Afefa Kpomada

ICT deskundige
Afefa Kpomada

“Samenwerken met medewerkers met een verschillend profiel en van een andere taalrol is zeer verrijkend en motiverend.”

 

 

Vertel ons iets over jouw job.

Als Business Intelligence (BI) Developer bestaat mijn werk erin om gegevens te verzamelen die afkomstig zijn van de vele heterogene informatiebronnen van de FOD Financiën (gegevensbanken, onderzoeksresultaten of standaard bestanden). Deze gegevens worden vervolgens opgeslagen in een datawarehouse en geordend volgens verschillende criteria die beantwoorden aan de behoeften van de administraties zoals Fiscaliteit, Douane en Accijnzen, Inning & Invordering en BBI. Samen met BI-analysetools kan de datawarehouse kwaliteitsvolle informatie aan het management verstrekken zodat het op het juiste moment snel de juiste beslissing kan nemen. Mijn taak bestaat erin om ervoor te zorgen dat de gegevens van de datawarehouse-tabellen regelmatig worden geüpload volgens een precieze kalender met behulp van tools aangepast aan mijn functie. Ik streef voortdurend naar een optimalisering van de uploadtijd en tracht fouten die tijdens het uploaden kunnen optreden, op te sporen en te verbeteren.

Hoe verliep de selectieprocedure?

Ik ben ingegaan op een werkaanbieding van Selor voor ICT-ontwikkelaar bij de FOD Financiën. Nadat ik geslaagd was voor drie reeksen geïnformatiseerde testen (de postbakoefening, de test abstract redeneervermogen en de situationele beoordelingstest) werd ik opgeroepen voor een interview waar ik mijn motivatie en mijn interesse voor de betrekking heb kunnen uitleggen.

Werken voor jouw huidige werkgever. Is dat een voordeel volgens jou?

Werken bij de FOD Financiën is zeer boeiend. Je neemt rechtstreeks deel aan grootschalige projecten zoals de strijd tegen de fiscale fraude. Samenwerken met medewerkers met een verschillend profiel en van een andere taalrol is zeer verrijkend en motiverend. Volgens de HR-strategie is de ligging van de werkplek in de nabijheid van een station een pluspunt. Dankzij de variabele werktijdregeling kan ik mijn beroepsleven perfect combineren met mijn gezinsleven.