Een keuze maken met kennis van zaken

1. Consultatie van de reserves

Als je voor alle selectietesten geslaagd bent en gunstig gerangschikt staat, zal je van ons:

  • een aanbod krijgen voor een bepaalde functie als je aan een specifieke selectie deelnam, of
  • een vraag om je voorkeur uit te drukken voor een bepaalde administratie of stafdienst als je aan een algemene selectie deelnam.

 

Momenteel raadplegen we verschillende werfreserves. Voor een overzicht van de beschikbare plaatsen, klik hier.

 

2. De onthaaldagen

Tijdens de onthaaldagen krijgen de nieuw  aangeworven collega’s de nodige basisinformatie.

 

Hier vind je alle documenten.

 

3. Infossessies

Om je te helpen bij je keuze organiseert FOD Financiën regelmatig infosessies voor wie geslaagd is voor een wervingsselectie.

 

Klik hier voor een overzicht van de infosessies en de presentaties die er gegeven werden.

 

4. Federale ambtenaren

Indien je vóór je indiensttreding bij FOD FINANCIËN werkzaam bent geweest in een andere federale organisatie onderhevig aan de evaluatiecyclus (KB van 24.09.2013), moeten jouw vorige eindvermeldingen gevalideerd worden door de stafdienst P&O van deze organisatie(s). Enkel de eindvermeldingen toegekend vanaf 2014 worden in rekening genomen.