Jurist - dossierbeheerder overheidsopdrachten voor de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole

minimum 1 plaats
Jobaanbod

Provincie

Brussel-Hoofdstad

Stad

Brussel

Vereist diploma (aanbod)

Master

Dienst(en)

Referentienummer

ANG22498

Job description

Als jurist – dossierbeheerder overheidsopdrachten bij de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole zal je tewerk gesteld worden bij de dienst Overheidsopdrachten in Brussel. Volgende taken behoren daar tot je opdracht:

 

-        Je maakt het administratief gedeelte van de bestekken op.

-        Je maakt alle administratieve documenten op met betrekking tot de procedure.

-        Je verzorgt de publicaties (van offerteaanvragen) die voorzien zijn door de reglementering.

-        Je stelt de gepaste procedure voor in functie van de reglementaire bepalingen en de desbetreffende bedragen/diensten.

-        Je formuleert advies in alle stadia van de gunningsprocedure van de overheidsopdracht.

-        In het kader van de onderhandelde procedures, neem je deel aan het overleg en stel je de contracten op met inachtneming van de reglementering, in nauwe samenwerking met de technische diensten.

-        Je werkt mee aan het onderzoek van de offertes.

-        Je maakt een gestandaardiseerde samenvatting op van elk contract dat de belangrijkste informatie bevat en dat men kan samenvoegen.

-        Je ziet toe op de contracten in samenspraak met de ‘technische’ verantwoordelijken om de contracten aan te passen aan de noden.

-        Je ondersteunt de klant bij het administratief plan bij de formaliteiten gerelateerd aan het einde van een contract, vernieuwing of aanpassingen.

-        Je verzorgt de contacten met de controle-instellingen en met de externe firma’s.

-        Je bezorgt uit eigen beweging alle bewijsstukken die vereist zijn voor de ondersteuning van dossiers, gerangschikt volgens frequentie aan de Inspectie van Financiën en de controle van de vastleggingen.

-        Je brengt onmiddellijk de directie op de hoogte van elke opmerking of aanmerking die door een controleorgaan geformuleerd wordt en stelt een gepast antwoord voor of past de gevolgde praktijk aan als deze het onderwerp vormt van kritiek.

-        Je ontvangt de vragen, beantwoordt ze of stuurt ze naar de bevoegde personen.

-        Je onderhoudt vertrouwensrelaties met de externe firma’s en blijft tegelijkertijd onafhankelijk oordelen.

-        Je volgt de evolutie van de wetgeving en van de rechtspraak op wat betreft overheidsopdrachten om geen vergissingen te begaan in verband met de gunningsprocedure (die klachten met zich mee kunnen brengen).

 

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

 

 

Context

 

Er is 1 vacante plaats bij de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole in Brussel.

 

De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole ondersteunt de FOD bij de voorbereiding en uitvoering van de begroting, de beheerscontrole en de opvolging evenals de interne controle. Hij biedt financieel advies, budgettaire expertise, richtlijnen en administratieve ondersteuning. Hij is ook belast met de uitvoering van de overheidsopdrachten betreffende aankopen voor de hele FOD Financiën en voor andere federale overheidsdiensten.

 

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het facilitair beheer bij de FOD Financiën. In dit opzicht beheert hij de gebouwen, die door de FOD Financiën worden gebruikt, en zorgt hij voor een comfortabele en veilige werkomgeving voor de ambtenaren en de bezoekers van onze FOD; hij voorziet in de nodige logistieke infrastructuur en werkmiddelen zoals het meubilair, de kantoorbenodigdheden en het wagenpark.

 

De dienst Overheidsopdrachten is belast met het afsluiten van de overheidsopdrachten van de FOD Financiën en voor andere federale overheidsdiensten. Zijn inbreng begint bij het opstellen van de bestekken tot aan de toekenning van de contracten in overeenstemming met de wetgeving betreffende overheidsopdrachten.

 

Meer info over de jobinhoud?

Bart Vermeersch

Tel.: 02 576 32 97

E-mail: bart.vermeersch@minfin.fed.be

 

Type of contract