Bachelor Shift voor de AAD&A (Selor ANG18279)

40 plaatsen
Offres
Ville: 
Antwerpen - Zaventem
Required diploma(s): 
Bachelor
Job reference: 
Selor ANG18279

Description

Er zijn momenteel minimum 40 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën. De openstaande plaatsen zullen zich bevinden in Antwerpen (haven Rechteroever), Beveren (Waaslandhaven) en Zaventem/Machelen.
Er wordt ook een reservelijst aangelegd die snel geconsulteerd zal worden
.

Hieronder vind je de specifieke diensten waar je terecht kan komen en hun uurregelingen:

 

STANDPLAATS ZAVENTEM/MACHELEN:

MOBIEL TEAM 1, 2, 3, Regiekamer, Controleregie
MAANDAG tem. VRIJDAG: 06u45-14u51, 14u09-22u15 en 22u-7u
ZATERDAG en ZONDAG 06u45-14u51, 14u09-22u15, 22u-7u, 7u-19u, 19u-7u

BPOST
MAANDAG tem. VRIJDAG: 06u-14u06, 13u54-22u00 (nachten en weekends volgens uurregeling andere teams)

 

STANDPLAATS ANTWERPEN/BEVEREN:

MOBIEL TEAM ANTWERPEN 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (verificatie en toezicht):
MAANDAG tem. VRIJDAG: 6u-14u30, 8u00-16u30, en 13u30-22u00
ZATERDAG en ZONDAG: 6u00-14u30 et 13u30-22u00

MOBIEL TEAM 7 (Beveren):
MAANDAG tem. VRIJDAG: 06-14u06, 13u54-22u00
 
REGIEKAMER/CONTROLEREGIE:
MAANDAG tem. ZONDAG: 06u – 14u30, 13u30 – 22u00

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de administratie der douane en accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op. 

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Missions et tâches

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) wenst door middel van deze selectie nieuwe douaniers (niveau B) te rekruteren die voornamelijk tewerkgesteld zullen zijn in de Antwerpse haven (haven Rechteroever en Waaslandhaven) en de nationale luchthaven in Zaventem.
 

Je zal tewerkgesteld worden bij de controlediensten die de activiteiten in de eerstelijn verzekeren in de havens en luchthavens. Een controle kan plaatsvinden n.a.v. Europese regelgeving, binnen specifieke sectoren (vb. koerierdiensten, post). Er kan controle plaatsvinden van de aangiften alsook van de operatoren.

Je kan eveneens tewerkgesteld worden bij de regiekamers (diensten “dispatching”), waar je instaat voor het plannen en opvolgen van de toezicht-, controle- en opsporingsactiviteiten.

Of je kan tewerkgesteld worden bij de teams controleregie die instaan voor de operationele risicoanalyse en verfijning van selecties en die controleopdrachten geven aan de diensten op het terrein.

Je hebt contacten met belastingplichtigen, het bedrijfsleven, met andere diensten van de AAD&A of met andere overheidsdiensten (Federale Politie, FOD Economie, scheepvaartpolitie, FAVV…).

Je verzekert een correcte toepassing van fiscale en andere wetgeving door nazicht en verificatie van aangiften en controle van goederen, alsook door controles op het terrein en in bedrijven.

Bij de uitoefening van deze functie kom je in contact met het publiek. Je draagt bij aan een positieve uitstraling van de administratie. Je stemt in met het dragen van een uniform en/of een dienstwapen.

Je zal ingeschakeld worden in een dienst waar er in een ploegensysteem wordt gewerkt. Je bent bereid te werken in shiften zodat de dienst 24u/24u en 7 dagen op 7 kan verzekerd worden. Je ontvangt hiervoor een toelage bovenop je maandwedde (zie ‘Aanbod’ voor meer details).

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

 

Offre

Meer info over de jobinhoud?

Voor de functies in de Antwerpse haven (Antwerpen (haven Rechteroever) + Beveren (waaslandhaven)):
Dhr. Robert Robbrecht, Regionaal Centrum Directeur van de regio Antwerpen
FOD Financiën
Telefoon: 02/577 79 19
E-mail: robert.robbrecht@minfin.fed.be
Telefoon dienst: 0257 758 60
E-mail dienst: da.regioman.oeo.antwerpen@minfin.fed.be

Voor de functies in Zaventem
Dhr. Bart Vleugels, Regionaal Centrum Directeur van de regio Leuven (waaronder Zaventem/Machelen valt) 
FOD Financiën
Telefoon: 02/577 97 92
E-mail: bart.vleugels@minfin.fed.be
Telefoon dienst: 02/57 386 60 
E-mail dienst: da.regioman.leuven@minfin.fed.be

Profile

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.  

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatieve vaardigheden

Een goede motivatie is ook belangrijk.

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt belangstelling voor de reglementering inzake douane en accijnzen. Je bent bereid om een grondige kennis van deze reglementering op te bouwen en deze kennis up to date te houden door middel van zelfstudie of het volgen van cursussen zodat je steeds over een actuele beroepskennis beschikt.
 • Je hebt interesse in de Europese eenheidsmarkt. 
 • Je bent geïnteresseerd in risicoanalyse en analyse van gegevens. 
 • Je hebt affiniteit met informatica en automatiseringsprocessen.
 • Je bent in staat te werken met databanken en andere databronnen.
 • Gelet op het kosmopolitisch karakter van de plaatsen van tewerkstelling is meertaligheid zeker een pluspunt.