Jurist voor de Stafdienst Beleidsexpertise en –ondersteuning en de Algemene Administratie Fiscaliteit

11 plaatsen
Jobaanbod
Vereist diploma: 
Master
Administratie: 
FiscaliteitStafdiensten

Jobinhoud

Je kan aan de slag bij de dienst Reglementering van de Stafdienst Beleidsexpertise en –ondersteuning of bij de fiscaal-technische diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.

Binnen de dienst Reglementering van de Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning geef je adviezen aan het kabinet en eventueel aan de minister. Via deze weg participeer je deels mee aan het beleid op vlak van fiscaliteit. Je bent betrokken als een wet tot stand komt, je mag hem op zijn minst mee helpen schrijven. Mits wat meer ervaring zal je ook aan de discussies deelnemen op nationaal vlak en internationaal vlak of zelfs onderhandelen over Europese richtlijnen of met andere landen over bilaterale fiscale verdragen. Je kan ook regelmatig betrokken worden als expert bij rechtszaken voor het Grondwettelijk Hof of het Europese Hof van Justitie.

Binnen de fiscaal-technische diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit werk je mee aan het omzetten van complexe wet- en regelgeving in heldere, begrijpelijke en toepasbare commentaar en standpunten die dienstig zijn voor de operationele diensten, belastingplichtigen en andere stakeholders

Je onderhandelt op regionaal, federaal en internationaal niveau. Zo kom je tot een consistente en rechtvaardige toepassing van de fiscale regelgeving en garandeer je de uitvoering en toepassing van het interregionaal, nationaal en supranationaal beleid. Je adviseert ook de Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning, Dienst Reglementering voor de parlementaire werkzaamheden door hen de nodige juridische en fiscaal-technische ondersteuning te bieden.

 

Functiebeschrijving

 • Je stelt normatieve teksten op in het rechtsgebied Financiën afhankelijk van nieuwe doelstellingen, institutionele eisen en de ontwikkeling van het recht; je analyseert de doelstellingen en de context waarin de redactie of de aanpassing van een normatieve tekst plaatsvindt en je analyseert bestaande teksten.
 • Je zorgt voor het ontwerp, de uitwerking en aanpassing van normatieve, hoofdzakelijk wetgevende teksten, zowel in nationaal recht als in internationaal en Europees recht binnen de domeinen waarvoor de FOD Financiën bevoegd is, en dit op basis van de beleidsdoelstellingen, de sociaal-economische context en het nationaal en internationaal kader in het bijzonder.
 • Je zet complexe wet- en regelgeving om, zoals wetten, decreten, ordonnanties en besluiten, met betrekking tot de te beheren materie, in heldere, begrijpelijke en toepasbare commentaar en richtlijnen (omzendbrieven, FAQ...).
 • Je beantwoordt algemene of specifieke vragen van de operationele diensten van de FOD Financiën, van de minister en zijn kabinet, van parlementsleden, het management, openbare organisaties en diverse overheden (nationaal en internationaal) betreffende de concrete doelstellingen en algemene interpretatie van normatieve teksten.
 • Je neemt deel aan vergaderingen met collega’s van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. Voor de Stafdienst Beleidsexpertise en – Ondersteuning neem je eveneens deel aan vergaderingen met diverse instanties (meer bepaald het kabinet en het management) inzake de oriëntaties en de concretisering van de normatieve teksten, en dit zowel op nationaal als op internationaal vlak.
 • Je houdt jezelf proactief op de hoogte over de kennis van het rechtsgebied en van de sociaal-economische context ervan.
 • Je ondersteunt de beleidsvoorbereiding en de beleidsopvolging door het voorbereiden van adviezen, studies, memories of voorstellen om de reglementering te wijzigen.
 • Je ondersteunt en adviseert medewerkers en nieuwe collega’s om hen, in functie van hun competenties, optimaal te laten bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de dienst.
 • Je informeert je collega’s tijdens de periodieke dienstvergaderingen over de evolutie van de regelgeving inzake de toegewezen materie.

