Economist voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

10 plaatsen
Jobaanbod

Stad

Brussel en Vlaanderen

Vereist diploma (aanbod)

Master

Dienst(en)

Referentienummer

ANG23081

Job description

 • De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) is op zoek naar nieuw talent. Met je economisch diploma vind je bij ons zeker en vast een job die bij je past.
 • Zo kan je, onder andere, in volgende diensten worden tewerkgesteld:
 • Binnen verschillende eerstelijnsdiensten van onze Administratie Operaties zijn wij op zoek naar een adjunct-teamchef. Binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen voert ’Operaties’ controleopdrachten uit. Zij staan in voor de fysieke en documentaire controles, toezichts- en bewakingsopdrachten aan de buitengrenzen en in het binnenland en dienen hierover verslag uit te brengen. Als adjunct-teamchef sta je de teamchef bij en vervang je hem of haar in de dagdagelijkse leiding van de medewerkers. Je ondersteunt en motiveert de teamleden en volgt complexere dossiers of projecten op. 
 • Daarnaast kan je ook aan de slag binnen een tweedelijnsdienst of Hulpkantoor van onze Administratie Operaties. Daar voer je voornamelijk administratieve taken uit. Binnen een team ABC (Algemene Boekhoudkundige Controle) bijvoorbeeld ga je ter plekke bij de belastingplichtigen en voer je boekhoudkundige controles uit. Naast de klassieke controletaken ondersteunen wij natuurlijk ook de Belgische (en bij uitbreiding Europese) bedrijven. Binnen een dienst Vergunningen bijvoorbeeld informeer je ondernemingen over hun fiscale rechten en plichten en help je hen bij het aanvragen en afleveren van de gepaste vergunningen.
 • Is het Departement Boekhouding meer jouw ding? Het departement Boekhouding is, onder andere, verantwoordelijk voor de controle van alle financiële transacties, het opmaken van de boekhoudkundige staten en het opstellen van de jaarrekeningen en voor de elektronische verwerking van de gegevens voor de inning, de invordering, de terugbetaling, de kwijtschelding van de verschuldigde sommen of de sommen waarvoor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen belast is om ze te innen, in te vorderen, terug te betalen of kwijt te schelden voor rekening van derden.
 • Jouw economisch diploma is ook een grote meerwaarde binnen het Departement Wetgeving dat verantwoordelijk is voor de uitwerking van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake douane en accijnzen, voor het geven van een uniforme interpretatie van de wettelijke en reglementaire bepalingen, onder meer via commentaren in de vorm van circulaires en is verantwoordelijk voor de behandeling van de beroepen voor het Hof van Justitie, alsook voor de behandeling van de beroepen voor het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie.
 • Je kennis inzetten bij het Nationaal Expertise Centrum Douane en Accijnzen (NECDA)? Het NECDA maakt deel uit van de Diensten van de Administrateur-generaal en levert ondersteuning en expertise aan de centrale diensten van de AAD&A en aan alle operationele diensten van de AAD&A. Het NECDA zal op basis van de materiële behoeften van de operationele diensten aankoopdossiers initiëren om controlemiddelen en uitrusting te verwerven en tegelijkertijd richtlijnen uitvaardigen voor een optimale en correcte inzet.

 

Zoals je ziet zijn de opdrachten van onze douaniers dan ook heel verschillend en uitdagend:

 • je helpt mee de samenleving beschermen en de internationale handel bevorderen door het beheer van de buitengrenzen en de veiligheid van de logistieke keten te verzekeren.
 • je staat mee in voor inning en controle van invoerrechten, accijnzen en btw bij invoer, spoort oneerlijke en onwettige handel op en pakt die aan, en bevordert legitieme economische activiteiten.
 • je werkt (inter)nationaal samen met andere overheidsdiensten en wethandhavingsdiensten in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme.
 • Je draagt bij aan een positieve uitstraling van de algemene administratie door een uniform te dragen.

 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

 

Naast haar fiscale rol vervult de AAD&A ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de AAD&A binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

 

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings) wapens.

 

Meer info over de jobinhoud?
Business Partner HR AAD&A
bupa.da@minfin.fed.be

Wil je meer weten?

Kom dan zeker naar een van onze jobbeurzen. Sla er een gezellige babbel met onze collega’s, stel ons al je vragen en kom zo alles te weten over je toekomstige carrière.

Jobday@Leuven op 27 maart van 15u – 18u
Jobday@Antwerpen op 28 maart van 15u – 18u
Jobday@Brussel op 30 maart van 15u – 19u

Type of contract