Opsporingsagent - Selor ANG18222

5 plaatsen
Jobaanbod
Stad: 
Kortrijk, Antwerpen, Brussel, Leuven en Hasselt
Vereist diploma: 
Bachelor
Referentienummer: 
Opsporingsagent - Selor ANG18222

Jobinhoud

Er zijn momenteel 5 vacante plaatsen bij het Nationaal Centrum Opsporingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën.

De beschikbare plaatsen bevinden zich in Kortrijk, Antwerpen, Brussel, Leuven en Hasselt. Deze standplaatsen zijn onder voorbehoud.

Er zal ook een reservelijst aangelegd worden waaruit we binnenkort nog een twintigtal personen zullen aanwerven.

Het Nationaal Centrum Opsporingen (NCO) van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit verricht opsporingsactiviteiten voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie. Het verzamelen van relevante informatie en fiscaal bewijskrachtige elementen die in de taxatieprocedure kunnen worden gebruikt staat voorop. De samenwerking met de verschillende diensten gebeurt op basis van Service Level Agreements die met deze stakeholders worden afgesloten.

De opsporingsactiviteiten zijn gecentreerd rond twee assen: enerzijds de traditionele opsporingsactiviteiten en anderzijds de digitale opsporingsactiviteiten (e-audit). De vacante functies bevinden zich binnen de afdeling van de traditionele opsporingen.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en de grote ondernemingen verschuldigd zijn.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

 

Meer info over de jobinhoud?

Ingrid De Bruecker - Afdelingshoofd Opsporingen - Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Contactpersoon FOD Financiën - 0257 607 11 - ingrid.debruecker@minfin.fed.be.

Opdrachten en taken

Je voert volgende taken uit op vraag van de pijlers 'Particulieren', 'Kleine en Middelgrote ondernemingen' en 'Grote ondernemingen' van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en op vraag van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie.

 • Je bereidt bezoeken bij belastingplichtigen voor door alle relevante informatie op te zoeken in de daarvoor bestemde tools.
 • Je gaat ter plaatse bij deze belastingplichtigen om de nodige vaststellingen te doen. Je gaat na of burgers en/of ondernemingen de regelgeving correct hebben toegepast. Als je onregelmatigheden vaststelt, vraag je om toelichtingen of bijkomende documenten. Concreet kan je bezoek betrekking hebben op:
  • de werkelijke activiteit die een belastingplichtige uitoefent,
  • de naleving van de wettelijke fiscale en boekhoudkundige vereisten van een onderneming,
  • de verificatie van het gebruik van de geregistreerde kassa in de horeca,
  • de toepasselijke btw-tarieven in de bouwsector,
  • het naleven van de facturatieplicht.
 • Teruggekomen op kantoor organiseer en structureer je de verzamelde en gegenereerde gegevens zodat de betrokken taxatiediensten deze optimaal kunnen gebruiken.
 • Je verzorgt de bijhorende correspondentie. Je stelt zelfstandig documenten op zoals verslagen en processen-verbaal.
 • Je verschaft inlichtingen en beantwoordt vragen of klachten van burgers met betrekking tot de gevoerde onderzoeken.
 • Je organiseert je eigen werk en bepaalt –uiteraard in samenspraak met je chef en collega’s– in welke volgorde je taken zal uitvoeren, welke belangrijk en welke dringend zijn. Je weet wat je doelstellingen zijn en zorgt ervoor dat je taken klaar zijn binnen de afgesproken deadlines. Je werkt nauwgezet en je controleert je eigen werk om fouten te vermijden.

Om deze opdrachten en taken tot een goed einde te brengen, ga je vaak ter plaatse bij belastingplichtigen. Dat doe je meestal zelfstandig, maar soms ook samen met een collega of met andere diensten van binnen en buiten de FOD Financiën, zoals de afdeling e-audit, de opsporingsdiensten van de douane, de politie, de sociale inspectie … Om alle verplaatsingen vlot te kunnen maken is het een voordeel dat je over een rijbewijs B en een eigen wagen beschikt. De vaststellingen gebeuren meestal overdag maar avond- en weekendwerk is mogelijk.

Bij de uitoefening van deze functie kom je in contact met het publiek.

Aanbod

Opsporingsagent - Selor ANG18222.

Profiel

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Technische competenties

 • Je bent in staat om reglementaire teksten uit het domein van directe belastingen en BTW te begrijpen, te verwerken en toe te passen.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.

 

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden
 • Numerieke redeneervaardigheden
 • Verbale redeneervaardigheden

Een goede motivatie is ook belangrijk.

Opgelet! Je motivatie en de technische competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen zwaarder door in de eindscore.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.