Diversiteitsbeleid - Getuigenissen

Getuigenis van een dove medewerker

Pascal Giovannadi is 38 jaar oud en heeft een diploma van het Secundair Technisch Onderwijs. Zijn beide ouders zijn doof. Hij heeft zijn handicap geërfd net zoals een aantal andere familieleden.

 
Hoe ga je in je dagelijkse leven om met je doofheid?

Ik ondervind er maar een kleine hinder van en dat is vanzelfsprekend vooral op vlak van communicatie met horenden. Ik kan zelf wel wat liplezen als men goed genoeg articuleert. Voor vergaderingen, een personeelsfeest, cursussen, enz. schakel ik vaak een Tolk Vlaamse Gebarentaal (VGT) in. Praten kan ik een beetje, maar ik heb erg weinig zelfvertrouwen daarvoor. Ik hoor mijn eigen stem niet dus ik weet niet of ik te luid of te stil praat. In een vertrouwde omgeving zoals op het werk of met familie en vrienden durf ik wel meer te praten omdat ze me al lang kennen. Vlaamse Gebarentaal blijft mijn moedertaal, Nederlands mijn tweede taal. 

 

Welke functie heeft u bij FOD Financiën?

Ik ben administratief assistent bij 7e btw Controle te Antwerpen. Ik werk bij de FOD Financiën sinds 1997.
Mijn functie bestaat uit administratieve taken, het is mijn job om de staat van terugbetaling (713) in orde te brengen, rekeningnummers te controleren en/of op te vragen, contact te onderhouden met de boekhouders en de belastingplichtigen over de intracommunautaire opgaven via e-mail en teletolk, taken in de STIR (interne informatica-applicatie) op te volgen en tot een goed einde te brengen, dossiers te scannen die naar het scanningscentrum moeten worden verzonden, etc.

 
Hoe helpt FOD Financiën je om te kunnen werken met jouw handicap?

FOD Financiën regelt zelf een Tolk VGT bij cursussen of examens, wat voor mij een teken van respect is. Daarom is het voor mij heel aangenaam om voor de FOD te werken. De collega's zijn ook vriendelijk en behulpzaam.