Annika Agemans

Financieel jurist

 

“Overleggen met de minister”

 

 

 

“Mijn terrein is bancair recht: de FOD Financiën doet meer dan enkel fiscaliteit. Ik werk in de thesaurie, afdeling financiële markten en financiering van de staat. Ik schrijf wetteksten en denk mee over het beleid met het kabinet Financiën. Momenteel zijn we bezig met de omzetting van de vierde richtlijn van de antiwitwaswetgeving. Ik leid de werkgroep met partners als de Nationale Bank, FSMA, CFI, FOD Justitie, FOD Economie… de bedoeling is om de tekst technisch en juridisch klaar te stomen voor het wetsontwerp en om alles op tijd in het parlement te krijgen. Een wet ontstaat dus deels dankzij ons. De deadlines zijn soms heel strak, en soms moet je snel inspelen op feedback uit de regering of het kabinet.”

“Out of the box meedenken, ideeën juist inschatten en je dossiers goed kennen als je met een minister of het kabinet overlegt: zo verdien je je eigen vrijheid en blijf je relevant als gesprekspartner. Creatief zijn is belangrijk en soms moet je tegen het beleidsniveau in durven te gaan. Leuke materie is het wel. Ik voel me als een vis in het water. En zeggen dat ik ooit afstudeerde als archeologe voor ik besliste nog een master in de rechten te doen.”

Bekijk deze getuigenis via video