Nathalie Pierlet

Attaché

 "De FOD Financiën beschikt over de kennis en biedt de opleidingen aan die garanderen dat ik steeds bij kan leren en ernaar kan streven om mijn job perfect uit te oefenen."

 

Vertel ons over je huidige job.

Momenteel ben ik tewerkgesteld bij een controledienst voor vennootschappen in de Finance Tower in Brussel. Mijn loopbaan begon met de vele opleidingen over vennootschapsbelasting. Mijn diensthoofd en mijn coach gaven me de nodige bijkomende uitleg en zorgden ervoor dat ik kennis kon maken met mijn toekomstige taken. Na afloop van de opleidingen kon ik zo meteen volop meedraaien in de dienst.

Welke weg heb je gevolgd vooraleer je bij Financiën werd aangeworven?

Na mijn middelbare studies ben ik naar de Katholieke Universiteit van Leuven getrokken. Aanvankelijk startte ik met de opleiding communicatiewetenschappen. Na afloop van deze studies had ik echter het gevoel dat een economische richting me meer aansprak en dat ik in dit domein een job wilde uitoefenen. Daarom besloot ik nadien ook nog master Management en Master Toegepaste Economische Wetenschappen te studeren.

Werken voor je huidige werkgever is dat volgens jou een voordeel?

Werken voor de FOD Financiën heeft volgens mij meerdere voordelen, maar het grootste voordeel in mijn ogen is dat je je dagindeling grotendeels zelf in handen hebt door het systeem van de glijtijden. Bovendien vind ik het persoonlijk belangrijk om steeds bij te leren en mijn job perfect te kunnen uitoefenen. Dit is enkel mogelijk via de juiste kennis. Deze kennis is binnen de FOD Financiën zeker en vast aanwezig en wordt via de vele opleidingen ter beschikking gesteld aan de werknemers.

Herinner je je eerste werkdag? Wil je een anekdote vertellen of iets dat je is bijgebleven?

Voorafgaand aan de eerste werkdag vond er een introductiedag plaats waarin je heel wat informatie krijgt over de FOD Financiën en haar werking. Zo word je al wat voorbereid op je eerste werkdag de dag nadien. Op mijn eerste werkdag kreeg ik een zeer warm onthaal door mijn diensthoofd en nieuwe collega’s.