Senior IT Architect - Egov Select

Jobaanbod
Provincie: 
Brussel-Hoofdstad
Stad: 
Brussel
Administratie: 
Stafdiensten

Jobinhoud

De FOD Financiën zoekt medewerkers met ervaring in het domein van IT-architectuur. Wij zoeken architecten die georiënteerd zijn op applicatie-, gegevens- of infrastructuur- architectuur. Afhankelijk van jouw interesses en competenties en de noden van de organisatie is het de bedoeling dat de architecten zich specialiseren in een bepaald domein van architectuur.

Functie

 • Je speelt een sleutelrol bij het tot stand komen van nieuwe IT-applicaties of onderdelen. Je wordt betrokken vanaf het formuleren van behoeften tot en met de oplevering van de oplossing.
 • Je hebt veel aandacht voor het schrijven en onderhouden van de ondersteunende documenten.
 • Je maakt een gedetailleerde behoefteanalyse en zoekt samen met de klant naar geschikte oplossingen en tekent hiervoor de architectuur uit; hiervoor communiceer je constant met meerdere partners.
 • Je levert technische expertise in de ontwikkeling, operationalisering en verbetering van processen, gegevens, applicaties en ICT-diensten.
 • Je beheert de architectuur van je project(en) van A tot Z, vanaf de vereisten in de business case tot en met de acceptatietesten en oplevering.
 • Afhankelijk van je oriëntatie (infrastructuur Architect, data & informatie Architect of applicatie Architect) gebruik je de modellen en methoden die nodig zijn om de architecturen in kaart te brengen en het ontwerp van nieuwe systemen te ondersteunen. Je waakt er hierbij over dat de ontwerpen coherent zijn met de architecturale principes en passen in de overkoepelende architectuur.
 • Je ondersteunt de service-, applicatie-, netwerk- en systeembeheerders om een oplossing te bieden voor hun complexe specifieke problemen.
 • Je volgt de evoluties in het vakgebied op om optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie.
 • Je participeert actief in het netwerk van architecten en in de organisatorische structuren die de kwaliteit van de architectuur

Omschrijving

Binnen de Stafdienst ICT is er een netwerk van architecten dat samengesteld is uit de domeinarchitecten: applicatie architecten, data architecten en technologie architecten. Binnen deze community zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

 • Bespreken van architecturale problemen, uitwisseling van informatie tussen de verschillende activiteiten en projecten.
 • Regelmatig overleg met de enterprise architecten en de business architecten.
 • Definiëren, opvolgen en verbeteren van het werkingsproces architectuur binnen de organisatie.
 • Valideren van architecturale oplossingen en inschatting architecturale impact bij de verschillende business cases.
 • Definiëren van standaarden blueprint technische componenten, richtlijnen, best practices in onderling overleg.

Het gaat om een transversale functie waarbij u in aanraking komt met alle diensten van de Stafdienst ICT en ook van andere diensten. U zal ingeschakeld worden in het programmamanagement gelinkt aan verbetertrajecten voor organisatieontwikkeling om de efficiëntie van de organisatie te verhogen.

De Stafdienst ICT staat in voor het verschaffen van een informatiesysteem aan de lijndiensten dat hen in staat moet stellen hun strategische doelstellingen te verwezenlijken. Voor het behalen van deze doelstellingen stelt de business aan het informatiesysteem in meer of mindere mate vereisten volgens een aantal criteria: doelmatigheid, efficiëntie, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, conformiteit, betrouwbaarheid.

De Stafdienst ICT verzekert een doelmatige ICT-ondersteuning voor alle diensten van de FOD Financiën:

 • dit omvat het verwerven en het verzekeren van de beschikbaarheid van infrastructuur, gaande van bureauticamaterieel en randapparatuur over telecommunicatie tot en met serverplatformen
 • het omhelst het verwerven en beschikbaar stellen van aangepaste software, gaande van typische bureauticatoepassingen over generieke software tot en met ontwikkeling van specifieke bedrijfstoepassingen
 • het is de verantwoordelijkheid van de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie om de ICT-standaarden en fundamenten te definiëren, uit te bouwen en het respecteren ervan te bewaken.

Criteria

Je hebt een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar in het uitwerken en uitbreiden van de IT architectuur om een antwoord te bieden op de noden van een grote organisatie en van de IT-gebruikers in ten minste één van volgende domeinen en dit telkens binnen een ICT context:

 • applicatie Java-architectuur
 • data of informatie-architectuur
 • netwerk en/of system architectuur
 • enterprise architectuur.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van de technieken voor modellering van processen, applicaties, data en technologische systemen.
 • Je hebt een goede kennis van de concepten van SOA (Service oriënted architectures), MicroServices en andere moderne technologieën voor de ontwikkeling van betrouwbare en robuuste ICT-systemen.
 • Je hebt een grondige kennis van de architectuur van een Data Center (netwerk, stockage, compute, virtualisatie, Middleware, monitoring).
 • Je hebt een grondige kennis van de methodologie inzake ontwikkeling (o.a. Agile), het testen en beheer van IT-projecten.

Aanbod

Wij bieden je een uitdagende functie in een innovatieve omgeving met een marktconform loon, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en de mogelijkheid om te telewerken. We betalen het openbaar vervoer 100% terug en zorgen voor maximaal bereikbare kantoren. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven.

Werkgever

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Interesse?

Solliciteer online