Attaché Geschillen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

5 plaatsen
Jobaanbod
Vereist diploma: 
Master
Administratie: 
Douane en Accijnzen

Jobinhoud

Je wordt tewerkgesteld bij het departement Geschillen & Administratieve beroepen. Deze is belast met het bestraffen en opvolgen van inbreuken tegen de Europese en nationale wetgeving inzake douane –en accijnsmaterie, het innen van de schuld die hieruit voortvloeit en het uitvoeren van de opgelegde straffen.

Hun belangrijkste missies zijn:

 • Het behandelen van inbreuken tegen fiscale materie tot de uitvoering van juridische besluiten;
 • Het innen van de betrokken rechten;
 • Het indienen en behandelen van rechtszaken voor de rechtbank en
 • Het behandelen van beroepsprocedures.

Ze behandelen eveneens de administratieve beroepen die zijn ingediend tegen beslissingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A).

 

Functiebeschrijving

 • Je volgt invorderingsdossiers op.
 • Je beheert het invorderingsproces, inclusief de samenwerking met andere lidstaten.
 • Je bereidt beslissingen inzake administratieve beroepen voor.
 • Je behandelt principezaken inzake geschillen.
 • Je staat mee in voor het beheer van de boekhouding B van de Eigen Middelen van de Europese Unie en de schuldendatabank.
 • Je volgt invorderingsdossiers op nationaal en Europees vlak op.
 • Je stelt de verslagen en rapporten op van de diverse contacten met de Europese Commissie.
 • Je volgt materiegebonden vergaderingen op nationaal en Europees vlak op.

Meer info over de jobinhoud?
Luc Van De Velde – Adviseur-Generaal
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257/644.87
E-mail: luc.vandeveldepoelman@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Bij de FOD Financiën
Call Center Dienst Wervingen
Tel.: 02/572.57.72
Email: infojobs@minfin.fed.be

 

Omschrijving van de werkgever

Er zijn 3 vacante plaatsen in Brussel, 1 vacante plaats in Leuven en 1 vacante plaats in Hasselt bij het departement Geschillen & Administratieve beroepen van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen van de FOD Financiën.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen bevordert de internationale handel door de buitengrenzen te controleren en door de veiligheid van de handelsstromen te verzekeren. Deze dienst verzekert de veiligheid van de burgers en de financiële belangen van de Europese Unie door de invoerrechten, de accijnzen en de BTW bij invoer te innen en te controleren.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de Administratie der Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de Administratie der Douane en Accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je geeft advies geven aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op, op basis van jouw expertise. 
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze weegt dan ook harder door in de eindscore.

 

Selectieprocedure

Je kan deelnemen aan het interview voor dit profiel indien je opgenomen bent in de laureatenlijst van de selectie ANG17340 – Jurist (meerdere profielen) voor FOD BOSA en FOD Financiën. Je kan je inschrijven tot 15/01/2018 voor de selectie ANG17340 via deze link: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobCode=ANG17340

Interview (interview : +/- 45 min):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 15 punten op 25 behaalt.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden in de loop van de maand maart of april 2018. Deze timing is onder voorbehoud.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen.