Financieel jurist bij de Algemene Administratie Thesaurie

1 plaats
Jobaanbod
Vereist diploma: 
Master
Administratie: 
Thesaurie

Jobinhoud

Als financieel jurist kom je terecht in de dienst Operationele Expertise en Ondersteuning die onder de algemene leiding staat van de Administrateur-Generaal van de Thesaurie. Deze dienst levert juridische ondersteuning aan het management en aan de diverse operationele diensten van de Algemene Administratie van de Thesaurie. De dienst voert in het bijzonder taken van ontwikkeling en redactie van financiële wetgeving, advies, kennisbeheer, vertegenwoordiging bij internationale instellingen en beheer van geschillendossiers uit.

De cel Juridische Ondersteuning coördineert de bijdragen van de expertisecontactpunten binnen de Thesaurie met betrekking tot de voorbereiding, de implementatie en de opvolging van het politiek beleid op wetgevend vlak. Daarnaast is deze dienst verantwoordelijk voor het risicobeleid en de doelgroepenstrategie en staat ze in voor het afleveren van studies inzake de impact van beleidsopties.

 

Functiebeschrijving

 • Je staat in voor het behandelen van vragen over het toepassen van de normatieve teksten in het domein van het financieel recht afkomstig van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Thesaurie, de directie, de parlementairen, de burgers en het kabinet van de minister.
 • Je neemt actief deel aan het beleid van de regering door adviezen voor te bereiden om de Minister en zijn kabinet pertinent te adviseren met betrekking tot de toepassing van het financieel recht en/of door voorstellen van wijzigingen van de reglementering te doen en hierbij rekening te houden met het algemeen belang.
 • Je analyseert de reglementering en beantwoordt de algemene of specifieke vragen van de operationele diensten van de Thesaurie, de minister en zijn kabinet, je brengt adviezen en aanbevelingen uit over de interpretatie en toepassing van de normatieve teksten in het domein van het financieel recht om een uniforme interpretatie van de teksten te verzekeren en om het mogelijk te maken aan de betrokken partijen beslissingen te nemen conform de geldende reglementering
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling, het opmaken en de aanpassing van de normatieve teksten zowel voor het nationaal recht (wetsontwerpen, koninklijke en ministeriële besluiten en administratieve omzendbrieven) als voor het internationaal en Europees recht in het domein van het financieel recht, in functie van de politieke doelstellingen, de socio-economische context en het nationale, Europese en internationale kader. In dit kader neem je eveneens deel aan de onderhandelingen van de reglementering en Europese richtlijnen in het financieel recht om een optimale en coherente aanpassing van de normen te bevorderen en het Belgische standpunt te verdedigen ten opzichte van de verschillende instellingen.
 • Je behandelt de vragen en dossiers met betrekking tot de geschillen afkomstig uit de verschillende operationele diensten van de Thesaurie en neemt hiervoor contact op met de advocaten om deze geschillen te behandelen en op te volgen.

Meer info over de jobinhoud?
Manuela Carpano – Adviseur-generaal – dienst Juridische Expertise
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257/821.22
E-mail: manuela.carpano@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Bij de FOD Financiën
Call Center Dienst Wervingen
Tel.: 02/572.57.72
Email: infojobs@minfin.fed.be

 

Omschrijving van de werkgever

Er is 1 vacante plaats in Brussel bij de dienst Operationele Expertise en Ondersteuning van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën.

De missie van de Algemene Administratie van de Thesaurie vloeit voort uit de historische opdracht die haar werd toevertrouwd: het beheer van de Belgische schatkist. Een overzicht van haar bevoegdheden zijn:

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goede kennis van het bancair en financieel recht (financiële markten en diensten, bankentoezicht, Europese bankenunie).
 • Je beschikt over een goede kennis van het burgerlijk recht en van het handelsrecht (zakenrecht, aansprakelijkheidsrecht, beslagrecht, vennootschapsrecht en faillissementen).
 • Je beschikt over een basiskennis van het Europees recht en van de basisprincipes van de functionering van de Europese Instellingen.
 • Je beschikt over een basiskennis van het administratief recht (begrotingswetgeving, overheidsopdrachten).
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie en de competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze wegen dan ook harder door in de eindscore.

 

Selectieprocedure

Je kan deelnemen aan het interview voor dit profiel indien je opgenomen bent in de laureatenlijst van de selectie ANG17340 – Jurist (meerdere profielen) voor FOD BOSA en FOD Financiën. Je kan je inschrijven tot 15/01/2018 voor de selectie ANG17340 via deze link: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobCode=ANG17340

 

Interview met casus

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 33 punten op 55 behaalt.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden in de loop van de maand maart of april 2018. Deze timing is onder voorbehoud.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen.