Medewerker Privacy en informatieveiligheid

1 plaats
Jobaanbod

Provincie

 • Brussel-Hoofdstad

Stad

Brussel

Vereist diploma (aanbod)

 • Master

Dienst(en)

Referentienummer

ANG22147

Job description

Als medewerker Privacy wachten onder andere volgende taken op jou:

 • Je analyseert binnenkomende vragen of problemen, verzamelt de nodige informatie (bv. wetgeving, raadpleging bevoegde dienst/organisatie, …) en geeft een voorstel van antwoord of een gedocumenteerd advies op basis van de verzamelde informatie;
 • Je stelt documentatie op over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en houdt deze up-to-date;
 • Je onderzoekt en interpreteert de wetgeving, de normen en de bestaande goede praktijken binnen de materie en trekt conclusies op basis van de beschikbare informatie; 
 • Je stelt tips, adviezen of aanbevelingen op inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 
 • Je neemt deel aan de interne vergaderingen binnen jouw domein; 
 • Je geeft ondersteuning aan de vertegenwoordigers van de verschillende administraties in het beheer van de procedure en de documenten;
 • Je stelt verbeteringen voor (bv. templates, procedures, …) om de werking van de dienst te verbeteren;
 • Je neemt deel aan studiedagen, conferenties, enz. om je kennis van de materie actueel te houden en op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen.
   

Aanbod

Er is 1 vacante plaats bij de Dienst Informatie Veiligheid en Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer (DIVBPL) van de Diensten van de Voorzitter van de FOD Financiën te Brussel (North Galaxy, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel).

De dienst voor Informatie Veiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (DIVBPL) zorgt ervoor dat binnen de FOD Financiën de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gegarandeerd wordt bij de verwerking van (persoons)gegevens. 

Deze dienst:

 • verzekert de toepassing van de reglementering en wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de informatieveiligheid;
 • geeft  aan de verschillende entiteiten binnen de FOD Financiën administratieve ondersteuning evenals juridische en technische expertise betreffende privacy en informatieveiligheid;
 • volgt op dat de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende entiteiten van de FOD Financiën en andere openbare diensten conform is met de privacy reglementering;
 • ondersteunt technisch de wettelijke initiatieven in de privacy materie;
 • adviseert de entiteiten en stimuleert hen bij projecten om de nieuwste praktijken omtrent Privacy in te voeren;
 • is het centraal contactpunt voor alle gegevensuitwisselingen tussen de FOD Financiën en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

De Diensten van de Voorzitter werden opgericht om het management en de dagelijkse werking van de FOD Financiën te ondersteunen.

Meer info over de jobinhoud? 
Florence Baumal - Hoofd dienst Privacy - GEB & Inbreuk
Tel. : 02 576 44 45
E-mail : florence.baumal@minfin.fed.be 
 

Type of contract