Java developer

1
Jobaanbod

Provincie

Brussel-Hoofdstad

Stad

Brussel

Vereist diploma (aanbod)

 • Bachelor
 • Master

Job description

Een ‘developer’ bij de FOD Financiën schrijft applicaties die dagelijks door duizenden mensen worden gebruikt, zowel nationaal als internationaal. Wil jij meewerken aan de ontwikkeling van deze toepassingen en projecten die een grote maatschappelijke rol vervullen? Wil je deel uitmaken van een multidisciplinair team dat op elkaar kan rekenen om de beste resultaten te boeken? Dan ben jij onze nieuwe ‘developer’.

 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van informaticatoepassingen op basis van voorafgaandelijke functionele en technische analyses.
 • Je verzekert de opvolging en de ontwikkeling van kwaliteitsprogramma’s in een multi-user omgeving, met een hoge beschikbaarheid en zichtbaarheid.
 • Je volgt de technologische ontwikkelingen op en je verleent technische adviezen binnen jouw specifiek kennisdomein door mogelijke aanpassingen aan complexe projecten voor te stellen.
 • Je analyseert de behoeften van de gebruikers, al dan niet in samenwerking met de functioneel analisten.
 • Je komt tegemoet aan de verwachtingen van de gebruikers en de technische specificaties, rekening houdend met de haalbaarheid en de regels binnen de administratie.
 • Je stelt de technische documentatie op.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het onderhoud van de toepassingen om deze te verbeteren of aan te passen aan veranderingen in hard- en software.
 • Je levert een adequate technische ondersteuning.
 • Je geeft ondersteuning/coaching aan je collega’s.
   

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek

Meer info over de jobinhoud?
Davy Verhaeghen - Stafdienst ICT
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 576 29 83
E-mail: davy.verhaegen@minfin.fed.be 

Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen - FOD Financiën
Tel.: 02 572 57 71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.

Aanbod

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38.854,50 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jou en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
 • indien je wordt aangeworven via interne markt, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
 • mogelijkheid tot telewerken/satellietwerk
 • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring


Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Profiel

1. Vereiste diploma en vereiste professionele werkervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL bezit je een van volgende diploma's ZONDER relevante professionele werkervaring:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.


OFWEL bezit je een van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum twee jaar:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

OFWEL bezit je een van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum twee jaar: 

 • Eén van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:
  • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
  • diploma van technisch ingenieur.


OFWEL bezit je een van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum vier jaar:

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv. : graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie,
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie,
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School,
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan,
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.


Onder relevante professionele werkervaring begrijpen we professionele ervaring in het domein van Java-ontwikkeling, verdeeld over ten minste vier van onderstaande taken:

 • ontwikkelen van Java-toepassingen gebaseerd op J2EE (WebLogic) of containeromgevingen,
 • ontwikkelen van webservices (SOAP en REST),
 • omzetten van user stories naar een gestructureerde, onderhoudbare Java-code,
 • optimaliseren van de toegankelijkheid van toepassingen (volgens de WCAG 2.0 norm),
 • schrijven van geavanceerde SQL-statements of de verwerking van BIG DATA (SCALA, R of SAS),
 • ontwikkelen van frontend gebaseerd op Angular technologie

Type of contract