Jurist voor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (m/v/x)

Minstens 5 plaatsen
Jobaanbod

Stad

Brussel en Vlaanderen

Vereist diploma (aanbod)

  • Master

Vereist diploma (stage)

  • Master

Referentienummer

ANG21353

Job description

Bijt jij je graag vast in juridische dossiers? Kan jij regelgeving verslinden zonder enige moeite? Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging en heb je vooral veel goesting om bij te leren? Dan zijn we naar jou op zoek! Kom deel uitmaken van onze Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie en wie zeet wordt jij onze nieuwe juridische spilfiguur!We zijn op zoek naar een echte teamplayer die beschikt over goede organisatie-skills die on point zijn. 

 

Als jurist bij onze administratie zal instaan voor onderstaande taken:  

·    Je verleent advies (mondeling en schriftelijk) en doet aanbevelingen over de toepassing en de interpretatie van de reglementering.

·    Je zorgt voor een eenvormige juridische omkadering.

·    Je werkt mee aan het opstellen en verbeteren van reglementaire teksten en je ondersteunt het normatief proces.

·    Je volgt interessante evoluties in de rechtspraak op om accurate en actuele adviezen en aanbevelingen te kunnen geven. Je doet voorstellen van aanpassingen aan de reglementering en actualiseert bestaande interne reglementering.

·    Je stelt juridische werkinstrumenten op (onderrichtingen, formulieren, syllabi, modelbeslissingen,…).

·    Je zult je leidinggevende bijstaan in de uitvoering van die opdrachten en je zult nauw samenwerken met de productiediensten, personeelsdienst en externe instanties.

·    Je beheert de individuele dossiers in betwisting in samenwerking met de andere diensten van de organisatie.
 

Aanbod

Werkgever


Patrimoniumdiensten

Binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie kan je tewerkgesteld worden bij de Administratie Patrimoniumdiensten en zal je volgende taken opnemen:

•    Je verzekert het beheer van juridische dossiers verbonden aan de verschillende opdrachten van de Patrimoniumdiensten.

•    Je geeft adviezen en instructies aan de diensten die afhangen van de Patrimoniumdiensten.

•    Je stelt een beslissing voor op basis van uw analyse met het oog op de afsluiting van het dossier.

•    Je stelt verbeteringen voor aan de reglementering op basis van behandelde dossiers.

•    Je bent de contactpersoon voor klanten en partners.

 

 Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

 

Rechtszekerheid 

Binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie kan je tewerkgesteld worden bij de Administratie Rechtszekerheid en zal je volgende taken opnemen
Deze administratie staat in voor; 

•    de heffing en de inning van de registratierechten en de successierechten (ten bate van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en van de hypotheek- en griffierechten en de diverse rechten en taksen, 

•    de onroerende hypothecaire publiciteit van de akten van de openbare ambtenaren, 

•    het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie. 

 

De Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie heeft als missie het beheren van een omvangrijke documentatie van het patrimonium. Dat patrimonium omvat zowel onroerende als roerende goederen zoals, bijv. meubilair, voertuigen, juwelen en nog zoveel andere voorwerpen, maar ook geld. Ze zijn belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen, ... 

 

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.  

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen. 

 

Jobaanbod 

Er zijn minstens 5 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel en Vlaanderen.

De benaming, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, geeft perfect de belangrijkste activiteit weer: het beheren van een omvangrijke documentatie van het patrimonium. Dit bevat zowel vastgoed (onroerende goederen) als meubilair, voertuigen, juwelen, geld … (roerende goederen).

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is ook belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen ...

De Administraties Patrimoniumdiensten en Rechtszekerheid maken deel uit van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Wil je wat meer info over onze administraties? Neem dan zeker eens een kijkje op onze pagina via jobday@live en ontdekt onze administratie!  

 


Contactpersonen voor meer info:

Patrimoniumdiensten:
Wim Servranckx - Tel.: 0257/627.41 - E-mail: wim.servranckx@minfin.fed.be

Rechtszekerheid:
Pieter Van Ransbeeck  /  0257 612 57 / rzsj.strategischeondersteuning@minfin.fed.be
 

Type of contract