Juridisch dossierbeheerder - Stafdienst Begroting en Beheerscontrole

min. 1 plaats
Jobaanbod

Provincie

Brussel-Hoofdstad

Stad

Brussel

Vereist diploma (aanbod)

Bachelor

Dienst(en)

Referentienummer

ANG22508

Job description

Binnen de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole kan je tewerkgesteld worden als dossierbeheerder overheidsopdrachten, met als mogelijke taken:

 

 • Je maakt het administratief gedeelte op van de bestekken in nauwe samenwerking met de klanten;
 • Je verzamelt de gegevens of documenten komende van verschillende bronnen om te beschikken over alle elementen voor de behandeling van een dossier;
 • Je maakt alle administratieve documenten op met betrekking tot de procedure, met name de nota’s die als bewijs dienen, de evaluatierapporten;
 • Je staat in voor de publicaties van o.a. offerteaanvragen;
 • Je stelt de gepaste procedure in functie van de reglementaire bepalingen en de desbetreffende bedragen/diensten voor;
 • Je formuleert een advies in alle stadia van de gunningsprocedure van de overheidsopdracht;
 • In het kader van onderhandelingsprocedures, neem je deel aan de onderhandeling en de opstelling van contracten rekening houdend met de reglementering en in nauwe samenwerking met de technische diensten;
 • Je werkt mee aan de analyse van de offertes;
 • Je bewaakt de contracten in overleg met de technische verantwoordelijken om ze aan hun behoeften aan te passen;
 • Je legt alle bewijsstukken die vereist zijn voor de ondersteuning van dossiers aan de Inspectie van Financiën en de controle van de vastleggingen voor;
 • Je brengt onmiddellijk de directie op de hoogte van elke opmerking of aanmerking die door een controleorgaan geformuleerd wordt en stelt een gepast antwoord voor of past de gevolgde praktijk aan als deze het onderwerp vormt van kritiek;
 • Je stelt de correspondentie op in het kader van procedures, ontvangt en beantwoordt vragen of je geeft deze door aan de bevoegde personen;
 • Je volgt de evolutie van de wetgeving en van de rechtspraak op voor wat betreft overheidsopdrachten om geen vergissingen te begaan in verband met de gunningsprocedure (die klachten met zich mee kunnen brengen). 

 

- De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole is de bewaarder van de portefeuille van de FOD Financiën en volgt het budget, de beheerscontrole en de interne controle op. Deze stafdienst voert ook alle overheidsopdrachten uit en doet dat niet alleen voor onze FOD: ook andere federale overheidsdiensten rekenen op hun medewerking voor overheidsopdrachten. Kort gezegd: als je hier de troepen versterkt, zorg je ervoor dat de FOD Financiën zijn middelen efficiënt gebruikt.

Ontdek jouw nieuwe job bij de Stafdienst Budget en Beheerscontrole.

Meer info over de jobinhoud?
Bart VERMEERSCH - Adviseur
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257 632 97
E-mail: bart.vermeersch@minfin.fed.be.

Type of contract