Junior dossierbeheerder invordering - startbaanovereenkomst

Jobaanbod

Stad

Brussel en Vlaanderen

Vereist diploma (aanbod)

Secundair onderwijs

Job description

De Algemene Administratie van Inning en Invordering (AAII) van de FOD Financiën biedt jou als starter de kans om je professionele vaardigheden in te zetten en verder te ontwikkelen.

Als junior dossierbeheerder invordering zorg je ervoor dat o.a. nog verschuldigde personenbelasting, BTW, achterstallige alimentatie, onterecht betaalde werkloosheidsvergoedingen,… door de belastingplichtige betaald worden. Je werkt zowel zelfstandig als samen met je collega’s aan een soepele afhandeling van je dossiers: de nadruk ligt hierbij op het vinden van een minnelijke manier om het verschuldigde bedrag te innen. Lukt dit niet, dan worden er procedures opgestart om de schuld op te eisen of ‘in te vorderen’. Je bent dus een belangrijke schakel in het goed laten draaien van de maatschappij: zonder een correcte inning van belastingen is er immers geen weggennet, geen kinderbijslag, geen gezondheidszorg, geen sociale bescherming.

Je bent een aanspreekpunt voor belastingplichtigen en beantwoordt eenvoudige vragen telefonisch en via mail. Bij complexere vragen kan je beroep doen op de know-how van een expert.

Wij bieden je een opleiding aan en training on-the-job om je skills te verfijnen.

Een blik op je takenpakket:

 • je onderzoekt de financiële mogelijkheden van de schuldenaar door de beschikbare databanken te raadplegen. Indien nodig neem je contact op met banken, sociale secretariaten, werkgevers of andere instellingen;
 • je volgt onze invorderingsstrategie: je geeft advies, staat afbetalingsplannen toe en/of je geeft info over bijkomende mogelijkheden om tot een oplossing te komen;
 • je beantwoordt vragen van belastingplichtigen (dit kunnen particulieren en ondernemingen zijn) per telefoon, e-mail of brief. Een klantvriendelijke houding en correct taalgebruik staan hierbij centraal.

Er zijn 40 plaatsen, verdeeld over al onze kantoren in Vlaanderen en Brussel. Heb je vragen over de jobinhoud, werkomgeving en/of het team waarin je terechtkomt? Neem dan contact op met:

Jorn Vanparijs: jorn.vanparijs@minfin.fed.be - 0257 825 51
of
Steven Exelmans: steven.exelmans@minfin.fed.be - 0257 613 03

 

Werkgever :
De Algemene Administratie Inning en Invordering (AAII) waakt erover dat burgers hun (fiscale en niet-fiscale) schulden tijdig betalen en verzekert een correcte boekhouding van alle ontvangen betalingen. Ze vordert schulden die niet spontaan betaald worden maximaal in en zorgt voor een correcte en efficiënte terugbetaling van kredieten aan burgers en bedrijven. Zonder ons zouden de openbare diensten in België niet gefinancierd worden en niet functioneren!
 

Aanbod

Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst (1 jaar, mogelijk verlengbaar) als Administratief Assistent (niveau C - diploma hoger secundair onderwijs - +/- 1.949 euro netto/maand), met de bijhorende weddeschaal.

Alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid kan je raadplegen via deze link.

Voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • mogelijkheid tot telewerk

Profiel

Generieke competenties

Klantgericht zijn: je bent er om je medeburgers in moeilijkheden te helpen hun verplichtingen tegenover de AAII na te komen.

Openstaan voor verandering: ons werk evolueert snel op het vlak van zowel inhoud als technologische toepassingen. Voortdurende bijscholing is een belangrijk onderdeel van de functie

Doelgericht zijn: toewijding om resultaten te behalen

Teamgeest tonen: collega's ondersteunen, actief deelnemen aan discussies tijdens teamvergaderingen.

Discretie: je bent gebonden aan het beroepsgeheim met betrekking tot alle informatie waartoe je toegang hebt

 

Deelnemingsvoorwaarden 

 • Beschikken over het vereiste diploma: een diploma hoger secundair onderwijs (minstens zesde middelbaar afgerond)
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten 
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

Solliciteren

Je solliciteert via het online formulier

Je kan niet solliciteren via e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Type of contract