Expert Geschillenprocedure (Jur. Ondersteuning) (BSSE-AAII-2022-03)

Bedrijfsstage

Provincie

 • Antwerpen
 • Brussel-Hoofdstad
 • West-Vlaanderen

Stad

Lier, Brugge

Vereist diploma (stage)

 • Bachelor
 • Master

Stageduur

Max. 13 weken

Job description

Na een korte stage in een invorderingsteam, bedoeld om u vertrouwd te maken met de algemene context en de verschillende computertoepassingen, wordt u toegewezen aan een juridische dienst.

Deze dienst wordt belast met het uitvoeren van geschillen voor het gerecht:

 • Onderzoeken van de ingediende verzoekschriften voor het bekomen van een vermindering van de schuld (vb.: kwijtschelding van nalatigheidsinteresten);
 • Behandelen van collectieve procedures (vb.: faillissement, vereffening, collectieve schuldenregeling);
 • Het gaat om defensieve of offensieve acties. In sommige gevallen wordt er beroep gedaan op een advocaat om de Staat te vertegenwoordigen tijdens de zitting; in andere gevallen is het de ambtenaar zelf die de Administratie vertegenwoordigt.

 

Taken

 Binnen deze dienst zal u onder andere belast worden met volgende taken: 

 • Onderzoeken van een complex dossier op verzoek van een ontvanger;
 • Voorbereiden van een administratieve beslissing binnen het kader van de wettelijke bevoegdheden van de gewestelijk Directeur;
 • Behandelen van offensieve en defensieve gerechtsdossiers, meer bepaald:
  • Verzet tegen invorderingsmaatregelen;
  • Dagvaarding in faillissement;
  • Dagvaarding tot aansprakelijkheid;
  • Verzoek tot aanstelling van een notaris;
  • De administratie vertegenwoordigen tijdens de zittingen (met de ondersteuning van een ervaren ambtenaar).

 

Profiel

Competenties
 • In team kunnen werken;
 • Heel goede schriftelijke en mondelinge communicatie;
 • Het onderhouden van contacten met andere afdelingen en externe partners;
 • Snel beslissingen kunnen nemen en uw standpunt kunnen verdedigen.

 

Troeven
 • Beschikken over een gevoel voor precisie en nauwkeurigheid;
 • Belangstelling tonen in de behandelde onderwerpen (fiscaal recht, burgerlijk recht, strafrecht, handelsrecht).

 

Adres stageplaats

 • 1000 BRUSSEL (VOLZET)
 • 2500 LIER (Min. 4 of 6 weken, 2 plaatsen enkel 2e semester)
 • 3500 HASSELT (VOLZET)
 • 8000 BRUGGE (Min. 4 weken, 1 plaatsen enkel 1e semester)

 

Meer informatie over de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.

Wil je solliciteren naar deze stage? Vul het aanvraagformulier voor een stage in.

Type of contract