Jurist voor de Algemene Administratie Inning en Invordering

minstens 10 plaatsen
Jobaanbod

Stad

Brussel en Vlaanderen

Vereist diploma (aanbod)

Master

Referentienummer

ANG22147

Job description

Binnen de Algemene Administratie van de Inning en Invordering kan je als jurist terecht komen in een Invorderingsteam of bij een Juridische dienst.

Jouw taken binnen een Invorderingsteam:

 • Je analyseert de verzamelde informatie wat betreft de solvabiliteit van de schuldenaars, natuurlijke personen of rechtspersonen die hun fiscale (bv. personenbelasting, vennootschapsbelasting of btw) of niet-fiscale schulden (bv. penale boeten) niet spontaan betaald hebben.
 • Je onderneemt invorderings- en/of bijstandsacties en zorgt voor de opvolging van elk dossier door de behaalde resultaten en de eventuele acties die nog gevoerd moeten worden, te onderzoeken.

 

Jouw taken binnen een Juridische dienst:

 • Je beantwoordt juridische vragen van de teams invordering/ teams inning. Je levert hun juridisch advies zodat hun invorderingsacties volgens de wet worden uitgevoerd.  
 • Je brengt zelf dagvaardingen uit (Bijvoorbeeld: in aansprakelijkheid, cfr art 1382BW of in faling of in onverdeeldheid of…). 
 • In dossiers waarin we gedagvaard worden zoek je zelf naar relevante rechtspraak en rechtsleer die ons standpunt bijtreedt. 
 • Je schrijft zelf conclusies waarbij je de standpunten van de Belgische Staat verdedigt. 
 • Je treedt waar nodig in contact met onze departementsadvocaat. 
 • Je neemt contact op met de teams invordering/teams inning teneinde hun op de hoogte te houden van de toestand van het dossier en van de rechterlijke uitspraak (vonnis of arrest); 
 • Je oordeelt of er tegen een (gedeeltelijk) ongunstige rechterlijke uitspraak een gewoon rechtsmiddel dient aangewend te worden en je stelt zelf een verzoekschrift hoger beroep of dagvaarding in (derden)verzet op. 
   

Aanbod

Er zijn minstens 10 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Inning en Invordering in Brussel of Vlaanderen.

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) waakt over een snelle inning van de (fiscale en niet-fiscale) schulden en een correcte boekhouding van de betalingen. Ze verzekert het optimaal invorderen van schulden die niet spontaan betaald werden, alsook het correct en efficiënt terugbetalen van tegoeden aan burgers en bedrijven. Ze verdeelt de ontvangsten onder de verschillende rechthebbenden: de Europese Unie, de federale staat en de andere betrokken overheden (zijnde de Gewesten en gemeenten). 

Meer info over de jobinhoud?
Voor een Invorderingsteam:
Steven Exelmans
Tel.: 02 576 13 03
E-mail: steven.exelmans@minfin.fed.be
 
Voor een Juridische dienst:
Dominique Dequeker
Tel : 02 579 22 66
Email : dominique.dequeker@minfin.fed.be
 

Type of contract