Jurist financiële sancties - Selor ANG18198

1 plaats
Jobaanbod
Provincie: 
Brussel-Hoofdstad
Stad: 
Brussel
Vereist diploma: 
Master
Referentienummer: 
Jurist financiële sancties - Selor ANG18198

Jobinhoud

 • Je staat in voor het behandelen van vragen over het toepassen van de normatieve teksten in het domein van het financieel, internationaal (UN resoluties), Europees (Europese verordeningen) en federaal recht binnen het team financiële sancties en embargo’s bij de Algemene Administratie van de Thesaurie.
 • Je analyseert de reglementering en beantwoordt de algemene of specifieke vragen van de actoren in het veld van de financiële sancties: FOD Buitenlandse zaken, OCAD, Nationale Veiligheid, de directie, de parlementairen, de burgers (banken en corporates) en het kabinet van de minister.
 • Je brengt adviezen en aanbevelingen uit over de interpretatie en toepassing van de normatieve teksten in het domein van de financiële sancties, de embargo’s en de strijd tegen financiering van terrorisme om een uniforme interpretatie van de teksten te verzekeren en om het mogelijk te maken aan de betrokken partijen beslissingen te nemen conform de geldende reglementering.
 • Je werkt actief mee aan de invoering van het UBO-register als gespecialiseerd jurist in het domein van de strijd tegen het witwassen van geld en het financieren van terrorisme, door de evaluatie van de risico-zones en je werkt als juridische ondersteuning voor het AML (anti-money laundry) team.
 • Je werkt nauw samen met de juridische dienst die belast is met de omzetting van de Europese richtlijnen naar het Belgische recht en de invoering van de nieuwe reglementering inzake de financiële sancties, de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik in contanten.

 

Meer info over de jobinhoud?

Christel De Vleeschauwer – Adviseur-generaal - 0257 472 62 -  christel.devleeschauwer@minfin.fed.be

Opdrachten en taken

Jurist financiële sancties - Selor ANG18198

Aanbod

Er is 1 vacante plaats in Brussel (Adres: Kunstlaan 30, 1040 Brussel) bij de dienst Controle van Financiële Instrumenten en Instellingen (CFII) van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën.

Je zal wordt tewerkgesteld in de cel Compliance van de dienst Controle van Financiële Instrumenten en Instellingen. De cel Compliance behandelt materies met betrekking tot financiële sancties (embargo’s – bevriezing van tegoeden – de strijd tegen de proliferatie) en de toepassing van de wet inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. ( UBO-register – controle-autoriteit voor bpost).

De juridische en reglementaire basis van de door deze cel behandelde materies zijn onderhevig aan constante evoluties en worden meer en meer complex. Het aantal interacties met de verschillende actoren op Belgisch, Europees en internationaal niveau voor de toepassing van de Europese richtlijnen of de UN resoluties zijn de laatste jaren alleen maar toegenomen.

De dienst Controle van Financiële Instrumenten en Instellingen van de Algemene Administratie van de Thesaurie groepeert:

het beheer van het Garantiefonds en de Staatswaarborgen,

de cel Financiële controle,

de cel Compliance.

De missie van de Algemene Administratie van de Thesaurie vloeit voort uit de historische opdracht die haar werd toevertrouwd: het beheer van de Belgische schatkist.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Profiel

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over een gebruikerskennis inzake het reglementaire kader van de financiële sancties (richtlijnen, wet) en van de gesprekspartners/diensten die betrokken zijn op dit gebied.
 • Je beschikt over een gebruikerskennis inzake het reglementaire kader van de strijd tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme (richtlijn, wet) en van de gesprekspartners/diensten die betrokken zijn op dit gebied.

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.
Indien deze niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. Deze weegt daarnaast ook harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Een eerste ervaring inzake de financiële sancties, de toepassing van de wet AML/FT en diplomatie zijn een meerwaarde voor de functie.
 • Je komt terecht in een tweetalige werkomgeving, de kennis van de tweede landstaal wordt daarom als een echt pluspunt beschouwd.
 • Er wordt gevraagd om het Belgisch standpunt te vertegenwoordigen tijdens conferenties of workshops op Europees en internationaal niveau, daarom wordt ook de kennis van het Engels als belangrijk gezien voor deze functie.