Attaché Dossierbeheerder Patrimoniumdocumentatie

1 plaats
Jobaanbod

Stad

Brussel

Vereist diploma (aanbod)

 • Master

Referentienummer

XNC21040

Job description

Jobinhoud

Heb je interesse in het kadastraal percelenplan en de bijwerking ervan? Houd je ervan in contact te komen met mensen? Schrikt terreinwerk je niet af? Ben je geboeid door cijfers en lijkt het schatten van de verschillende waarden van een onroerend jou wel wat? Kan je innovatief denken en wil je meewerken aan de toekomst en verdere modernisering van onze administratie? Dan is dit misschien wel de job waar je al langer van droomde, maar die je nog niet bent tegengekomen. Grijp dus jouw kans! Binnen Opmetingen en Waarderingen kan je, al naar gelang je aangegeven interesse, op verschillende diensten tewerkgesteld worden (bijvoorbeeld Dienst Plan, Antenne Mutaties, Dienst Geschillen en Informatie, etc.). Elke dienst heeft haar eigenheid, maar de centrale begrippen zijn steevast: kadastraal plan, kadastraal inkomen en vastgoed. 

De dossierbeheerder heeft, onder andere, de volgende taken en opdrachten: 

 • Analyseren van de verzamelde informatie en dit wat de dossiers betreft die als gemiddeld complex beoordeeld worden teneinde de voorgelegde dossiers binnen de kortste termijn en op de meest efficiënte manier af te handelen 

 • Verzekeren van het beheer van de dossiers op een autonome en georganiseerde wijze teneinde het dossier tot het einde op te volgen en de opdracht van de dienst realiseren 

 • Ontvangen en analyseren van klachten, verzoekschriften en tussenkomsten van de ontvangende partijen van het dossier teneinde zich ervan te verzekeren dat de rechten van de partijen gerespecteerd zijn 

 • Uitleg verstrekken in de behandelende materies en dossiers teneinde de bevoegde partijen toe te laten een beslissing te nemen in geval van bezwaar of een probleem in de behandeling van een dossier 

 • De rol van bevoorrechte gesprekspartner back office te verzekeren in het kader van de behandelde dossiers teneinde een doeltreffende en optimale informatie te verstrekken aan externe en interne klanten 

 • Systematisch informatie inwinnen inzake de nuttige domeinen teneinde zijn/haar domeinkennis voortdurend te onderhouden 

Aanbod

Werkgever 

Er is 1 vacante plaats bij de bij Administratie Opmetingen & Waarderingen binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën in Brussel. 

De Administratie Opmetingen & Waarderingen staat in voor: 

 • Het opmeten van de percelen en constructies, 

 • Het opmeten van de administratieve grenzen in het kader van de actualisering van het kadastraal percelenplan en de ontwikkeling van een geografisch informatiseringsysteem, 

 • Het bijwerken van het kadastraal percelenplan op basis van landmeterplannen, 

 • Het bepalen van de belastbare grondslag zoals het kadastraal inkomen t.b.v. taxerende overheden en het verifiëren van de aangegeven waarde voor registratie- en successierechten, 

 • Het verifiëren van de constructiewaarde voor de btw en de waarde van de roerende goederen, zoals aandelen in ondernemingen, kunstwerken ... 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie heeft als missie het beheren van een omvangrijke documentatie van het patrimonium. Dat patrimonium omvat zowel onroerende als roerende goederen zoals, bijv. meubilair, voertuigen, juwelen en nog zoveel andere voorwerpen, maar ook geld. Ze zijn belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen, … 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • De grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land; 

 • Een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden; 

 • Zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar; 

 • Een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit … 

 • Een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen. 

 
In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen. 

Vacatures 

 • Aantal (1) - Brussel 

http://financien.belgium.be/ 

Aanbod

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid. 
 
Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11 via een startbaanovereenkomst tot je 26 jaar.  
 
Loon 
Minimum aanvangswedde: 38.093,08 EUR EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 
 
Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 

 • voordelige hospitalisatieverzekering 

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 

 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work 

 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding 

 • allerlei sociale voordelen 

 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 

 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 

 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 

 • glijdende werkuren in een 38-uren week 

 • 26 verlofdagen per jaar 

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel. 

Profiel

Profiel

Competenties 

Belangrijkste generieke competenties:  

 • Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren;  

 • De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken;    

 • Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden 

 • Zich uitdrukken op een duidelijke en begrijpelijke manier 

Andere gedragsgerichte competenties 

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. 

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 

  

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore. 

Aanstellingsvoorwaarden 

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland 

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten 

 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.  

Niveau 

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type) 

Selectieprocedure

Screening van deelnemingsvoorwaarden. 
 
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 
 
De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerde kandidaten kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. 
 
Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 
 
Een eerste selectie wordt gemaakt op basis van je CV. Afhankelijk van het aantal kandidaturen kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. Kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie worden uitgenodigd voor het interview. 
 
 
Interview (ongeveer 30 min): 
 
Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 
 
Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview. 
 
Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt. 
  
Meer info over de selectieprocedure? 
Informeer via rosetta@minfin.fed.be 

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 31/03/2021. 
 
Je moet online solliciteren via het online formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen. 
 
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail 

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf 

Gelijke kansen 

Contactgegevens 

Rudi Lombaert - Dienst Strategische Ondersteuning 
P: 0257/635.75 
E: rudi.lombaert@minfin.fed.be 

 

Wil je meer weten? Volg dan zeker onze online jobday, inclusief FB Live, deze donderdag 11/02 van 10u tot 19u.  

 

Type of contract