Jurist voor de AA Fiscaliteit

Minstens 20 plaatsen
Jobaanbod

Stad

Brussel en Vlaanderen

Vereist diploma (aanbod)

Master

Dienst(en)

Referentienummer

ANG22498

Job description

Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit kan je tewerkgesteld worden bij de buitendiensten in Vlaanderen of Brussel of bij de diensten Operationele Expertise en Ondersteuning in Brussel.

De buitendiensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit zijn onderverdeeld in drie administraties: Particulieren (P), Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) en Grote Ondernemingen (GO). In het eerste jaar start je in een dienst Beheer binnen je administratie. Je krijgt hierbij de nodige interne opleidingen om op kruissnelheid te komen. In functie van je evolutie en kennis en rekening houdend met de organisatienoden van het centrum, stroom je op termijn in principe door naar een dienst Controle of Expertise. Wanneer je ingewerkt bent, bestaat je job onder andere uit de onderstaande taken:

Dienst Expertise:

 • Je beheert administratieve en gerechtelijke geschillendossiers.
 • Je formuleert adviezen (mondeling en schriftelijk) en doet aanbevelingen wat betreft de toepassing en interpretatie van de reglementering.
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, volgt nauwgezet hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de administratie in rechte voor de hoven en rechtbanken.
 • Je verdedigt dossiers voor de rechtbank.
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied op.

 

Dienst Controle:

 • Je controleert de belastingaangiften, boekhouding en nodige bewijsstukken die de belastingplichtigen of hun vertegenwoordiger hebben ingediend.
 • Je doet controlebezoeken in de professionele of privévestigingen van belastingplichtigen en je doet er de nodige vaststellingen.
 • Je stelt de berichten van wijziging, processen-verbaal en kennisgevingen van aanslag van ambtswege op en je controleert de gegeven antwoorden.
 • Je verbetert de werkelijke fouten in de belastingaangifte.
 • Je beantwoordt op een correcte manier de vragen van interne of externe klanten en je geeft hen de gewenste informatie.             

 

Binnen de centrale dienst Operationele Expertise en Ondersteuning voorzie je specifieke juridische expertise en kunnen onderstaande activiteiten tot je takenpakket behoren:

 • Je stelt commentaar op bij wettelijke bepalingen en je antwoordt op principekwesties.
 • Je antwoordt op individuele vragen van belastingplichtigen, fiscalisten, boekhouders en collega’s.
 • Je geeft advies over wetsontwerpen.
 • Je stelt antwoorden op parlementaire vragen voor aan de Minister.
 • Je volgt de rechtspraak op.
 • Je neemt als expert deel aan de uitwerking van projecten.
 • Je vertegenwoordigt de dienst bij vergaderingen met andere administraties en externe partners.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.
 

Aanbod

Er zijn minstens 20 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en de grote ondernemingen verschuldigd zijn.

Binnen een dienst Controle ben je betrokken bij alle stappen in het proces van de belastingheffing. Je controleert belastingaangiften op kantoor en bij de belastingplichtigen, onderzoekt de strikte naleving van de fiscale reglementering en je stelt inbreuken en aanwijzingen van fraude vast of spoort deze op teneinde de inbreuken te regulariseren.

Binnen een dienst Expertise ben je betrokken bij alle stappen in de behandeling van geschillen. Je belangrijkste taak bestaat uit het behandelen en het opvolgen van administratieve en gerechtelijke geschillen.

Binnen de fiscaal-technische diensten (Operationele Expertise en Ondersteuning) werk je mee aan het omzetten van complexe wet- en regelgeving in heldere, begrijpelijke en toepasbare commentaar en standpunten die dienstig zijn voor de operationele diensten, belastingplichtigen en andere stakeholders. Je antwoordt op individuele vragen. Je onderhandelt op regionaal, federaal en internationaal niveau. Zo kom je tot een consistente en rechtvaardige toepassing van de fiscale regelgeving en garandeer je de uitvoering en toepassing van het interregionaal, nationaal en supranationaal beleid. Je adviseert ook de Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning, Dienst Reglementering voor de parlementaire werkzaamheden door hen de nodige juridische en fiscaal-technische ondersteuning te bieden.

 


Meer info over de jobinhoud?
Voor de buitendiensten:
Marleen Schoofs - Centrumdirecteur P Leuven
Tel.: 02 573 81 54
E-mail: marleen.schoofs@minfin.fed.be(link sends email)(link sends email)
 
Anja Briers - Centrumdirecteur KMO Mechelen
Tel.: 02 579 47 98
E-mail: anja.briers@minfin.fed.be(link sends email)(link sends email)
 
Voor de centrale diensten:
Liesbet Verhoeven - Centrale Diensten Fiscaliteit
Tel.: 02 576 40 92 
E-mail: liesbet.verhoeven@minfin.fed.be 

Type of contract