te bouwen en dit in combinatie met de zorg voor het gezinsleven.”

Lire plus...Vertel iets over jouw job...

Ik ben werkzaam op een dienst vennootschapscontrole van de FOD Financiën. In eerste instantie bestaat mijn job uit het tijdig inkohieren van de ingediende vennootschapsaangifte van de belastingplichtige. Een ander aspect van mijn takenpakket is het nazicht van de mij toegewezen fiscale aangiften van vennootschappen en alle briefwisseling daaromtrent. De controle van de juiste belastbare grondslag gebeurt door nazicht van de boekhouding bij de bedrijven ter plaatse.

Hoe verliep de selectieprocedure?

Eerst nam ik deel aan een examen waarbij de kandidaat werd geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst bestaande uit meerkeuzevragen gebaseerd op een case uit de praktijk.

Nadien volgde een schriftelijk en computergestuurd gedeelte. Het schriftelijk gedeelte bestond toen uit een persoonlijke vragenlijst en bij het computergestuurd gedeelte kreeg ik een vragenlijst waar de professionele efficiëntie en de relationele vaardigheden geëvalueerd werden.

Tot slot volgde een mondeling gedeelte waarbij de voor de functie vereiste geschiktheid en de motivatie geëvalueerd werden.

Werken voor jouw huidige werkgever... Is dat een voordeel volgens jou?

Door de flexibele werkomgeving (thuiswerk, variabel uurrooster) heb je de mogelijkheid om een mooie loopbaan uit te bouwen en dit in combinatie met de zorg voor het gezinsleven.

Ik werk nu reeds jaren samen met hetzelfde gedreven team waarbij regelmatig overleg gepleegd wordt. Ieder teamlid is zich bewust van zijn rol en zijn aandeel in de verwezenlijking in de doelstellingen van ons team.

Wat is jouw grootste realisatie uit jouw loopbaan bij de FOD Financiën?

Een echte persoonlijke realisatie kan moeilijk bepaald worden , maar wat we wel proberen is om met ons team de belastingplichtige aan te zetten om een correcte aangifte in te dienen.

Beschrijf een werkdag in jouw huidige functie?

Een werkdag verschilt naargelang we op controle gaan of bureau werk verrichten.

Wanneer we niet op controle gaan, bestaat onze werkdag o.a. uit het antwoorden en verstrekken van inlichtingen aan belastingplichtigen of aan andere fiscale diensten, het afleveren van de nodige attesten, het vestigen van aanslagen, het afwerken van dossiers in Stirco(statistiek en resultaatfiches),...

Wanneer we wel op controle gaan, wordt gestart met het bespreken van informatie met betrekking tot de inhoud van de taken van de bedrijfsleiders zijn, informatie betreffende het personeel, de onroerende goederen, exacte activiteiten… om zo tot een algemeen beeld te komen van het bedrijf in kwestie. Daarna wordt er overgegaan tot een controle van de aangifte aan de hand van de boekhouding. Afhankelijk van de vaststellingen, wordt er al dan niet een voorstel tot akkoord opgemaakt na de bespreking.

Steven Heirman, waarnemend diensthoofd BTW-controle
“De professionele interne opleidingen, de mogelijkheden om zelf je loopbaan uit te tekenen en de groeiende trend naar meer flexibiliteit (satellietwerk, telewerk, nieuwe arbeidsuurregeling, …), vind ik persoonlijk de grote troeven van de FOD Financiën als werkgever.”

Lire plus...Hoe verliep de selectieprocedure?

Ik ben in dienst getreden bij de FOD Financiën in het jaar 2000. Na de traditionele psychotechnische proeven en het afsluitende mondeling examen, werd ik toegelaten tot de stage. Het stagejaar was intensief: als criminoloog had ik immers weinig voorkennis inzake fiscaliteit. Iedere dag was het dan ook hard studeren: btw, personenbelasting, burgerlijk recht, vennootschapsbelasting, boekhouden, … de cursussen en testen volgden zich in sneltempo op. In de periodes dat er geen opleidingen doorgingen, werden de stagiairs tewerkgesteld op diverse fiscale diensten. Op die manier heb ik kennis kunnen maken met de klassieke beheerscontroles en met de controlecentra.

