Technieker (system operator) - startbaanovereenkomst

1 plaats
Jobaanbod

Provincie

 • Brussel-Hoofdstad

Stad

Brussel

Vereist diploma (aanbod)

 • Secundair onderwijs

Dienst(en)

Referentienummer

XNC21047

Job description

Er is 1 vacante plaats bij de Stafdienst ICT – Pijler Service Operation – dienst “Datacenter” van de FOD Financiën in Brussel. 

Taken 

 • Je staat in voor de dagelijkse uitvoering en opvolging van taken m.b.t. de ICT-infrastructuur zoals bekabeling uitvoeren, verhuis systemen (racks, IT-materiaal verplaatsen), inventarisatie en stockbeheer in de datacenters en datalokalen in de buitengebouwen van FOD Financiën. 
 • Je werkt steeds in overleg met de teamchef. 
 • Samen met je team garandeer en optimaliseer je de continuïteit van de dienstverlening en streef je een maximale klantentevredenheid van interne en externe partijen. 
 • Tijdens de kantooruren is steeds een permanentie van minimum 2 personen noodzakelijk om de diensten te verzekeren. 
 • Je verdiept je in de bestaande werkprocedures en richtlijnen op basis van ontvangen informatie, interne en externe opleidingen en zelfstudie en past deze dagelijks toe in je functie. 

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek. 

Aanbod

Werkgever 

FOD Financiën 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 
 
Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land 
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden 
 • een organisatie met vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar 
 • carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit … 
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen. 

De Stafdienst ICT verschaft een informatiesysteem aan de lijndiensten dat hen in staat stelt hun strategische doelstellingen te verwezenlijken. Voor het behalen van deze doelstellingen stelt de business vereisten aan het informatiesysteem volgens een aantal criteria: doelmatigheid, efficiëntie, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, conformiteit en betrouwbaarheid. 

De Stafdienst ICT verzekert een doelmatige ICT-ondersteuning voor alle diensten van de FOD Financiën. Dit omvat :  

 • het verwerven en het verzekeren van de beschikbaarheid van infrastructuur, gaande van bureauticamaterieel en randapparatuur over telecommunicatie tot en met serverplatformen;  
 • het verwerven en beschikbaar stellen van aangepaste software, gaande van typische bureauticatoepassingen over generieke software tot en met ontwikkeling van specifieke bedrijfstoepassingen ;  
 • het definiëren, uitbouwen en respecteren van de ICT-standaarden en fundamenten 

 
De dienst ‘Datacenter’ staat in voor de operationele exploitatie en de toegangscontrole van de datacenters gelegen in het gebouw North Galaxy, de Disaster recovery sites FINTO gelegen in de Financietoren en Smals te Anderlecht. Het datacenter NoGa waarover ze het volledige beheer heeft maakt als grootste datacenter onderdeel uit van de opgezette federale datacenterstrategie en host, naast de centrale IT-systemen van FOD Financiën, ook IT-infrastructuur van meerdere andere overheidsdiensten. 

 

http://financien.belgium.be/ 

 

Aanbod 

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid. 
 
Je wordt aangeworven als administratief assistent met de bijhorende weddeschaal C1 via een startbaanovereenkomst tot je 26 jaar.  
 
Loon 
Minimum aanvangswedde: 24.851,03 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 
 
Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
 • voordelige hospitalisatieverzekering 
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work 
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
 • allerlei sociale voordelen 
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week 
 • 26 verlofdagen per jaar 

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel. 

Contract: Contractueel 

Werkregime: Voltijds 

Profiel

Generieke competenties: 

 • Objectieven behalen 
 • In team werken 
 • Servicegericht handelen 
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

 

Niet vereist, wel een troef 

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is kennis van het Frans een pluspunt 
 • Je hebt een rijbewijs B 
 • Je hebt kennis van Microsoft tools (Excel, Office 365, ...); 
 • Je hebt ervaring in of kennis van communicatienetwerken, basiskennis elektriciteit is een pluspunt. 
 • Je slaagt erin gestructureerd, planmatig en oplossingsgericht te werken; 
 • Aangezien je tewerkgesteld bent in Brussel, is de kennis van de tweede landstaal een pluspunt. 

Diploma: 

 • Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum: 
   
  Je bent in het bezit van één van volgende diploma’s of getuigschriften behorende tot de groep elektriciteit, elektromechanica, elektronica, mechanica, metaal: 

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar 
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs 
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden 
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden. Laatstejaarsstudenten worden toegelaten. 

Ervaring: 

 • Er is geen ervaring vereist. 

 

Aanstellingsvoorwaarden 

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten 
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.  

Niveau 

 • Hoger secundair 

 

Selectieprocedure 

Screening van deelnemingsvoorwaarden. 
 
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 
 
De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerde kandidaten kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. 
 
Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 
 
Een eerste selectie wordt gemaakt op basis van je CV. Afhankelijk van het aantal kandidaturen kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. Kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie worden uitgenodigd voor het interview. 
 
 
Interview (ongeveer 30 min): 
 
Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 
 
Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview. 
 
Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt. 
 
Meer info? 
Meer info over de selectieprocedure? 
Informeer via rosetta@minfin.fed.be 

 

Solliciteren 

Solliciteren kan tot en met 31/03/2021. 
 
Je moet online solliciteren via het online formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen. 
 
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail 

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf 

 

Contactgegevens 

Filip Goeteyn - Attaché A2 - Operationele planning 
P: 0257/64 071 
E: filip.goeteyn@minfin.fed.be 

 

Wil je meer weten? Volg dan zeker onze online jobday, inclusief FB Live, deze donderdag 11/02 van 10u tot 19u.

Type of contract