Bachelor (Selor ANG19025)

300 plaatsen
Jobaanbod
Stad: 
Brussel, Antwerpen, Leuven, Hasselt, Brugge, Gent, Mechelen en Vilvoorde
Vereist diploma: 
Bachelor
Studierichting: 
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Referentienummer: 
Bachelor (Selor ANG19025)

Jobinhoud

Er wordt een reservelijst van 300 personen opgesteld voor de verschillende administraties van de FOD Financiën. Deze reserve zal snel geconsulteerd worden.

De openstaande plaatsen bevinden zich hoofdzakelijk in Brussel, Antwerpen, Leuven, Hasselt, Brugge, Gent, Mechelen en Vilvoorde. Deze plaatsen zijn onder voorbehoud van de effectieve noden bij aanwerving.

Als bachelor kan u in één van volgende administraties worden tewerkgesteld:

 • De Algemene Administratie van de Fiscaliteit
 • De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
 • De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
 • De Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie
 • De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
 • De Algemene Administratie van de Thesaurie
 • De Algemene Administratie van de Beleidsexpertise en -ondersteuning
 • De Stafdiensten

 

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Opdrachten en taken

Je bent gemotiveerd en je wil graag een carrière opbouwen? Dan is werken bij de FOD Financiën zeker iets voor jou! Je bouwt je carrière op volgens je eigen ritme: wens je door te groeien of je horizon te verruimen door naar een andere functie uit te kijken, mogelijkheden te over.

 • Je organiseert je eigen werk, bepaalt hoe je opdrachten of controles aanpakt en welke acties je onderneemt.
 • Je behandelt dossiers, je gaat na of burgers en/of ondernemingen de regelgeving correct hebben toegepast. Als je onregelmatigheden vaststelt, vraag je om toelichtingen of bijkomende documenten.
 • Je beheert en behandelt dossiers in overeenstemming met de geldende reglementering.
 • Je krijgt heel wat informatie te verwerken. Om efficiënt en effectief acties te ondernemen, zorg je dat je over de juiste informatie beschikt, ze grondig analyseert en er de juiste conclusies uit trekt.
 • Je staat in contact met burgers, bedrijven en collega’s. Soms moet je moeilijke gesprekken voeren, maar dankzij je degelijke dossierkennis, je inlevingsvermogen en je overtuigingskracht kan je je doel bereiken.
 • Je beheert je eigen kennis, daartoe kan je voortdurend opleidingen volgen. De meeste opleidingen vinden overdag plaats en maken deel uit van je dagtaak.
 • Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

 

Meer info over de jobinhoud of de selectieprocedure?

Aanbod

Bachelor (Selor ANG19025)

Profiel

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Redeneervaardigheden
 • Abstracte redeneervaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Een goede motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een goede kennis van het Frans.