Juridisch dossierbeheerder - Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

min. 1 plaats
Jobaanbod

Vereist diploma (aanbod)

  • Bachelor

Dienst(en)

Referentienummer

ANG21274

Job description

Binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) kan je tewerkgesteld worden bij het Departement Geschillen, het Departement Wetgeving of de regionale afdeling geschillen binnen de Administratie Operaties, met als mogelijke taken:

  • Je analyseert en verifieert de samenhang van gegevens (bijvoorbeeld nalezen van een pv, inventaris van stukken, analyseren van bewijsstukken, nagaan of er recidive is, bijkomende info opvragen via wederzijdse bijstand…).
  • Je zoekt, indien nodig, bijkomende informatie in diverse gegevensdragers op en vult de beschikbare gegevens aan, op basis van de opzoekingen.
  • Je vraagt bewijsstukken op (bijvoorbeeld boekhouding, stavingstukken of facturen vermeld in de aangifte).
  • Je voert de vastgelegde fases in het dossier uit, volgens de bestaande procedures of voorschriften, en vervolledigt de gepaste informaticatoepassingen.
  • Je vervolledigt de documenten of fiches volgens de procedures of voorschriften.
  • Je houdt toezicht op en controleert technische of financiële gegevens van de dossiers en, in geval van ruimte tot interpretatie van procedures, regels of wetgeving, voer je een persoonlijke analyse uit en leg je verbanden tussen de verschillende gegevens.

 

Meer info over de jobinhoud? 

 

Myrthe LISSENS - HR Business Partner Correspondent AAD&A
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 575 39 88
E-mail: myrthe.lissens@minfin.fed.be

Type of contract