Een loopbaan in voortdurende ontwikkeling

Onze organisatie geeft je de mogelijkheid om je ambities te voeden door middel van:

  • heel wat bevorderingsmogelijkheden.
  • interne mobiliteit: je kunt van job veranderen om uitdagingen aan te gaan in andere departementen.
  • interne loopbaanbegeleiding: je kan hulp krijgen om je eigen sterke punten, talenten en competenties te ontdekken en om uit te zoeken hoe je je verder kan ontwikkelen en wat je loopbaanmogelijkheden zijn.

Dankzij deze progressiemogelijkheden en kansen om je competenties te ontwikkelen, kan je evolueren in een bloeiende en verrijkende omgeving.