Attaché Rechtszekerheid - startbaanovereenkomst

5 plaatsen
Jobaanbod

Stad

Mechelen, Antwerpen, Gent, Brugge

Vereist diploma (aanbod)

 • Master

Referentienummer

XNC21039

Job description

Heb je interesse in vastgoed en alles wat met (on)roerende transacties zoals huur, verkoop, hypotheken en schenkingen te maken heeft? Bij de Administratie Rechtszekerheid werk je rond deze materie. Doordat je een intern opleidingstraject kan volgen, heb je geen voorkennis nodig, enkel motivatie. Na een kennismaking met de verschillende materies en teams, bekijken we samen op basis van jouw interesses en capaciteiten in welk team je zal werken. 

 • Je gaat graag de uitdaging aan om notariële akten zoals verkopen en schenkingen te analyseren op zoek naar de key elementen om de patrimoniumdocumentatie bij te werken en je leert werken met de informaticatools die specifiek zijn voor de Administratie Rechtszekerheid. 
 • Je bent een contactpersoon voor de burgers die in onze uitgebreide documentatie hun weg zoeken. Je stelt documenten op zoals hypothecaire getuigschriften of eigendomsattesten. 
 • Je organiseert je eigen werk. Je weet wat je doelstellingen zijn, taken afwerken binnen de afgesproken deadlines is voor jou dan ook een eitje. Je werkt nauwgezet en controleert je eigen werk. Daardoor ben je zelden op een fout te betrappen.    
 • Je bent ook een teamspeler. Je bepaalt samen met je chef en collega’s de prioriteiten. Zo zorgen jullie er voor dat alles tijdig en correct wordt behandeld. 
 • De manier waarop wij onze missie verwezenlijken, evolueert constant. Jij blijft graag op de hoogte van de nieuwste evoluties. Wij voorzien cursussen rond o.a. fiscaliteit, registratie- en hypotheekrecht en jij doet aan kennisdeling binnen je team over de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw materie. 

Aanbod

Werkgever 

FOD Financiën 

Er zijn 5 vacante plaatsen (Mechelen, Antwerpen, Gent en Brugge) bij de Administratie Rechtszekerheid bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. 

Misschien zegt Administratie ‘Rechtszekerheid’ je weinig, maar je bent er waarschijnlijk al mee in aanraking gekomen. 

In de loop van je leven neem je waarschijnlijk een aantal belangrijke stappen. Je gaat samenwonen of je huwt, je huurt of koopt een woonst, je sluit een hypothecaire lening af, je gaat scheiden, een dierbare komt te overlijden … Deze materie vormt de basis van het takenpakket van de administratie Rechtszekerheid. 

Bij een verkoopakte heb je een attest van eigendom nodig. Als je een huis koopt, wil je zeker zijn dat er geen schulden meer op rusten en dat kan aan de hand van een hypothecair getuigschrift. Als een dierbare is overleden, kan je diens bankrekeningen deblokkeren aan de hand van een attest van erfopvolging. Dit zijn documenten die worden afgeleverd door onze teams ‘aflevering informatie’. 

Onze teams ‘bijwerken documentatie’ zorgen er voor dat bovenstaande informatie correct en up-to-date afgeleverd kan worden. Zij lezen en analyseren de notariële akten die binnenkomen op onze kantoren en verwerken de relevante elementen er uit in onze documentatie. 

Hierbij komen ook bepaalde fiscale verplichtingen en boekhoudkundige aspecten, zoals registratie- en successierecht, kijken. 

De Administratie Rechtszekerheid maakt deel uit van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, waarvan de benaming perfect de belangrijkste activiteit weergeeft: het beheren van een omvangrijke documentatie van het patrimonium. Dit bevat zowel vastgoed (onroerende goederen) als meubilair, voertuigen, juwelen, geld … (roerende goederen). Dankzij onze databank kunnen wij onder andere correcte informatie afleveren, hypotheek-, registratie- en successierechten innen, goederen van de Staat verkopen en het kadastraal inkomen vaststellen. 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • De grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land; 
 • Een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden; 
 • Zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar; 
 • Een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit … 
 • Een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen. 

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen. 

Vacatures 

 • Aantal (1) - Antwerpen 
 • Aantal (2) - Mechelen 
 • Aantal (1) - Gent 
 • Aantal (1) - Brugge 

http://financien.belgium.be/ 

 

Aanbod 

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid. 
 
Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11 via een startbaanovereenkomst tot je 26 jaar.  
 
Loon 
Minimum aanvangswedde: 38.093,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 
 
Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
 • voordelige hospitalisatieverzekering 
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work 
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
 • allerlei sociale voordelen 
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week 
 • 26 verlofdagen per jaar 

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel. 
 

Contract: Contractueel 

Werkregime: Voltijds 

Profiel

Competenties 

Gedragsgerichte competenties 

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. 
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 

 

Andere gedragsgerichte competenties 

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. 
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 

 

Technische competenties 

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden. 

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore. 

 

Aanstellingsvoorwaarden 

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten 
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.  

Niveau 

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type) 

 

Selectieprocedure 

Screening van deelnemingsvoorwaarden. 
 
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 
 
De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerde kandidaten kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. 
 
Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 
 
Een eerste selectie wordt gemaakt op basis van je CV. Afhankelijk van het aantal kandidaturen kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. Kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie worden uitgenodigd voor het interview. 
 
 
Interview (ongeveer 30 min): 
 
Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 
 
Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview. 
 
Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt. 
 
Meer info over de selectieprocedure? 
Informeer via rosetta@minfin.fed.be 

 

Solliciteren 

Solliciteren kan tot en met 31/03/2021
 
Je moet online solliciteren via het online formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen. 
 
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail 

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf 

 

Contactgegevens 

Pieter Van Ransbeeck - Dienst Strategische en Operationele Ondersteuning 
P: 0257 612 57 
E: rzsj.strategischeondersteuning@minfin.fed.be 

 

Wil je meer weten? Volg dan zeker onze online jobday, inclusief FB Live, deze donderdag 11/02 van 10u tot 19u.

Type of contract