Deskundige patrimoniumdocumentatie voor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (m/v/x)

Minstens 15 plaatsen
Jobaanbod

Stad

Brussel en Vlaanderen

Vereist diploma (aanbod)

  • Bachelor

Referentienummer

ANG231333

Job description

Jobinhoud


Binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie kan je tewerkgesteld worden bij de Administratie Rechtszekerheid of bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen.

Heb je interesse in vastgoed en alles wat met (on)roerende transacties zoals huur, verkoop, hypotheken en schenkingen te maken heeft? Bij de Administratie Rechtszekerheid werk je rond deze materie. Doordat je een intern opleidingstraject kan volgen, heb je geen voorkennis nodig, enkel motivatie. Na een kennismaking met de verschillende materies en teams, bekijken we samen op basis van jouw interesses en capaciteiten in welk team je zal werken.

•    Je gaat graag de uitdaging aan om notariële akten zoals verkopen en schenkingen te analyseren op zoek naar de key elementen om de patrimoniumdocumentatie bij te werken en je leert werken met de informaticatools die specifiek zijn voor de Administratie Rechtszekerheid.
•    Je bent een contactpersoon voor de burgers die in onze uitgebreide documentatie hun weg zoeken. Je stelt documenten op zoals hypothecaire getuigschriften of eigendomsattesten.
•    Je organiseert je eigen werk. Je weet wat je doelstellingen zijn, taken afwerken binnen de afgesproken deadlines is voor jou dan ook een eitje. Je werkt nauwgezet en controleert je eigen werk. Daardoor ben je zelden op een fout te betrappen.   
•    Je bent ook een teamspeler. Je bepaalt samen met je chef en collega’s de prioriteiten. Zo zorgen jullie er voor dat alles tijdig en correct wordt behandeld.
•    De manier waarop wij onze missie verwezenlijken, evolueert constant. Jij blijft graag op de hoogte van de nieuwste evoluties. Wij voorzien cursussen rond o.a. fiscaliteit, registratie- en hypotheekrecht en jij doet aan kennisdeling binnen je team over de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw materie.

Je kan ook kiezen voor een job bij onze centrale diensten, waar je een van volgende takenpakketten opneemt:

•    Je bent geïnteresseerd in de strategie en toekomst van de Administratie. Je helpt mee bij het opstellen van de doelstellingen van de Administratie, en helpt deze te monitoren aan de hand van cijfermatige analyses van de businesscijfers. Je ondersteunt het management in het verwezenlijken van strategische doelstellingen.
•    Je denkt na over digitalisering binnen de Administratie en werkt mee aan de projecten om die te realiseren. Je analyseert hoe de applicaties kunnen evolueren om beter te presteren en gebruiksvriendelijker te zijn voor zowel onze klanten als onze medewerkers. 
•    Je ondersteunt collega’s die eventuele problemen hebben met de applicaties.
•    Je geeft advies aan de kantoren, projectleiders en managementondersteuners over juridische en fiscale kwesties. Je monitort proactief belangrijke juridische wijzigingen voor de Administratie en denkt mee over hun impact.
•    Je geeft graag les, zorgt voor de klassikale opleiding van onze nieuwe medewerkers en geeft bijscholing over nieuwe onderwerpen. Je denkt mee over nieuwe opleidingsvormen en manieren van kennisdeling.

 

Bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen:

Heb je interesse in het kadastraal percelenplan en de bijwerking ervan? Houd je ervan in contact te komen met mensen? Schrikt terreinwerk je niet af? Ben je geboeid door cijfers en lijkt het schatten van de verschillende waarden van een onroerend goed (zoals venale waarde, constructiewaarde, kadastraal inkomen) jou wel wat? Kan je innovatief denken en wil je meewerken aan de toekomst en verdere modernisering van onze administratie? Dan is dit misschien wel de job waar je al langer van droomde, maar die je nog niet bent tegengekomen. Grijp dus jouw kans! 
Binnen Opmetingen en Waarderingen kan je, al naar gelang je aangegeven interesse, op verschillende diensten tewerkgesteld worden (bijvoorbeeld Dienst Plan, Antenne Mutaties, Dienst Geschillen en Informatie, etc.). Elke dienst heeft haar eigenheid, maar de centrale begrippen zijn steevast: kadastraal plan, kadastraal inkomen en vastgoed.

 

Meer info over de jobinhoud bij de Administratie Rechtszekerheid?
Pieter Van Ransbeeck
Dienst Strategische en Operationele ondersteuning
Tel.: 02 579 12 70
E-mail: rzsj.strategischeondersteuning@minfin.fed.be

 

Meer info over de jobinhoud bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen? 
Rudi Lombaert 
Dienst Strategische Ondersteuning 
Tel.: 02 576 35 75 
E-mail: rudi.lombaert@minfin.fed.be

 

Werkgever

Er zijn minstens 15 openstaande plaatsen bij de Administratie Rechtszekerheid of bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. De plaatsen bevinden zich in Brussel en Vlaanderen

De Administratie Rechtszekerheid maakt deel uit van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, waarvan de benaming perfect de belangrijkste activiteit weergeeft: het beheren van een omvangrijke documentatie van het patrimonium. Dit bevat zowel vastgoed (onroerende goederen) als meubilair, voertuigen, juwelen, geld … (roerende goederen). 

Onze centrale diensten zorgen er voor dat al deze activiteiten optimaal kunnen worden uitgevoerd. Zij zorgen voor een strategische visie op lange termijn, actieplannen op kortere termijn, ontwikkeling en ondersteuning van de applicaties van de Administratie, juridisch en fiscaal advies, en didactische ondersteuning.

De Administratie Opmetingen & Waarderingen staat in voor: 

•    het opmeten van de percelen en constructies; 
•    het opmeten van de administratieve grenzen in het kader van de actualisering van het kadastraal percelenplan en de ontwikkeling van een geografisch informatiseringsysteem; 
•    het bijwerken van het kadastraal percelenplan op basis van landmeterplannen; 
•    het bepalen van de belastbare grondslag zoals het kadastraal inkomen t.b.v. taxerende overheden en het verifiëren van de aangegeven waarde voor registratie- en successierechten; 
•    het verifiëren van de constructiewaarde voor de btw en de waarde van de roerende goederen, zoals aandelen in ondernemingen, kunstwerken, enz. 

De centrale diensten bestaan uit de Diensten Operationele Ondersteuning, Strategische Ondersteuning, de Afdelingen Waarderingen en Opmetingen en de Cel Kennisontwikkeling. De buitendiensten bestaan uit 8 centra Mutaties en Waarderingen en elk centrum bestaat uit de volgende diensten: Dienst Plan, Dienst Geschillen en Informatie en de Antennes Nijverheidsinstellingen en Uitzonderlijke Gebouwen en de Antennes Mutaties. Naast de voormelde 8 centra is er 1 Centrum Opmetingen & Fotogrammetrie. 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie beheert de documentatie van het patrimonium. Dat patrimonium omvat zowel onroerende als roerende goederen, bijvoorbeeld meubilair, voertuigen, juwelen en nog zoveel andere voorwerpen, maar ook geld. Deze Algemene Administratie is belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen, enz.
 

Type of contract