Economist

40 plaatsen
Jobaanbod

Stad

Brussel en Vlaanderen

Vereist diploma (aanbod)

 • Master

Dienst(en)

Referentienummer

ANG21154

Job description

Jij hebt een masterdiploma in een economische richting op zak en bent volledig klaar om je eerste stappen in het werkveld te zetten? Of je bent al een tijdje aan het werk maar staat te popelen om jouw carrière een nieuwe wending te geven bij de FOD Financiën? Maakt niet uit! Je bent gemotiveerd, leergierig en hebt een interesse voor economische en maatschappelijke kwesties? Dan pas jij misschien wel perfect in het profiel dat wij zoeken. Binnen een multidisciplinair team krijg jij de kans om jezelf in deze functie te ontwikkelen. Stap voor stap en op je eigen tempo. Voor je het weet ben jij:


Een veelzijdige onderzoeker. Je controleert allerhande dossiers (administratieve, boekhoudkundige, fiscale, fraude dossiers etc.). Je gaat hierbij na of de burger de regelgeving correct heeft toegepast. Als je onregelmatigheden vaststelt, vraag je om toelichting of extra documenten en zorg je voor de afhandeling ervan. In sommige gevallen ontmoet je de burger ter plaatse.

Een doelgerichte informatieverzamelaar. Je krijgt flink wat informatie te verwerken. Je zorgt er eerst en vooral voor dat je de juiste informatie hebt zodat je die grondig kan analyseren om er uiteindelijk de juiste conclusies uit te trekken. Daardoor ben je in staat om efficiënt en effectief acties te ondernemen. Verder ga je ook proactief op zoek naar extra informatie.

Een ijzersterke dossiervreter. Je beheert en behandelt uitdagende dossiers waarbij je beslissingen neemt op basis van de reglementering die op dat moment geldt.

Een betrouwbare contactpersoon. Je vormt de brug tussen de organisatie, burgers en bedrijven. Ook ben je een intern aanspreekpunt voor collega’s en help je ze verder met uiteenlopende vragen. Soms kom je in contact met moeilijke gesprekspartners, maar dankzij je grondige dossierkennis, je inlevingsvermogen en je overtuigingskracht weet je ook deze situaties tot een goed einde te brengen.

Een leergierige kennisspons. Je houdt je kennis up-to-date en volgt evoluties in je vakgebied op. Dit kan via een ruim aanbod aan opleidingen. Je draagt deze kennis op jouw beurt actief over aan je collega’s.


Tijdens het uitoefenen van deze functie komt je mogelijk in contact met het publiek. 

Wil je je nog een beter beeld vormen van de functie? Ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s. 


Meer info over de jobinhoud?


Contactpersonen Algemene Administratie van de Fiscaliteit:
Stefaan De Meulder - Centrumdirecteur 
Centrum P Antwerpen 
Tel.: 0257 918 32 
E-mail: stefaan.demeulder@minfin.fed.be  

Liesbeth Van Rysselberghe - Centrumdirecteur 
Centrum KMO Antwerpen 
Tel.: 0257 901 64 
E-mail: liesbeth.vanrysselberghe@minfin.fed.be 

Bernard Honoré – Centrumdirecteur 
Centrum GO Gent 
Tel.: 0257 920 69 
E-mail: bernard.ar.honore@minfin.fed.be 

Contactpersoon Algemene Administratie van de Inning en de Invordering:
Steven Exelmans - Adviseur-generaal 
Organisatiedirecteur Invordering Antwerpen
Tel.: 0257 906 92
E-mail: steven.exelmans@minfin.fed.be 

Contactpersonen Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie:
Mireille Feyens - Afdelingshoofd 
Operaties BBI Antwerpen 
Tel.: 0257 613 03
E-mail: mireille.fyens@minfin.fed.be  

Wim Vos - Afdelingshoofd 
Operaties BBI Gent 
Tel.: 0257 910 57 
E-mail: wim.vos@minfin.fed.be

Hildegarde Bertin - Adviseur-generaal 
Operaties BBI Brussel 
Tel.: 0257 702 54 
E-mail: Hildegarde.bertin@minfin.fed.be

Contactpersoon Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen:

Eline Vallaey 
Business Partner Brussel 
Tel.: 0257 539 89 
E-mail: eline.vallaey@minfin.fed.be

Myrthe Lissens 
Business Partner Brussel 
Tel.: 0257 539 88 
E-mail: myrthe.lissens@minfin.fed.be 

Contactpersoon Algemene Administratie van de Thesaurie:
Christel De Vleeschauwer - Adviseur-generaal
Controle Financiële Instrumenten en Instellingen (CFII)
Tel.: 0257 472 62
E-mail: christel.devleeschauwer@minfin.fed.be 

Contactpersoon Stafdienst Begroting- en Beheerscontrole:
Jo Denijs - Adviseur-generaal
Tel.: 0257 666 22 
E-mail: jo.denijs@minfin.fed.be

 
Meer info over de selectieprocedure? 
Callcenter dienst Wervingen 
FOD Financiën 
Tel.: 02/572.57.71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be 

 

Werkgever

 

Er zijn 40 vacante plaatsen bij verschillende algemene administraties van de FOD Financiën. De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel en Vlaanderen. De effectieve standplaatsen zullen bekend gemaakt worden wanneer je als laureaat een concreet jobaanbod ontvangt. De standplaatsen zijn onder voorbehoud van de effectieve noden bij aanwerving.

Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) kan je tewerkgesteld worden bij de buitendiensten. De buitendiensten zijn onderverdeeld in drie administraties: Particulieren (P), Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) en Grote Ondernemingen (GO). In het eerste jaar start je in een dienst Beheer binnen je administratie. Je krijgt hierbij de nodige interne opleidingen om op kruissnelheid te komen. In functie van je evolutie en kennis stroom je daarna door naar een dienst Controle of Expertise.
 

 • Bij een dienst Beheer behandel je de fiscale dossiers over belastingen en heffingen. Je zorgt voor de correspondentie en zoekt indien nodig de correcte informatie op om zo zelfstandig pv’s en verslagen op te stellen. Opzoekingen in de beschikbare documentatie worden (al dan niet op vraag van interne of externe klanten) uitgevoerd. Je maakt daarbij gebruik van de specifieke informaticatools van FOD Financiën. Je ontvangt belastingplichtigen aan het loket en beantwoordt de frequent voorkomende vragen via telefoon. Je reikt attesten uit in verband met de fiscale toestand (bijvoorbeeld voor de aanvraag van een studiebeurs) aan wie er recht op heeft.
 • Bij een dienst Controle ben je betrokken bij alle stappen in het proces van de belastingheffing. Je controleert belastingaangiften op kantoor en bij de belastingplichtigen, onderzoekt de strikte naleving van de fiscale reglementering en je stelt inbreuken en aanwijzingen van fraude vast of spoort deze op om de inbreuken te regulariseren.
 • Bij een dienst Expertise ben je betrokken bij alle stappen in de behandeling van geschillen. Je belangrijkste taak bestaat uit het behandelen en het opvolgen van administratieve en gerechtelijke geschillen.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en de grote ondernemingen verschuldigd zijn. 


Binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAI&I) kan je tewerkgesteld worden bij een team Inning of bij een team Invordering
De AAI&I behandelt verschillende schulden en teruggaven, fiscale schulden (bv. btw of personenbelasting) maar ook niet-fiscale schulden (bv. de penale boetes). Ze zorgt voor een snelle inning van deze schulden en voor een correcte en efficiënte terugbetaling van tegoeden aan burgers en onderneming. Daarbij verzekert ze de correcte boekhoudkundige verwerking van de ontvangsten en teruggaven, en verdeelt ze de ontvangsten over de federale staat, de Europese Unie en andere betrokken overheden. Wanneer schulden niet spontaan worden betaald, neemt ze maatregelen om deze toch maximaal in te vorderen.

De Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI) strijdt tegen de georganiseerde en grootschalige ernstige fiscale fraude. Ze houdt zich bezig met grote fraudezaken die gepaard gaan met georganiseerde economische en financiële criminaliteit.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) bevordert de internationale handel door de buitengrenzen te controleren en door de veiligheid van de handelsstromen te verzekeren. Ze verzekert de veiligheid van de burgers en de financiële belangen van de Europese Unie door invoerrechten, accijnzen en btw bij invoer te innen en te controleren. 

De Algemene Administratie van de Thesaurie is belast met het beheer van de Deposito- en Consignatiekas, van de Koninklijke Munt van België en het Garantiefonds. Ze voert strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de behandeling van aangelegenheden eigen aan de reglementering van de financiële markten en diensten. Tot slot staat ze in voor het beheer en de coördinatie van de financiële relaties op bilateraal, Europees en internationaal met betrekking tot economische politiek, handel en ontwikkeling. 

De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole (SD B&B) stelt de begroting van de FOD Financiën op, beheert de comptabiliteit, geeft relevante beheersinformatie voor een doeltreffend en efficiënt gebruik van de middelen en oefent controle uit op de doeltreffendheid en efficiëntie van die middelen. Ze staat ter beschikking van de lijn- en stafdiensten voor de verwezenlijking van een begrotingscyclus en van een geïntegreerd beleid en beheer. 


De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedrevencorrectinteger en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38.093,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis of voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen per jaar
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
 • mogelijkheid tot het valideren van relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn voor sommige functies (KB 02/10/1937 – art 16, paragraaf 1); voor andere functies geldt deze nationaliteitsvoorwaarde niet en mag iedereen als burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland de functie uitoefenen. Wanneer je slaagt in de selectie, zal je in functie van je rangschikking een concreet jobaanbod ontvangen. Hierin zal telkens vermeld staan of er voor de functie een nationaliteitsvoorwaarde is of niet.
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.


Opgelet! Voor de openstaande functies bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen moet je instemmen met het dragen van een uniform. 
Voor sommige diensten van deze algemene administratie is het willen dragen van een dienstwapen en het voldoen aan onderstaande aanstellingsvoorwaarden voor het dragen van een dienstwapen noodzakelijk voor indiensttreding: 

 • in het bezit zijn van een positief veiligheidsattest of bereid te zijn hiertoe een veiligheidsonderzoek te ondergaan voorafgaand of tijdens de stage en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting (overeenkomstig de Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, gewijzigd door de wet van 03-05-2005)
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt geacht een gezondheidsbeoordeling te ondergaan en geschikt te worden bevonden voor indiensttreding (codex over het welzijn op het werk en de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.
 • bereid zijn een psychologische screening te ondergaan voorafgaand of tijdens de stage en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Profiel

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.


Technische competentie 

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.


Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 
Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef 

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.


Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2020-2021 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

Type of contract