U bent hier : Home » Wie zijn we? » Fiscaliteit

Fiscaliteit

De Algemene administratie van de Fiscaliteit is belast met de inkomstenbelastingen en BTW (uitgezonderd bij invoer en uitvoer) en zorgt voor een juiste en rechtvaardige vestiging van de door particulieren, KMO’s en grote ondernemingen verschuldigde belastingen en heffingen.

Daartoe zet de administratie overheidsbeslissingen, wetten en reglementen om in eenduidige instructies en werkmethoden. Een coherente en conforme toepassing van de geldende regels en werkmethoden naargelang van de respectieve doelgroepen vormt daarbij het uitgangspunt.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit biedt de verschillende doelgroepen een brede ondersteuning bij het vervullen van hun fiscale verplichtingen, verwerkt de aangiften, voert gerichte controles uit en doet opsporingen in uitvoering van het risicobeleid van de FOD Financiën. Ze staat ook in voor het behandelen van geschillen. De entiteit ziet altijd toe op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen.

Getuigenis

Pierre Emmanuel Simon Pierre Emmanuel Simon, Fiscaal beheerder

"Ik heb het geluk een werkgever te hebben die de ontwikkeling van de competenties van zijn medewerkers werkelijk ter harte neemt."

Ik hou mij bezig met vennootschapsbelasting. Je kan mijn werk vergelijken met dat van een onderzoeker. Samen met hun belastingaangifte sturen mijn “klanten” mij alle documenten waarmee ik aan de slag ga (jaarrekening, enz.). Op basis van die “grondstof” onderzoek ik of alles in orde is.
Dit is analysewerk dat met grote nauwkeurigheid moet worden uitgevoerd en waarvoor een degelijke technische competentie vereist is. Er moet een verband worden gelegd tussen de bedrijfsrealiteit en de wettelijke en boekhoudkundige aspecten. Als hulpmiddel voor deze taak kan ik een beroep doen op een groot aantal fiscale gegevensbanken en op informatie met betrekking tot de belastingplichtige. Indien het op grond van het resultaat van mijn onderzoek noodzakelijk is, kan ik in een tweede fase de belastingplichtige en zijn vertegenwoordigers (boekhouders, advocaten, enz.) ontmoeten om de informatie waarover ik al beschik aan te vullen en om, zo nodig, de aangifte te corrigeren. Op dat moment moet ik overtuigend overkomen en tonen dat ik in staat ben om via onderhandelingen tot een akkoord te komen dat voor iedereen bevredigend is.

Zoals je merkt, is dit een job met talrijke facetten waardoor ik in contact kom met mensen uit alle milieus. Een job waarin er echt geen tijd is voor verveling en die een permanente bijscholing vereist.

Eén van de minder leuke aspecten van het vak is het negatieve beeld dat vele mensen van onze job hebben. Dit komt ongetwijfeld voort uit het feit dat ze weinig weten over onze opdrachten en het kader waarin we werken, maar ook uit al de heersende vooroordelen over ambtenaren. In het begin is dat wel vervelend. Het belangrijkste voor mij is echter dat ik de kwaliteit van mijn werk ken en dat ik daar fier op ben. Dat helpt om al het andere te relativeren.

Ernstiger wordt het met belastingplichtigen die werkelijk in moeilijkheden zitten. Op die momenten moeten we eraan denken dat we een openbare dienst zijn en dat we de belastingplichtige moeten bijstaan. We moeten hem kunnen uitleggen wat de oorzaak is van zijn probleem en welke mogelijkheden er bestaan om het op te lossen. We kunnen hem ook de weg wijzen naar andere instanties zoals bijvoorbeeld een schuldbemiddelaar. Ook dat is een belangrijk aspect van ons werk dat vaak niet gekend is.

We moeten een professionele ingesteldheid hebben maar tegelijkertijd de sociale en menselijke aspecten niet uit het oog verliezen. We moeten de dossiers met een zekere afstandelijkheid kunnen analyseren en steeds de belastingplichtigen een luisterend oor blijven bieden.

Uiteraard krijgen we - om goed te kunnen functioneren - een doorgedreven opleiding. Bij mijn indiensttreding kreeg ik om te beginnen een theoretische en praktische opleiding van meer dan een jaar. Fiscale controle is niet echt een beroep dat je op school kan leren. Nadien zijn er tal van mogelijkheden om ons te vervolmaken. Ik kan kiezen uit een groot aantal opleidingen die met mijn concrete behoeften overeenstemmen. Ik heb het geluk dat mijn werkgever de ontwikkeling van de competenties van zijn medewerkers werkelijk ter harte neemt. Voor mij is dit duidelijk een pluspunt!

Het is een job met veel afwisseling op alle gebieden, er is dus geen routine. Ik kan op kantoor een dag besteden aan een diepgaande analyse van mijn dossiers of een boekhouder ontvangen om een dossier af te werken...
De volgende dag kan ik op bezoek zijn bij een belastingplichtige of kan ik in een ander departement op zoek zijn naar informatie. Omdat alle dossiers verschillend zijn, kan ik zowel bezig zijn met het dossier van een kapperszaak als met dat van een advocatenkantoor.
Ik kan ronduit zeggen dat dit toch wel ver afstaat van de typische "ambtenarendag"...

Weet je, ik heb een opleiding genoten in economie en fiscaal recht. Voor de meesten van mijn studiegenoten was het onbegrijpelijk dat ik bij Financiën wou beginnen. Voor hen bestond er buiten de auditsector geen heil... Vandaag stel ik vast dat velen me mijn loopbaan en toekomstperspectieven benijden. Niet zelden vraagt men mij langs de neus weg of er binnenkort geen selectie voor Financiën wordt georganiseerd. Soms denk ik dan ook dat er slechts weinig nodig zou zijn om het imago van ons werk te veranderen. Wanneer ik het succes zie van televisieseries waarin steeds dezelfde personages opduiken, gaande van de flik tot de dokter, via de onderwijzer en de sociaal assistent, vraag ik mij af waarom er nog geen scenario’s zijn geschreven waarin de held jacht maakt op fiscale fraudeurs...!


Title

© 2013 - Federale Overheidsdienst Financiën - Naar boven