Bachelor voor de Algemene Administratie van de Thesaurie

Minstens 2 plaatsen

Brussel

 

Job description


I FOUND A TREASURE, A TREASURY JOB! Is de slogan van de algemene administratie van de Thesaurie!
 

Wij zijn de kleinste administratie van de FOD Financiën, waardoor je echt terecht komt in een familie met toffe collega’s die tijd nemen om je te helpen groeien in je job!

 

Ook jij kan bij ons aan de slag gaan als dossierbeheerder in een van onze diensten : de dienst Deposito-en Consignatiekas of de dienst Compliance.

Bij de Deposito-en Consignatiekas (DCK) neemt u deel aan het beheer van derdengelden (bijvoorbeeld: huurwaarborgen, borg die de aannemer van een huis in aanbouw heeft geplaatst, ...). De DCK werd recent volledig gereorganiseerd en gemoderniseerd. U behandelt dossiers die betrekking hebben op reeds bestaande activiteiten, en binnenkort biedt de DCK gemeenten ook financieel aantrekkelijke leningen aan. Een nieuwe uitdaging in perspectief.
 
Bij de dienst Compliance werk je mee aan de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Als dossierbeheerder sta je in voor de goede uitvoering van één of meer van de opdrachten van de dienst Compliance:

  • Het verzekeren dat de personen die daadwerkelijk achter een rechtspersoon zitten zich correct registreren in het Ultimate Beneficial Owner (UBO) register.
  • Het waken over een correcte toepassing van financiële sancties, bijvoorbeeld tegen Rusland
  • Het nagaan of financiële instellingen de juiste gegevens meedelen aan het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP),
  • Het controleren of bpost correct de antiwitwasregelgeving naleeft
  • Het controleren of instellingen voor collectieve belegging (ICB) aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden voldoen.

Ben je of ken je iemand die zijn/haar kennis wilt uitbreiden en FOD Financiën van de toekomst mee vorm wilt geven? Iemand leergierig en zelfstandig?

 

WAT?

Als dossierbeheerder zal je financiële dossiers behandelen en opvolgen. Je verzamelt informatie en zorgt dat die coherent is. Je analyseert de inhoud van de dossiers en past de voorschriften en/of procedures toe om te kunnen beslissen welke actie moet worden ondernomen.

Maar je rol reikt verder dan dat. Je bent ook een betrouwbare contactpersoon voor je gesprekspartners (burgers, bedrijven, collega's, enz.). Je informeert hen, beantwoordt hun vragen en stelt oplossingen voor in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Om je missie uit te voeren en je taken zonder moeilijkheden te volbrengen, zijn twee competenties in het bijzonder noodzakelijk:

  • Autonomie: Je organiseert je eigen werk en beslist - in overleg met je collega's en je leidinggevende – hoe je je taken aanpakt en welke dossiers voorrang krijgen. Je bent je bewust van je eigen doelstellingen en die van je team en je zorgt ervoor dat je taken stipt en nauwkeurig worden uitgevoerd.
  • Intellectuele nieuwsgierigheid: De materie bij de Thesaurie verandert voortdurend. Door je kennis en competenties regelmatig bij te werken, zorg je ervoor dat je over de juiste informatie beschikt en benut je je carrièremogelijkheden. Tot slot is kennis delen/uitwisselen met de collega’s steeds een plusplunt.

 

Meer info over de jobinhoud?
HR Business Partners
•    Tel.: 02 572 60 00
•    Email : bupa.thes.tres@minfin.fed.be