Documentatiebeheerder Rechtszekerheid - Niveau B (startbaanovereenkomst)

10 plaatsen
Jobaanbod
Stad: 
Brussel, Hasselt, Mechelen, Gent, Brugge en Antwerpen
Vereist diploma: 
Bachelor
Administratie: 
Patrimoniumdocumentatie

Jobinhoud

De functie situeert zich binnen de administratie Rechtszekerheid, die bevoegd is voor:

 • de heffing en de inning van de registratie- en de successierechten (ten bate van het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest), evenals van de hypotheek- en griffierechten en de diverse rechten en taksen
 • de onroerende hypothecaire publiciteit van de akten van de openbare ambtenaren
 • het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie

Binnen de antennes Rechtszekerheid worden deze hypothecaire en registratietaken uitgevoerd door verschillende teams onder leiding van een antennemanager.

Taken

U zal de volgende taken uitvoeren:

 • Analyse van authentieke akten (van notarissen, gerechtsdeurwaarders, …), met o.a. de identificatie van de partijen en de goederen, begrip van de onroerende transacties en van de zakelijke rechten in de aangeboden akten
 • Controleren, verbeteren en goedkeuren van hypothecaire formaliteiten
 • Zorgen dat de vereiste documenten worden opgevraagd om de documentatie bij te werken
 • Bijwerken van de documentatie op basis van deze documenten via de hiervoor voorziene toepassingen
 • Afleveren van inlichtingen op basis van de documentatie, door het opstellen, nazien en verbeteren van hypothecaire getuigschriften en / of dertigjarige titels
 • Berekenen van verschuldigde sommen
 • Nazicht van berekende sommen

Generieke competenties

Voornaamste generieke competenties:

 • Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.
 • Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
 • Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden.
 • Zich op een duidelijke en begrijpelijke manier uitdrukken.

Overige generieke competenties:

 • Zoeken, verwerken en correct weergeven van grote hoeveelheden gegevens binnen de beschikbare termijn.
 • Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.
 • Structureren van het eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren.
 • Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing.
 • Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden.
 • De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Contactpersoon

Pieter Van Ransbeeck
0257/61 257
pieter.vanransbeeck@minfin.fed.be

 

Interesse?

Vul uw  kandidatuur online in.

Vereiste ervaring): 
De startbaanovereenkomst (ook wel Rosettacontract genoemd) is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen.