Documentalist

1
Jobaanbod
Provincie: 
Brussel-Hoofdstad
Stad: 
Brussel
Vereist diploma: 
Bachelor
Referentienummer: 
Documentalist (Selor ANG19020)

Jobinhoud

Er is minimum 1 plaats bij de Infotheek of Fisconetplus van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de FOD Financiën in Brussel.

Het Kenniscentrum binnen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning bestaat uit twee directies: de Infotheek en Fisconetplus.

De Infotheek zorgt voor de aankoop van gespecialiseerde werken en stelt ze ter beschikking van de ambtenaren en bezoekers. Ze beschikt over een verzameling publicaties over fiscaliteit, openbare financiën, economie, recht (fiscaal, burgerlijk, …), duurzame ontwikkeling, groene economie, personeelsbeleid en actuele onderwerpen.

Fisconetplus is de fiscaal-juridische kennisdatabank van het Departement. Dit is een tweetalige gegevensbank (Nederlands en Frans). Bepaalde documenten zijn ook beschikbaar in het Duits en in het Engels. Deze documenten betreffen wetteksten, bestuursdocumenten en rechtspraak die nodig zijn voor het dagdagelijkse werk van de ambtenaren. Daarnaast is er de mogelijkheid om meer dan 700 elektronische publicaties afkomstig van erkende uitgevers zoals Kluwer, Larcier, De Boeck, enz,.te raadplegen. De inhoud van de documenten is toegankelijk via een internet- en intranetportaal.

De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning wil hierin:

 • de politieke beleidsverantwoordelijken alle nodige en nuttige expertise en ondersteuning bieden bij het tot stand komen en het uitwerken van hun beleid;

 • een kenniscentrum uitbouwen en een goede omkadering voorzien voor de operationele expertisecellen, wat zal leiden tot een uniforme en professionele ondersteuning en een verhoging van de rechtszekerheid;

 • een belangrijke fiscaal-budgettair-economische studiedienst worden, die de implicaties van het beleid zowel vóór de beslissingen als nadien nauwkeurig in kaart kan brengen;

 • naar een volledig en geïntegreerd risicobeleid binnen de FOD Financiën door middel van coördinatie en overleg;

 • een centraal aanspreekpunt zijn voor de internationale activiteiten van de FOD Financiën.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Opdrachten en taken

Je voert verschillende administratieve taken uit die bijdragen aan het beheer van een (digitale) bibliotheek gespecialiseerd in fiscaal recht. Het betreft het verzamelen, catalogiseren, inventariseren, bewaren en verspreiden van documentatie en informatie met betrekking tot het domein van de fiscaliteit.

Dit vraagt ondermeer volgende taken:

 • Je onderzoekt, organiseert en analyseert informatie.
 • Je evalueert en verwerkt de verkregen informatie en waar nodig vraag je bijkomende informatie op.
 • Je encodeert de beschikbare documentatie of informatie op een digitaal platform (Microsoft SharePoint) om deze te communiceren met de medewerkers van de FOD en het publiek (FISCONET).
 • Je staat in voor het onthaal en de begeleiding van bezoekers en je verstrekt de nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de betrokkenen (INFOTHEEK).
 • Je controleert en updatet de databases en de bestanden.
 • Je indexeert en archiveert de documenten.
 • Je houdt je eigen kennis of jouw expertise op een goed niveau. Je kan gevraagd worden om deel te nemen aan vergaderingen of aan specifieke of thematische opleidingen.
 • Je onderhoudt netwerken met partners en interne klanten die je nuttige informatie kunnen bezorgen.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

 

Meer info over de jobinhoud?

Luc Joosten - Directieleider Fisconetplus
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 32 (0)257 66752
E-mail: luc.joosten@minfin.fed.be

Carina Verdickt - Directieleider Infotheek
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 32 (0)257 62343
E-mail: carina.verdickt @minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?

Bij de FOD Financiën
Call Center Dienst Wervingen
Tel.: 02/572.57.72
Email: infojobs@minfin.fed.be

Aanbod

Je wordt aangeworven als Financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.
 

Loon

Minimum aanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
 

Voordelen

 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)

 • voordelige hospitalisatieverzekering

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart

 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding

 • allerlei sociale voordelen

 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen

 • glijdende werkuren in een 38-uren week

 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk

 • 26 dagen verlof per jaar

 • mogelijkheid validatie van relevante werkervaring.

 • Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

Profiel

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Redeneervaardigheden
 • Abstracte redeneervaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je met meertalige documenten zal werken, is een functionele kennis van het Frans en/of Duits en/of Engels een groot pluspunt.

Plaats van tewerkstelling

 • FOD Financiën
  North Galaxy Complex
  Koning Albert II-laan 33
  1030 Brussel