Selectiedeskundige

1 plaats
Jobaanbod
Provincie: 
Brussel-Hoofdstad
Stad: 
Brussel
Vereist diploma: 
Bachelor
Administratie: 
Stafdiensten
Referentienummer: 
ANG20292

Jobinhoud

Selectie en werving zijn helemaal jouw ding, zelfs in je slaap ben je op zoek naar talent. Je ultieme nachtmerrie is terechtkomen in een organisatie die er niet in slaagt de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen. Je houdt van sociale interactie en collegialiteit en werkt zo nauwgezet dat het soms lijkt alsof jij twee ogen meer hebt dan alle anderen. In je zoektocht naar een boeiende loopbaan voel je je dan ook vaak heel eenzaam, het lijkt wel of jij de enige van jouw soort bent … Maar is dat ook zo?

Gelukkig niet, wij hebben goed nieuws voor jou: je bent niet alleen! Sterker nog, het volledige team Werving van de FOD Financiën is zoals jij. En het wordt alleen maar beter, want wij hebben een plaatsje vrij, speciaal voor jou.

Maak je borst maar nat, want bij ons zijn geen twee dagen hetzelfde. Hopelijk ben je klaar voor deze boeiende uitdaging binnen een vooruitstrevende organisatie die je de ruimte geeft om je talenten verder te ontwikkelen. Ons competent team van een vijftiental piepjonge, jonge en minder jonge, goedlachse collega’s staat te popelen om jou te ontmoeten.
 

 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van selectie- en bevorderingsprocedures. Je doet dat volgens de werkwijze en methodologie van Selor en werft of bevordert zo de meest competente medewerkers.
 • Je staat in nauw contact met de Business Partners (BUPA) en klanten. Samen analyseer en onderzoek je grondig het competentieprofiel. Je helpt klanten om functiebeschrijvingen op te stellen en bepaalt in onderling overleg de gepaste selectieprocedures. Je geeft advies op basis van jouw expertise om zo de juiste talenten aan te trekken.
 • Je werkt samen met je klant en het team Employer Branding om een interessant en aantrekkelijk vacaturebricht op te stellen. Jouw vlotte pen en creatief brein komen daarbij goed van pas. Je werkt nauw samen met het team Employer Branding om ervoor te zorgen dat je vacaturebericht terechtkomt bij de juiste kandidaten voor de functie.
 • Je maakt een planning op voor elke fase van de selectie- en bevorderingsprocedures en volgt die nauwgezet op. Je voert de selectie- of bevorderingsprocedures zelfstandig uit.
 • Je treedt op als juryvoorzitter tijdens selectie- en bevorderingsgesprekken en ondersteunt de andere juryleden tijdens die gesprekken. Je evalueert objectief de competenties van de kandidaat en bezorgt hun feedback als zij daarom vragen.
 • Je hebt regelmatig contact met je klanten en houdt hen op de hoogte van de vooruitgang van de selecties of bevorderingen.
 • Je bent het centrale aanspreekpunt voor kandidaten die deelnemen aan jouw selecties en beantwoordt, voornamelijk schriftelijk, hun vragen over toelatingsvoorwaarden, verloop van de testen, enzovoort.
 • Je werkt samen met Selor om te garanderen dat je de geldende reglementeringen correct naleeft binnen jouw selecties. Je houdt jouw kennis omtrent deze reglementeringen binnen het federale openbare ambt actueel en deelt die met collega’s. Je schoolt je regelmatig bij en bent bereid om opleidingen te volgen.
 • Je bespreekt huidige en toekomstige procedures met je collega’s in een permanent intern overleg. Zeker in de zoektocht naar tweetalige profielen werk je nauw samen met je Nederlandstalige en Franstalige collega’s.
 • Indien je nog niet gecertificeerd bent door Selor als selectiedeskundige volg je het A-Z traject.

Bij de uitoefening van deze functie kom je in contact met publiek.

Meer info over de jobinhoud?
Maja MIERS - Teamchef Werving - Attaché
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257/629.35
E-mail: maja.miers@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Wervingen
Tel.: 0257/257.71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Aanbod

Er is minstens 1 vacante plaats bij het team Werving bij de dienst Personeelsbewegingen van de Stafdienst Personeel en Organisatie, van de FOD Financiën (Koning Albert II-laan 33 bus 80, 1030 Brussel).

De Dienst Personeelsbewegingen maakt deel uit van de Stafdienst Personeel en Organisatie en is verantwoordelijk voor wervingen en bevorderingen, bedrijfsstages, interne mobiliteit en employer branding. In samenwerking met Selor organiseren zij selectieprocedures om competente kandidaten aan te werven of te bevorderen bij de verschillende algemene administraties en diensten binnen de FOD Financiën. Daarnaast verzorgen zij de indiensttreding van de laureaten in samenwerking met de klant, de Cel Personeelsplanning en de Business Partners.

De Stafdienst Personeel en Organisatie (P&O) heeft als missie het binnen de beschikbare middelen duurzaam aantrekken, motiveren, toewijzen, belonen en ontwikkelen van de juiste medewerkers opdat de FOD Financiën en al zijn entiteiten hun beoogde opdrachten efficiënt en doeltreffend kunnen uitvoeren.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land,
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden,
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar,
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties  

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt dan ook zwaarder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je volgde het certificeringstraject A-Z bij Selor of behaalde het certificaat van juryvoorzitter.
 • Je komt in een tweetalige werkomgeving terecht. Een goede kennis van het Frans is een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

 

1. Vereist diploma en ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL bezit je een van de volgende diploma’s zonder relevante werkervaring:

 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een richting psychologie, sociaal werk – optie personeelswerk

OFWEL bezit je een van de volgende diploma’s EN minimum één jaar relevante professionele werkervaring:

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Onder relevante professionele werkervaring verstaan we, afhankelijk van je diploma:

Een relevante professionele werkervaring van minstens één jaar binnen het domein ‘rekrutering en selectie’ in ten minste twee van volgende taken:

 • afname van selectie interviews of assessments als voorzitter, hoofdinterviewer of hoofdassessor,
 • bepalen en opstellen van functiebeschrijvingen (o.a. jobomschrijving, competenties en vaardigheden, diploma’s, ervaringsvereisten) via o.a. een voorbereidende vergadering, contact met klant (intern of extern),
 • vastleggen van de te meten competenties en bepalen met welke testen deze gemeten worden (bepalen van selectieprocedure),
 • opstellen of herwerken van vacatureteksten
 • geven van feedback of advies aan kandidaten over hun resultaat van hun sollicitatie.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure. Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.