Vertel iets over jouw job?

Tijdens mijn stage merkte ik een vacature op voor inspecteur bij de personeelsdienst van de centrale diensten. Daar ik altijd al geïnteresseerd ben geweest in human resources, waagde ik mijn kans, met succes. Ik werd tewerkgesteld op de dienst benoemingen en mutaties bij de centrale diensten, in de toenmalige Financietoren te Brussel. Ik heb er ongeveer 8 jaar gewerkt, in een boeiende, uitdagende en tweetalige werkomgeving. Nog steeds koester ik mooie herinneringen aan deze periode. Jaarlijks spreek ik trouwens nog steeds af met mijn voormalige collega’s om een hapje te gaan eten en bij te praten.

Omwille van de afstand woon-werk, vroeg ik in 2008 mijn mutatie aan naar de btw-controle van Eeklo, waar ik nog steeds ben tewerkgesteld. Eerst werkte ik er als inspecteur en momenteel als waarnemend diensthoofd. In het begin was het wel even wennen: ook al was ik reeds 8 jaar werkzaam bij de FOD Financiën, ik had nog nooit echt in de praktijk gestaan. Doch dankzij het volgen van enkele interne opleidingen en de goede begeleiding van de btw-collega’s, werd ik al snel vertrouwd met de materie.

Een werkdag ziet er voor mij ook nooit hetzelfde uit: ik begin weliswaar iedere dag steeds met het doornemen en verdelen van de briefwisseling en het checken van de e-mail, daarna kan het alle kanten op: bezoekers, telefoons met moeilijke btw-vragen, controlewerkzaamheden, … Ik heb dergelijke variatie echt nodig om goed te kunnen functioneren.

Werken voor jouw huidige werkgever... Is dat een voordeel volgens jou?

De professionele interne opleidingen, de mogelijkheden om zelf je loopbaan uit te tekenen en de groeiende trend naar meer flexibiliteit (satellietwerk, telewerk, nieuwe arbeidsuurregeling, …), vind ik persoonlijk de grote troeven van de FOD Financiën als werkgever. De meesten onder ons starten weliswaar als “controleur”, toch is het perfect mogelijk om na verloop van tijd via interne jobaanbiedingen en volgens de eigen behoeften en mogelijkheden, nieuwe opportuniteiten te ontdekken.

In 2011 werd ik waarnemend diensthoofd op de btw controle Eeklo. Dit ging aanvankelijk toch wel gepaard met heel wat vragen: “ga ik dat wel kunnen ?, ga ik als chef aanvaard worden door collega’s die jaren meer ervaring en expertise hebben dan mijzelf ?, …” Maar al snel bleek dat allemaal heel erg goed mee te vallen: veel hangt immers af van hoe je jezelf opstelt naar je medewerkers toe. Dankzij het interne opleidingstraject “Fingrow” heb ik mij essentiële generieke vaardigheden van het hedendaagse leiding geven eigen gemaakt. Ondanks een minimum aan personeel, slagen mijn team en ik erin om de goede werking van het kantoor te verzekeren, en dit in een prima groepssfeer. Daar ben ik best fier op!

Pierre Emmanuel Simon, Fiscaal beheerder
"Ik heb het geluk een werkgever te hebben die de ontwikkeling van de competenties van zijn medewerkers werkelijk ter harte neemt."

Lire plus...Ik hou mij bezig met vennootschapsbelasting. Je kan mijn werk vergelijken met dat van een onderzoeker. Samen met hun belastingaangifte sturen mijn “klanten” mij alle documenten waarmee ik aan de slag ga (jaarrekening, enz.). Op basis van die “grondstof” onderzoek ik of alles in orde is.
Dit is analysewerk dat met grote nauwkeurigheid moet worden uitgevoerd en waarvoor een degelijke technische competentie vereist is. Er moet een verband worden gelegd tussen de bedrijfsrealiteit en de wettelijke en boekhoudkundige aspecten. Als hulpmiddel voor deze taak kan ik een beroep doen op een groot aantal fiscale gegevensbanken en op informatie met betrekking tot de belastingplichtige. Indien het op grond van het resultaat van mijn onderzoek noodzakelijk is, kan ik in een tweede fase de belastingplichtige en zijn vertegenwoordigers (boekhouders, advocaten, enz.) ontmoeten om de informatie waarover ik al beschik aan te vullen en om, zo nodig, de aangifte te corrigeren. Op dat moment moet ik overtuigend overkomen en tonen dat ik in staat ben om via onderhandelingen tot een akkoord te komen dat voor iedereen bevredigend is.

