Projectmedewerker Digitalisering (Selor ANG19003)

1 plaats
Jobaanbod
Provincie: 
Brussel-Hoofdstad
Stad: 
Brussel
Vereist diploma: 
Master
Referentienummer: 
ANG19003

Jobinhoud

Er is minimum 1 plaats bij de dienst Strategische Coördinatie en Communicatie (SCC) van de Diensten van de Voorzitter van de FOD Financiën in Brussel (Koning Albert II-laan 33, 1030 Schaarbeek). 

De dienst Strategische Coördinatie en Communicatie (SCC) maakt deel uit van de Diensten van de Voorzitter en ondersteunt het Directiecomité bij het definiëren van de organisatie- en moderniseringsstrategie en het opvolgen van de uitvoering ervan.

Daarnaast begeleidt en ondersteunt deze dienst de organisatie in het kader van de projectwerking en staat zij in voor de coördinatie van de projecten binnen de FOD Financiën.

De dienst SCC staat eveneens in voor de begeleiding en ondersteuning van de organisatie in het kader van Business Process Management en voor de coördinatie van het procesbeheer binnen de FOD Financiën.

Tot slot heeft de dienst SCC nog als missie om de communicatie-initiatieven binnen de FOD Financiën aan te sturen en te omkaderen.

Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de Diensten Operationele Coördinatie en Communicatie binnen de verschillende algemene administraties en stafdiensten.

De dienst SCC is onderverdeeld in 5 diensten:

 • Strategie en Veranderingsbeheer.
 • Pool van projectleiders.
 • Strategisch Business Process Management (BPM).
 • Communicatieondersteuning.
 • Communicatiekanalen.

Daarnaast bestaat de dienst SCC ook nog uit de woordvoerders van de FOD Financiën, een directiesecretariaat, een OCC en een cel interne controle.

Als Attaché A1 Projectmedewerker Digitalisering maak je deel uit van de pool van projectleiders. Zij worden tijdelijk ingezet op transversale moderniseringsprojecten, maar ook projecten in de operationele diensten of stafdiensten behoren tot de mogelijkheden. Het werken in de projectpool biedt stabiliteit in tewerkstelling, maar tegelijk ook flink wat afwisseling. Zo kan je als projectmedewerker regelmatig van project veranderen en telkens aan de slag gaan in een andere context en materie en met andere collega’s. Je werkt onder leiding van het diensthoofd van de dienst Strategische Coördinatie en Communicatie.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Opdrachten en taken

Om flexibel en slagvaardig in te spelen op maatschappelijke uitdagingen en prioriteiten beschikt de FOD Financiën over een pool van projectmedewerkers en projectleiders die tijdelijk worden ingezet op projecten van de FOD.

Een van de belangrijkste uitdagingen vandaag is de digitalisering van de samenleving. Digitalisering is niet zomaar een uitdaging die we eenmalig het hoofd moeten bieden, digitalisering stelt ons iedere dag voor nieuwe uitdagingen, maar iedere uitdaging is tegelijk een opportuniteit. Als we op een slimme manier digitaliseren dan kunnen we onze werkmethodes vereenvoudigen, onze taken efficiënter uitvoeren en een betere dienstverlening uitbouwen op maat van de burgers en de bedrijven. Om onze digitale transformatie in goede banen te leiden werd er een programma digitalisering opgestart. Enerzijds is het programma verantwoordelijk voor het opstellen van een digitale agenda die de strategische keuzes van het directiecomité vertaalt naar een concreet actieplan voor de komende tien jaar. Anderzijds zorgt het programma voor de sturing van en reeks projecten die op de digitale agenda staan, zoals bijvoorbeeld het project “Digital Mailroom”. Dit project moet er tegen 2025 voor zorgen dat alle binnenkomende papieren post omgezet wordt in een digitaal formaat met een maximale herkenning van de relevante gegevens. Invulformulieren kunnen op die manier automatisch herkend worden en toegevoegd worden aan het juiste dossier. Losse brieven die niet onmiddellijk herkend kunnen worden, worden digitaal bezorgd aan de verantwoordelijke dienst of ambtenaar. Voor een organisatie die ieder jaar miljoenen brieven ontvangt.

Als projectmedewerker werk je gedurende een bepaalde periode (dit varieert van enkele maanden tot meerdere jaren) op één of meerdere projecten. Je draagt daarbij een (deel-)verantwoordelijkheid voor de realisatie van die projecten. Je werkt intensief samen met de programmaleiding, de andere leden van het projectteam, met de klant of de projectsponsor zodat de resultaten aansluiten op de behoeften van de organisatie. De projecten zijn divers waardoor je als projectmedewerker verwacht wordt flexibel en stressbestendig te zijn. Dit vooral bij de overgang van het ene project naar het andere op korte of lange termijn.

 • Afhankelijk van het soort project verschillen de taken van de projectmedewerker. Er kan gevraagd worden om:
 • Inhoudelijke expertise te leveren (voor zover het project bij je opleiding en/of ervaring aansluit).
 • Werkprocessen kritisch te hertekenen.
 • Werkgroepen te faciliteren.
 • Ondersteunende documenten op te stellen.
 • Communicaties op te maken.
 • De rapportering naar de verschillende stakeholders te verzorgen.
 • ...

Het werken in de projectpool biedt stabiliteit in tewerkstelling, maar tegelijk ook flink wat afwisseling. Zo kan je als projectmedewerker regelmatig van veranderen en telkens aan de slag gaan in een andere context en materie en met andere collega’s.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijks in contact met het publiek.

 

Meer info over de jobinhoud?

 • Shana Coenen - Team Leader Pool Projectleiders
  Contactpersoon FOD Financiën
  Tel.: 02/578.33.04 
  E-mail: shana.coenen@minfin.fed.be

Profiel

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een basiskennis van digitalisering.
 • Je hebt een basiskennis van projectbeheer.
 • Je beschikt over zeer goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Redeneervaardigheden.
 • Abstracte redeneervaardigheden.
 • Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De motivatie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terecht komt, is kennis van het Frans een pluspunt.

Plaats van tewerkstelling

Brussel:

 • North Galaxy Complex
  Koning Albert II-laan 33
  1030 Schaarbeek)