Attaché Rechtszekerheid bij de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie

6 plaatsen
Jobaanbod
Vereist diploma: 
Master
Administratie: 
Patrimoniumdocumentatie

Jobinhoud

De Antennes Rechtszekerheid zijn een groepering van één hypotheek en één of meerdere registratiekantoren met een op elkaar afgestemd ambtsgebied, waarin de werkzaamheden worden onderverdeeld in verschillende teams. Aan het hoofd staat een Antennemanager die instaat voor het beheer van die verschillende teams en de organisatie van de verschillende taken binnen deze antenne. De hypotheekkantoren staan in voor de hypothecaire publiciteit en werken nauw samen met de kantoren belast met de registratie van authentieke akten. De registratiekantoren staan in voor de documentatie, fiscale aspecten (registratie- en successierechten) en attesten van erfopvolging.

 

Functiebeschrijving

 • Je biedt ondersteuning binnen de antenne Rechtszekerheid op het vlak van burgerrechtelijke aspecten van de patrimoniale documentatie die verwerkt wordt binnen de antenne alsook aan de patrimoniale informatie die door de antenne wordt afgeleverd.
 • Je geeft ondersteuning aan de teamchefs, geeft advies omtrent de behandeling van specifieke akten/dossiers die door de teams ‘bijwerken van de documentatie en afleveren van informatie’ worden behandeld.
 • Je overlegt de vastgestelde problemen met de bewaarder en/of de ontvanger tot op het niveau van het centrum.
 • Je ziet er op toe dat instructies en werkmethodes binnen de antenne correct worden toegepast.
 • Je staat in voor de berekening van de heffing inzake registratierechten (ten bate van het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest), evenals van de hypotheek- en griffierechten en de diverse rechten en taksen.
 • Je staat in voor het verzekeren van de onroerende hypothecaire publiciteit van de akten van de openbare ambtenaren;
 • Je staat in voor het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie.
 • Je neemt als expert deel aan vergaderingen, werkgroepen,…

 

Meer info over de jobinhoud?

Dienst Strategische ondersteuning
FOD Financiën
Tel.: 0257/912.70
E-mail: rzsj.strategischeondersteuning@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Bij de FOD Financiën
Call Center Dienst Wervingen
Tel.: 02/572.57.72
Email: infojobs@minfin.fed.be

 

Omschrijving van de werkgever

Er is 1 vacante plaats in Brussel, 1 vacante plaats in Antwerpen, 1 vacante plaats in Gent, 1 vacante plaats in Hasselt, 1 vacante plaats in Brugge en 1 vacante plaats in Mechelen bij de Antenne Rechtszekerheid van de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën.

De Administratie Rechtszekerheid staat in voor:

 • de heffing en de inning van de registratierechten en de successierechten (ten bate van het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest), evenals van de hypotheek- en griffierechten en de diverse rechten en taksen;
 • de onroerende hypothecaire publiciteit van de akten van de openbare ambtenaren;
 • het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie.

 

De Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie heeft als missie het beheren van een omvangrijke documentatie van het patrimonium. Dat patrimonium omvat zowel onroerende als roerende goederen zoals, bijv. meubilair, voertuigen, juwelen en nog zoveel andere voorwerpen, maar ook geld. Ze zijn belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen, ...

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Technische competenties

 • Je hebt een basiskennis van het burgerlijk recht.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 

Troeven

 • Je hebt een goede kennis van bureauticatools (Word, Excel).
 • Je hebt een basiskennis van het registratierecht.
 • Je hebt een basiskennis van het hypotheekrecht.
 • Je hebt een basiskennis van het successierecht.

 

Selectieprocedure

Je kan deelnemen aan het interview voor dit profiel indien je opgenomen bent in de laureatenlijst van de selectie ANG17340 – Jurist (meerdere profielen) voor FOD BOSA en FOD Financiën. Je kan je inschrijven tot 15/01/2018 voor de selectie ANG17340 via deze link: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobCode=ANG17340

 

Interview met technische vragen

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 18 punten op 30 behaalt.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden in de loop van de maand maart of april 2018. Deze timing is onder voorbehoud.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen.