Jurist bij de Algemene Administratie Fiscaliteit en Bijzondere Belastinginspectie

128 plaatsen (125 voor de Algemene Administratie Fiscaliteit en 3 voor de Algemene Administratie Bijzondere Belastinginspectie)
Jobaanbod
Vereist diploma: 
Master

Jobinhoud

Je wordt tewerkgesteld in een dienst Geschillen. Een dienst juridische geschillen verstrekt juridische adviezen inzake fiscaliteit aan de teams die met fiscale onderzoeken belast zijn en behandelt het juridische gedeelte van de verdediging van de administratie en van de rechtsvorderingen die bij de hoven en rechtbanken worden ingesteld.

Functiebeschrijving

 • Je beheert administratieve en gerechtelijke geschillendossiers.
 • Je formuleert adviezen (mondeling en schriftelijk) en doet aanbevelingen wat betreft de toepassing en interpretatie van de reglementering.
 • Je zoekt relevante rechtspraak en rechtsleer op via onder meer juridische databanken en andere voorhanden zijnde informatie met het oog op het onderbouwen van het administratieve standpunt en het weerleggen van het standpunt van de tegenpartij.
 • Je behandelt het juridische gedeelte van de verdediging van de administratie en van de rechtsvorderingen die bij de hoven en rechtbanken moeten worden ingesteld.
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, volgt nauwgezet hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de Administratie in rechte voor de hoven en rechtbanken.
 • Je verdedigt dossiers voor de rechtbank.
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied.

Meer info over de jobinhoud?
Mario Ryckaert – Adviseur-Generaal – Algemene Administratie Fiscaliteit

Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257/562.25
E-mail: mario.ryckaert@minfin.fed.be

Patrick Cassiman – Adviseur-Generaal – Algemene Administratie Bijzondere Belastingsinspectie

Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257/695.69
E-mail: patrick.cassiman@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Bij de FOD Financiën
Call Center Dienst Wervingen
Tel.: 02/572.57.72
Email: infojobs@minfin.fed.be

 

Omschrijving van de werkgever

Er zijn 20 vacante plaatsen in Antwerpen, 20 vacante plaatsen in Brugge, 10 vacante plaatsen in Dendermonde, 15 vacante plaatsen in Gent, 15 vacante plaatsen in Hasselt, 20 vacante plaatsen in Leuven, 15 vacante plaatsen in Mechelen en 10 vacante plaatsen in Kortrijk bij de dienst Geschillen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën.

Daarnaast is er 1 vacante plaats in Brussel, 1 vacante plaats in Gent en 1 vacante plaats in Antwerpen bij de dienst Geschillen van de Algemene Administratie van de Bijzondere belastinginspectie van de FOD Financiën.

De Algemene administratie van de Fiscaliteit garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en de grote ondernemingen verschuldigd zijn.

De Algemene administratie van de Bijzondere belastinginspectie strijdt tegen de georganiseerde en grootschalige fiscale fraude.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze weegt dan ook harder door in de eindscore.

 

Troeven

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.

 

Selectieprocedure

Je kan deelnemen aan het interview voor dit profiel indien je opgenomen bent in de laureatenlijst van de selectie ANG17340 – Jurist (meerdere profielen) voor FOD BOSA en FOD Financiën. Je kan je inschrijven tot 15/01/2018 voor de selectie ANG17340 via deze link: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobCode=ANG17340

Interview (interview : +/- 45 min):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 18 punten op 30 behaalt.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden in de loop van de maand maart of april 2018. Deze timing is onder voorbehoud.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen.