Bachelor voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Minstens 25 plaatsen

Vlaanderen en Brussel

 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) is op zoek naar nieuw talent. Wat jouw achtergrond ook is, je vindt er zeker en vast een job die bij je past! De opdrachten van onze douaniers zijn dan ook heel verschillend en uitdagend:

  • je helpt mee de samenleving beschermen en de internationale handel bevorderen door het beheer van de buitengrenzen en de veiligheid van de logistieke keten te verzekeren.
  • je staat mee in voor inning en controle van invoerrechten, accijnzen en btw bij invoer, spoort oneerlijke en onwettige handel op en pakt die aan, en bevordert legitieme economische activiteiten.
  • je werkt (inter)nationaal samen met andere overheidsdiensten en wethandhavingsdiensten in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme.
  • je draagt bij aan een positieve uitstraling van de algemene administratie door een uniform te dragen.

 

Wij hebben zoals je ziet ontzettend veel taken en verantwoordelijkheden, waardoor je bij ons ook mensen met uiteenlopende profielen en achtergronden kan terugvinden. Data-analyse, organisatie en management, marketing, communicatie, fiscaliteit, psychologie,… Wat jouw opleiding of interessegebied ook is, jij bent een meerwaarde voor onze Algemene Administratie!
 
Gaat jouw voorkeur uit naar een van onze centrale diensten in Brussel?
Dan kan je (onder andere) tewerkgesteld worden bij onze risico-analisten, onze HR business partners, de centrale component van de Administratie Operaties, Boekhouding, Wetgeving, Geschillen,… Bij de toewijzing aan een bepaalde dienst houden wij zoveel mogelijk rekening met de opleiding en interesses die jij vermeldt op jouw CV! Meer info over de centrale diensten vind je hier: Centrale departementen AAD&A.pdf (belgium.be)
 
Toch liever werken in één van onze regio’s van de administratie Operaties?
Dan kan je (onder andere) tewerkgesteld worden bij een team Controle Eerste Lijn, Controle Tweede Lijn of Aangiftebeheer. 
De afdeling Eerstelijnscontrole is verantwoordelijk voor de aangiftegebonden eerstelijnscontroles, controles bij gekende operatoren, specifieke bewakings- en controleopdrachten en controles op de openbare weg.
 
Opgelet! De uitoefening van functies binnen Controle Eerste lijn vergt enige flexibiliteit in arbeidstijd. Het is hierbij namelijk mogelijk dat je soms prestaties moet verrichten buiten de normale uurroosters zoals ’s avonds, ‘s nachts, op zaterdag, zon- en feestdagen. Er kan gewerkt worden met een systeem van wachtdiensten. Controleopdrachten kunnen tijdens en buiten de kantooruren worden uitgevoerd op verschillende locaties in de regio waaraan je wordt toegewezen. Je bent dan ook bereid om onregelmatige prestaties en wachtdiensten uit te voeren wanneer je in die diensten tewerkgesteld wordt. Uiteraard word je hiervoor extra vergoed.


De afdeling Tweedelijnscontrole bestaat uit het Team Vergunningen en het Team ABC (administratieve en boekhoudkundige controle).

  • Het Team Vergunningen verzamelt en analyseert informatie en gebruikt die voor het opstellen, verlenen, weigeren, aanpassen of intrekken van vergunningen aan operatoren. Het doel is het vergemakkelijken van de legale handel, zonder afbreuk te doen aan de douanewetgeving. Het begeleiden en werven van klanten, het verlenen van advies en het beheer van klantendossiers zijn eveneens kernactiviteiten van deze teams.
  • Het Team ABC voert administratieve en boekhoudkundige controles en system based controles uit. Bij administratieve controles wordt nagegaan of aangiftes, commerciële documenten en andere administratieve gegevens van economische operatoren overeenstemmen. Men controleert ook de registers, geschriften en voorraadadministratie van economische operatoren en verifieert de naleving van de verplichtingen van de verleende vergunningen. Bij boekhoudkundige controles wordt onderzoek gevoerd naar diverse elementen van de boekhouding (algemeen of analytisch) over douane- en accijnsmaterie. Bij system based controles wordt de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de systemen van de operator voor douane- en accijnsmaterie grondig geëvalueerd. Grote operatoren of bedrijven die een AEO-certificaat aanvragen worden individueel benaderd voor het risicobeheer.

 

Bij de afdeling Aangiftebeheer kan je worden tewerkgesteld bij de Teams Aangifte Opvolging (TAO), Hulpkantoor of Activabeheer. Het takenpakket is heel divers en omvat o.a. het beheer van inbeslaggenomen goederen, de behandeling van douane- en accijnsdossiers, regularisaties, nasporingen, vignetten, terugbetalingen, wederinvoeren, ….De AAD&A is een fiscale administratie en dat reflecteert zich natuurlijk in onze functies. Heb je geen fiscale achtergrond? Geen probleem! Je zal een opleiding (klassikaal en on-the-job) krijgen waarin je de nodige kennis opdoet. De enige vereiste is een gezonde portie motivatie om hiermee aan de slag te gaan.
 
Meer info over de jobinhoud?
Business Partner HR AAD&A
E-mail: bupa.da@minfin.fed.be