De juiste keuze maken

1. Consultatie van de reserves

Als je voor alle selectietesten geslaagd bent en op een goede plaats in de rangschikking staat, zal je van ons:

  • een aanbod krijgen voor een bepaalde functie als je aan een specifieke selectie deelnam, of
  • een vraag om je voorkeur uit te drukken voor een bepaalde administratie of stafdienst als je aan een algemene selectie deelnam.

 

Momenteel raadplegen we verschillende werfreserves. Voor een overzicht van de beschikbare plaatsen, klik hier.

 

2. Onboarding

Tijdens de onthaaldagen krijgen onze nieuwe collega’s de belangrijkste info mee.

Maar yep, er is meer! Check zeker onze onboarding bible, geen Weesgegroetjes, wel alles wat je maar moet weten.

 

3.Valorisatie van de beroepservaring

De FOD Financiën houdt voor de berekening van je geldelijke anciënniteit automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.

Er kan eveneens rekening gehouden worden met je diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige op voorwaarde dat de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal of zou kunnen uitoefenen binnen de FOD Financiën.

Procedure

De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector (of als zelfstandige) te laten valoriseren, moet binnen de eerste 6 maanden na jouw indiensttreding gedaan worden. Er kan worden afgeweken van deze maatregel in geval van diensten verricht in het buitenland.