Attache Jurist Personeel & Organisatie

minstens 1 plaats
Jobaanbod

Provincie

Brussel-Hoofdstad

Stad

Brussel

Vereist diploma (aanbod)

Master

Dienst(en)

Referentienummer

ANG22147

Job description

Binnen  de stafdienst Personeel & Organisatie zorg je voor een correcte en coherente toepassing van de wet- en regelgeving inzake P&O-materie.  Bovendien zet je de nieuwe regelgeving ook om in concrete werkprocessen en –procedures voor de Stafdienst Personeel en Organisatie. Als jurist neem je volgende taken op : 

 • Je maakt de nodige regelgeving op en volgt ze op tot ze in het Belgisch Staatsblad verschijnt. Je bestudeert de bestaande reglementering en de impact ervan op de FOD Financiën . Je draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe wetteksten en bereidt besluiten, KB’s en MB’s voor. 
 • Je volgt deze materie op de voet en brengt de collega’s binnen de Stafdienst Personeel en Organisatie en de FOD Financiën op de hoogte van recente ontwikkelingen en veranderingen zodat zij zich tijdig kunnen aanpassen en de nieuwe regels kunnen integreren.  Je denkt ook zelf mee na over de omzetting van nieuwe regelgeving in concrete werkprocessen en –procedures voor de Stafdienst Personeel en Organisatie.
 • Je staat de directeur P&O en de leden van het Beheerscomité bij met advies in juridische vraagstukken over P&O-aangelegenheden en denkt mee na over de praktische toepassing ervan.
 • Je vertegenwoordigt de stafdienst P&O bij interne en externe klanten om de zichtbaarheid van de juridische dienst te verbeteren. Je organiseert o.a. het vakbondsoverleg/-onderhandelingen  over de personeelsreglementering die eigen is aan de  FOD Financiën.
 • Je behandelt beroepen bij de Raad van State, evenals geschillen voor de gewone rechtbank en geeft juridische steun aan de verschillende P&O-diensten, de Business Partners P&O en het management over deze materie. 
 • Je behandelt tuchtzaken, beslist over cumuls en geeft advies rond belangenconflicten
 • Je beheert de dossiers ‘Beroep inzake evaluatie’ en bent verantwoordelijk voor het opmaken van gemotiveerde beslissingen inzake evaluatie na de procedure voor de beroepscommissie.
 • Je coördineert de ontwerpantwoorden op parlementaire vragen.
 • Je adviseert over verbeteringen van bestaande procedures, modellen, methoden en instrumenten om P&O-processen te optimaliseren of te implementeren.

 

Meer info over deze functie? 
•    Peter Nijs - Adviseur
•    Tel : +3225768124
•    E-mail: peter.nijs@minfin.fed.be 

Plaats van tewerkstelling

De Stafdienst Personeel en Organisatie (P&O) heeft als missie het binnen de beschikbare middelen duurzaam aantrekken, motiveren, toewijzen, belonen en ontwikkelen van de medewerkers opdat de FOD Financiën en al zijn entiteiten de aan hen  toevertrouwde opdrachten efficiënt en doeltreffend kunnen uitvoeren.

Je komt terecht in de juridische dienst van de Stafdienst P&O. Deze dienst is belast met:

 • opmaken van de nodige regelgeving en opvolgen tot ze in het Belgisch Staatsblad verschijnt . Bestuderen van de bestaande reglementering en de impact ervan op de FOD Financiën en bieden van reglementaire hulp aan de P&O diensten en het management.
 • organiseren van het overleg en de onderhandelingen over de personeelsreglementering die eigen is aan de FOD Financiën. 
 • behandelen van beroepen bij de Raad van State, geschillen voor de gewone rechtbank en geven van juridische steun aan de verschillende P&O-diensten, de BUPA’s en het management
 • behandelen van de tuchtzaken, beslissen over cumuls en geven van advies rond belangenconflicten
 • beheren van de dossiers ‘Beroep inzake evaluatie’

Type of contract