Een gevarieerde en maatschappelijk relevante job

Vind je alleen bij start-ups zinvolle jobs? Twee keer raden. Ook bij FOD Financiën heeft wat je doet zin. Want zonder centen draait de wereld niet. En dus werkt elke job hier mee aan hetzelfde doel: een beter België. Voor jezelf, voor bedrijven, voor overheden en voor elke burger. Dat alles met de nodige vrijheid en kansen om op jouw manier te blijven groeien.