 

Meer info over de jobinhoud?
Georges De Bolle - Adviseur-Generaal – Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257/624.54
E-mail: georges.debolle@minfin.fed.be

 

Jean-François Vandermeulen - Adviseur-generaal – Dienst Operationele Expertise en Ondersteuning
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257/693.03
E-mail: jeanfrancois.vandermeulen@minfin.fed.be

 

Dorothy Cleynhens – Attaché – Dienst Operationele Expertise en Ondersteuning

Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257/639.34
E-mail: jeanfrancois.vandermeulen@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Bij de FOD Financiën
Call Center Dienst Wervingen
Tel.: 02/572.57.72
Email: infojobs@minfin.fed.be

 

Omschrijving van de werkgever

Er is 1 vacante plaats in Brussel bij de dienst Reglementering van de Stafdienst Beleidsexpertise en –ondersteuning en er zijn 10 vacante plaatsen in Brussel bij de dienst Operationele Expertise en Ondersteuning van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën.

Binnen de stafdienst BEO staat de dienst Reglementering in voor het ontwikkelen en vormgeven van alle wetgeving met betrekking tot de FOD. De dienst verleent adviezen aan het kabinet en de minister en participeert zo aan het beleid op het vlak van fiscaliteit. Daarnaast wordt eveneens samengewerkt met partners op nationaal en internationaal vlak, is de dienst verantwoordelijk voor de bilaterale fiscale verdragen, neemt de dienst deel aan onderhandelingen inzake Europese reglementering , en wordt expertise verleend in zaken voor het Grondwettelijk Hof of het Europese Hof van Justitie

 

.De Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning:

 • verzekert de voorbereiding, de redactie, de coördinatie, de uitvoering en de opvolging van de wetgeving die van toepassing is op de Federale Overheidsdienst Financiën;
 • verzorgt de beleidsvoorbereiding, bestudeert de impact van de beleidsopties en maakt de nodige analyses van het gevoerde beleid;
 • beheert en stelt relevante informatie en informatiebronnen ter beschikking;
 • verzekert een integraal risicobeheer;
 • coördineert de internationale relaties van de FOD.

 

De dienst Operationele Expertise en Ondersteuning van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit bestaat uit meerdere fiscaal-technische diensten gespecialiseerd in een bepaalde materie (VenB, PB, BTW, geschillen, taxatieprocedure en verplichtingen, internationale betrekkingen,…).

 

Een leidinggevende expert staat aan het hoofd van elke dienst. Hij is de hiërarchische meerdere van alle medewerkers binnen een dienst.

Binnen elke dienst staan experten-coach de leidinggevende expert bij. Zij kunnen belast zijn met de analyse, met de redactie van de eindproducten. Zij kunnen eveneens optreden als ultieme referentiepersoon voor de producten aangeleverd door de experten. Zij vervullen de rol van coach voor een aantal medewerkers van de dienst en dit in functie van hun expertisedomein. Daarnaast werken experten aan de analyse, met de redactie van de eindproducten.

 

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit verzekert de dienst inzake inkomstenbelastingen en BTW met het oog op een rechtvaardige en juiste heffing van de belastingen en heffingen verschuldigd door particulieren, KMO's en grote ondernemingen.

 

Hiertoe worden overheidsbeslissingen, wetten en reglementen omgezet in éénduidige instructies en werkmethoden en wordt een coherente en conforme toepassing van de geldende regels en werkmethodes in functie van de respectievelijke doelgroepen verzekerd.

 

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit biedt de respectievelijke doelgroepen een brede ondersteuning bij het vervullen van hun fiscale verplichtingen, verwerkt hun aangiftes, voert hierop gerichte controles en opsporingen uit in uitvoering van het risicobeleid van de FOD Financiën en staat ook in voor het behandelen van gerelateerde geschillen. De entiteit verzekert hierbij op ieder ogenblik de bescherming van de privacy.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie is belangrijk en weegt dubbel door in de eindscore. Aangezien de functie direct gelinkt is met het domein van de fiscaliteit, is het van belang dat je een uitgebreide motivatie en affiniteit inzake deze materie kan voorleggen.

 

Selectieprocedure

Je kan deelnemen aan het interview voor dit profiel indien je opgenomen bent in de laureatenlijst van de selectie ANG17340 – Jurist (meerdere profielen) voor FOD BOSA en FOD Financiën. Je kan je inschrijven tot 15/01/2018 voor de selectie ANG17340 via deze link: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobCode=ANG17340

 

Interview ( +/- 45 min):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 18 punten op 30 behaalt.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden in de loop van de maand maart of april 2018. Deze timing is onder voorbehoud.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen.