Onze Jobs

 

Geïnteresseerd in een job bij de FOD Financiën?

Al onze selectietesten gebeuren via Selor.

  1. Maak je account aan op de site van Selor;
  2. Maak een keuze uit onze aankondigingen;
  3. Solliciteer voor een  job.

 

Wat is Selor?

Selor is het selectiebureau van de overheid dat proeven organiseert voor de aanwerving van personeel voor de federale administraties, de gemeenschappen en de gewesten.

 

Bekijk Selor film sollicitatietips

1 plaats
Master
Er is 1 plaats bij de dienst Strategische Coördinatie en Communicatie van de Diensten van de Voorzitter van de FOD Financiën in Brussel (Koning Albert II-laan 33, 1030 Schaarbeek). De dienst Strategische Coördinatie en Communicatie (SCC) maakt deel uit van de Diensten van de Voorzitter en...
Solliciteren t.e.m.:
27/11/2017
1 plaats
Secundair onderwijs
Er is minimum 1 plaats bij de drukkerij Fedopress van de Stafdienst Logistiek van de FOD Financiën. Deze drukkerij is gelegen in de Luttrebruglaan 74, 1190 Vorst. Fedopress is de drukkerij van de FOD Financiën. Sinds 2012 kunnen ook andere FOD’s drukwerken bestellen bij Fedopress. Andere...
Solliciteren t.e.m.:
27/11/2017
1 (nl of fr)
Doel van de functie De functie van (senior) adviseur bij de WB behelst het verlenen van strategisch en beleidsadvies aan de directeur van het kiesgroepkantoor bij de WB over een brede waaier van multilaterale ontwikkelingsaangelegenheden, met inbegrip van projecten en programma’s, strategieën,...
Solliciteren t.e.m.:
30/11/2017
1 (nl of fr)
Doel van de functie De functie van plaatsvervangend directeur behelst het verlenen van strategisch en beleidsadvies aan de directeur van het kiesgroepkantoor bij de WB over een brede waaier van multilaterale ontwikkelingsaangelegenheden, met inbegrip van projecten en programma’s, strategieën,...
Solliciteren t.e.m.:
30/11/2017
Stafdienst ICT
Als lid van een scrum team dat een aantal applicaties behartigt voor één van de 6 takken binnen Financiën: - draag je bij tot het ontwerp en de ontwikkeling van applicaties op basis van voorafgaande functionele en technische analyses - volg je de technologische evoluties en stelt mogelijke...
Solliciteren t.e.m.:
31/12/2017