Zoals je merkt, is dit een job met talrijke facetten waardoor ik in contact kom met mensen uit alle milieus. Een job waarin er echt geen tijd is voor verveling en die een permanente bijscholing vereist.

Eén van de minder leuke aspecten van het vak is het negatieve beeld dat vele mensen van onze job hebben. Dit komt ongetwijfeld voort uit het feit dat ze weinig weten over onze opdrachten en het kader waarin we werken, maar ook uit al de heersende vooroordelen over ambtenaren. In het begin is dat wel vervelend. Het belangrijkste voor mij is echter dat ik de kwaliteit van mijn werk ken en dat ik daar fier op ben. Dat helpt om al het andere te relativeren.

Ernstiger wordt het met belastingplichtigen die werkelijk in moeilijkheden zitten. Op die momenten moeten we eraan denken dat we een openbare dienst zijn en dat we de belastingplichtige moeten bijstaan. We moeten hem kunnen uitleggen wat de oorzaak is van zijn probleem en welke mogelijkheden er bestaan om het op te lossen. We kunnen hem ook de weg wijzen naar andere instanties zoals bijvoorbeeld een schuldbemiddelaar. Ook dat is een belangrijk aspect van ons werk dat vaak niet gekend is.

We moeten een professionele ingesteldheid hebben maar tegelijkertijd de sociale en menselijke aspecten niet uit het oog verliezen. We moeten de dossiers met een zekere afstandelijkheid kunnen analyseren en steeds de belastingplichtigen een luisterend oor blijven bieden.

Uiteraard krijgen we - om goed te kunnen functioneren - een doorgedreven opleiding. Bij mijn indiensttreding kreeg ik om te beginnen een theoretische en praktische opleiding van meer dan een jaar. Fiscale controle is niet echt een beroep dat je op school kan leren. Nadien zijn er tal van mogelijkheden om ons te vervolmaken. Ik kan kiezen uit een groot aantal opleidingen die met mijn concrete behoeften overeenstemmen. Ik heb het geluk dat mijn werkgever de ontwikkeling van de competenties van zijn medewerkers werkelijk ter harte neemt. Voor mij is dit duidelijk een pluspunt!

Het is een job met veel afwisseling op alle gebieden, er is dus geen routine. Ik kan op kantoor een dag besteden aan een diepgaande analyse van mijn dossiers of een boekhouder ontvangen om een dossier af te werken...
De volgende dag kan ik op bezoek zijn bij een belastingplichtige of kan ik in een ander departement op zoek zijn naar informatie. Omdat alle dossiers verschillend zijn, kan ik zowel bezig zijn met het dossier van een kapperszaak als met dat van een advocatenkantoor.
Ik kan ronduit zeggen dat dit toch wel ver afstaat van de typische "ambtenarendag"...

Weet je, ik heb een opleiding genoten in economie en fiscaal recht. Voor de meesten van mijn studiegenoten was het onbegrijpelijk dat ik bij Financiën wou beginnen. Voor hen bestond er buiten de auditsector geen heil... Vandaag stel ik vast dat velen me mijn loopbaan en toekomstperspectieven benijden. Niet zelden vraagt men mij langs de neus weg of er binnenkort geen selectie voor Financiën wordt georganiseerd. Soms denk ik dan ook dat er slechts weinig nodig zou zijn om het imago van ons werk te veranderen. Wanneer ik het succes zie van televisieseries waarin steeds dezelfde personages opduiken, gaande van de flik tot de dokter, via de onderwijzer en de sociaal assistent, vraag ik mij af waarom er nog geen scenario’s zijn geschreven waarin de held jacht maakt op fiscale fraudeurs...!Title

© 2013 - Federale Overheidsdienst Financiën - Naar boven