Business en Functioneel Analist

1 plaats
Jobaanbod

Provincie

 • Brussel-Hoofdstad

Vereist diploma (aanbod)

 • Master

Dienst(en)

Referentienummer

XNC21073

Job description

Klaar om onze nieuwe Business & Functioneel Analist te worden? Dat is goed nieuws! Want als FOD Financiën zijn we elke dag bezig met de verbetering van onze bedrijfsprocessen, IT-Tools en informatiestromen. We streven ook volop naar een betere gebruikerservaring zowel voor onze interne als externe stakeholders. En jouw rol is daarin essentieel:

 • Je vormt de brug tussen de klant en wat er op IT-vlak opgeleverd zal worden;
 • Je verzamelt de behoeften van de stakeholders op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het organiseren van workshops waar je gebruik maakt van een aantal faciliteringstechnieken. Op deze manier onderzoek je de verwachtingen en laat je niets aan het toeval over;
 • Je vertaalt deze behoeften en giet deze in een analyse;
 • Je toetst deze analyse vervolgens af met alle betrokken partijen;
 • Je waakt erover dat je de behoeften steeds passen binnen de bestaande ICT structuur en visie;
 • Je overlegt met ontwikkelaars en testers en begeleidt hen waar nodig zodat zij toepassingen kunnen creëren of aanpassen die voldoen aan de wensen van de stakeholders;
 • Zodat de ontwikkelaars weten wat er van hen verwacht wordt, documenteer je ook alle functionaliteiten die in de applicatie ingebouwd moeten worden,
 • Natuurlijk speel je ook een rol bij het testen;
 • Je ondersteunt de stakeholders die met een nieuwe toepassing aan de slag zullen gaan door o.a. gebruikershandleidingen opleidingsmateriaal uit te werken;
 • Verder volg je ook op of de applicatie correct blijft functioneren.

Heb je een “Can-Do” mentaliteit en kan je analytisch en conceptueel werken? Denk je in oplossingen en ben je niet bang om stakeholders te challengen? Goed luisteren én de juiste vragen stellen, dat is namelijk essentieel. Heb je goede interpersoonlijke skills, kan je nauwkeurig en zelfstandig werken en vormen deadlines geen probleem voor je? Dan zoeken wij jou!

Om jouw taken uit te voeren, kan je natuurlijk ook beroep doen op de expertise van collega’s of methoden en tools die hierrond intern ontwikkeld werden. Je staat er niet alleen voor, dat is zeker.

Als groep willen we samen werken aan de transformatie van de FOD Financiën en hierdoor krijg je kansen om samen met je collega’s onze organisatie van morgen vorm te geven. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vormen van werken en samenwerken en we hebben een grote wil om te veranderen en te leren. Samen streven we naar één doel: de FOD Financiën wendbaarder en flexibeler maken, zodat we klaar zijn voor de toekomst. 

Aanbod

Werkgever

Je gaat aan de slag op de dienst Strategische Coördinatie en Communicatie (SCC). De Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie maakt deel uit van de Diensten van de Voorzitter en coördineert de bepaling en opvolging van de strategie, de projectwerking en het procesmanagement en stuurt communicatie-initiatieven aan. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de Diensten Operationele Coördinatie en Communicatie binnen de verschillende algemene administraties en stafdiensten.

De dienst SCC bestaat uit 5 teams:

 • Strategie en Veranderingsbeheer
 • Pool van projectleiders
 • Strategisch Business Process Management (BPM)
 • Enterprise architectuur
 • Communicatie

Als Business & Functioneel Analist kom je terecht in het team Applicatiebeheer en Business Analyse (ABA) dat op zijn beurt deel uit maakt van het team Strategisch Business Process Management (BPM).

Elk algemene administratie en stafdienst binnen de FOD Financiën heeft een eigen ABA-team dat zich toelegt op de ontwikkeling van de toepassingen voor hun materie. Het ABA-team van Diensten van de Voorzitter is niet alleen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en onderhoud van de toepassingen voor de eigen dienst, maar is ook verantwoordelijk voor de toepassingen die de verschillende administraties overstijgen. Deze bijkomende dimensie maakt het natuurlijk extra interessant. Een voorbeeld van zo’n toepassing is een applicatie waar burgers een afspraak in kunnen plannen om langs te komen in één van onze kantoren.

De ABA-teams begeleiden het realiseren van nieuwe applicaties van A tot Z: de behoeften met de stakeholders bekijken, analyseren, aftoetsen, de haalbaarheid en meerwaarde onderzoeken, om zo de ontwikkelaars van de toepassingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij het realiseren van de toepassing. Ook de toekenning en het beheer van de toegangsrechten maakt hier deel van uit.

Om gegevens doeltreffend te beschermen heeft de FOD Financiën een Identity & Access Management-systeem ingevoerd. Het systeem laat toe een antwoord te vinden op wie heeft toegang tot wat, voor welke actie en onder welke voorwaarden.

 

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

 

Vacatures

 • Aantal (1) - Brussel

http://financien.belgium.be/

Aanbod

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven als Attaché met de bijhorende weddeschaal NA11 via een startbaanovereenkoms. 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38093,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen per jaar

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Profiel

Voornaamste generieke competenties:

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 

Troeven:

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt;
 • Kennis van data modellering en testtechnieken van een ICT-toepassing
 • Een goede kennis van informaticatoepassingen (Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, Teams).

Aanstellingsvoorwaarden:

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Bij het uitvoeren van deze job kom je in contact met publiek.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 

Selectieprocedure

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerde kandidaten kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Een eerste selectie wordt gemaakt op basis van je CV. Afhankelijk van het aantal kandidaturen kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. Kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie worden uitgenodigd voor het interview.

Interview (ongeveer 30 min):
Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.
Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer via rosetta@minfin.fed.be

Type of contract