Financieel deskundige - Niveau B - Hulpkantoor (Vilvoorde of Zaventem) (startbaanovereenkomst)

2 plaatsen
Jobaanbod
Stad: 
Vilvoorde en Zaventem
Vereist diploma: 
Bachelor
Administratie: 
Douane en Accijnzen

Jobinhoud

Binnen de Algemene Administratie Douane en Accijnzen (AADA) verloopt de administratieve verwerking van douanedocumenten via “Finances”. Het departement Finances op centraal niveau (Brussel) is verantwoordelijk voor de werkmethodes, interne controle en technische ondersteuning van de regionale afdelingen Finances. Deze regionale afdelingen Finances bestaan uit een team aangifteopvolging, een team activabeheer en verschillende hulpkantoren / front offices.

Je staat in voor het behandelen van douane- en accijnsdossiers binnen het domein “Afhandeling van de aangiften”, volgens de geldende reglementering en procedures (fiscale wetgeving, instructies, richtlijnen…) binnen de Algemene Administratie Douane en Accijnzen.

De taken worden uitgevoerd binnen de openingsuren van het hulpkantoor.

Mogelijke taken

 • Inning in contanten (cash, cheque, bancontact)
 • Borg in speciën
 • Vrijgave van de reservaties op de klantenrekening
 • Inlichtingen in verband met aangiftebehandeling
 • Tussenkomsten in geval van noodprocedures PLDA/NCTS/EMCS
 • Behandeling van terugbetalingsdossiers volgens de wettelijke procedure
 • Afgifte van vergunningen tijdelijk geregistreerde geadresseerde
 • Opvolging EMCS en nasporingsprocedure NCTS op bestemming
 • Beheer van de regelingen actieve en passieve veredeling
 • Afgifte van vignetten 705
 • Verstrekken van drukwerken op vraag van de operatoren
 • Beheer van entrepots type B/2
 • Viseren van oorsprongscertificaten en andere documenten die de export vergezellen
 • Beheer van de vereenvoudigde geleide documenten (met inbegrip BEN3 en manuele AC4)
 • Ingeven van gegevens in de overeenstemmende databanken en applicaties
 • Beheer van inbeslaggenomen goederen
 • Invordering (ingevolgde niet-zuivering van douaneregeling en EMCS)

 

Werkgever

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de Administratie der Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de Administratie der Douane en Accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

Samenvattend kan gesteld worden dat de administratie der douane en accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

 

Contactpersoon

Bart Vleugels 
da.regioman.leuven@minfin.fed.be
0257 797 92 

 

Interesse?

Vul uw  kandidatuur online in.

Vereiste ervaring): 
De startbaanovereenkomst (ook wel Rosettacontract genoemd) is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen.