Dossierbeheerder Inning & Invordering - startbaanovereenkomst

6 plaatsen
Jobaanbod

Stad

Vlaanderen

Vereist diploma (aanbod)

 • Bachelor

Referentienummer

XNC21128

Job description

Jobinhoud

Ken je de Administratie van Inning en Invordering?  Het is een van de zeven administraties van FOD Financiën waarvan de rol essentieel is voor onze samenleving. Waarom? Door (al dan niet fiscale) schulden te innen die niet spontaan worden betaald, maakt zij de financiering mogelijk van overheden, zoals de federale staat, de Europese Unie of de gewesten en gemeenten. Deze investeren dit geld op hun beurt in projecten en diensten die ons allemaal een stapje verder helpen. Het is ook deze Administratie die zorgt voor een correcte en efficiënte terugbetaling aan de burgers en bedrijven die er recht op hebben.

 

Invordering:

Om deze speciale omstandigheden samen wat beter te kunnen weerstaan, helpen we burgers en bedrijven een handje dankzij uitstel van betaling of vermindering van de schulden.

Ben jij ook helemaal overtuigd om voor een beter België te gaan? Dan zijn er twee mogelijkheden: collega worden in een Invorderingsteam of bij de Juridische ondersteuning.

In een Invorderingsteam behandel je dossiers rond schulden zoals strafrechtelijke boetes die niet zijn betaald. Je gaat dus:

 • Je beste speurneus bovenhalen om alle informatie te verzamelen. Je contacteert alle mogelijke kanalen en pluist onze databank uit.
 • Al je onderhandelingstechnieken uit de kast halen om afbetalingsplannen uit te werken.
 • Knopen doorhakken door te beslissen over invorderingsacties. Een twijfelaar? Dat ben jij niet.

Contactpersoon:

Johan Ysewijn / johan.ysewijn@minfin.fed.be / 0257/71.991

Mogelijke plaatsen van tewerkstelling:

Gent, Oostende, Oudenaarde, Brasschaat, Lier, Mechelen, Vlaams-Brabant Noord en Halle

 

Juridische ondersteuning:

Bij een Juridische Ondersteuningsdienst bestudeer je dossiers rond verzoeken die ingediend worden bij ons zoals afbetalingsplannen en uitstel van invordering, of rond collectieve procedures zoals faillissementen. Het komt erop neer dat:

 • Je als een ware Sherlock Holmes dossiers onderzoekt en opvolgt.
 • Je analyseert alle verzoeken en voorstellen die bij jou binnenkomen. Niets ontsnapt aan jouw scherp oog!
 • Soms kan het zijn dat je zelfs buitenlandse zaken moet beheren en samen na analyses maatregelen neemt. Easy-peasy, of course.

Contactpersoon:

Dominique Dequeker / dominique.dequeker@minfin.fed.be / 0257.92.266

Mogelijke plaatsen van tewerkstelling:

Gent en Leuven

Wij bieden jou een contract van bepaalde duur aan tot en met 31/12/2021.

 

 

Werkgever

FOD Financiën

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) waakt over een snelle inning van de (fiscale en niet-fiscale) schulden en een correcte boekhouding van de betalingen. Ze verzekert het optimaal invorderen van schulden die niet spontaan betaald werden, alsook het correct en efficiënt terugbetalen van tegoeden aan burgers en bedrijven. Ze verdeelt de ontvangsten onder de verschillende rechthebbenden: de Europese Unie, de federale staat en de andere betrokken overheden (zijnde de Gewesten en gemeenten).

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Vacatures

 • Aantal (19)

http://financien.belgium.be/

Aanbod

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.
Je wordt aangeworven als Financieel Deskundige met de bijhorende weddeschaal B1 via een startbaanovereenkomst. 


Wij bieden jou een contract van bepaalde duur aan tot en met 31/12/2021.


Loon
Minimum aanvangswedde: 1.773,45EUR (netto maandsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 

Voordelen:

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer; 
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding; 
 • allerlei sociale voordelen; 
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer; 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week; 
 • 26 verlofdagen per jaar (naargelang de gepresteerde tijd); 
 • vergoeding voor telewerk.

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de administratie op FedWeb het portaal van het federale personeel. 

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Profiel

Generieke competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met het zoeken van oplossingen van problemen, je zoekt alternatieven en je voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

•    Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
•    de burgerlijke en politieke rechten genieten
•    een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 
 

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

 

 

Selectieprocedure

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).
 

De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerde kandidaten kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

 

Een eerste selectie wordt gemaakt op basis van je CV. Afhankelijk van het aantal kandidaturen kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. Kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie worden uitgenodigd voor het interview.


Interview (ongeveer 30 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.
 

Meer info?
Meer info over de selectieprocedure?
Informeer via rosetta@minfin.fed.be
 

Solliciteren

Je moet online solliciteren via het online formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen.
 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Gelijke kansen

Contactgegevens

Zie jobomschrijving

Type of contract