Tester - startbaanovereenkomst

2 plaatsen
Jobaanbod

Provincie

 • Brussel-Hoofdstad

Stad

Brussel

Vereist diploma (aanbod)

 • Bachelor

Dienst(en)

Referentienummer

XNC21046

Job description

Er zijn 2 vacante plaatsen bij de Stafdienst ICT – Pijler Service Delivery van de FOD Financiën in Brussel. 

Een greep uit het takenpakket: 

 • Je analyseert requirements en user stories, reviewt en beoordeelt deze. 
 • Je wint actief informatie in bij belanghebbende partijen zoals eindgebruikers en ontwikkelaars. 
 • Je plaatst acceptatiecriteria en andere specificaties in de juiste context. 
 • Je gaat de testbaarheid van de testbasis na. 
 • Je identificeert en documenteert testcondities, en legt de traceerbaarheid tussen testgevallen vast. 
 • Je gaat effectief om met het definiëren van testbare user stories, dit in lijn met de acceptatiecriteria samen met de belanghebbende partijen. 
 • Je ontwerpt, implementeert en onderhoudt testgevallen en testprocedures (functioneel en niet-functioneel). 
 • Je reviewt testen die door collega’s werden opgesteld. 
 • Je dient in te spelen op veranderingen, dit betekent het veranderen, toevoegen of verbeteren van testgevallen.  
 • Je draagt bij tot de inrichting en de beschikbaarheid van de testomgeving(en).  
 • Je bereidt de testgegevens voor en zorgt ervoor dat je over de juiste data beschikt. 
 • Je voert testen uit, evalueert de resultaten en documenteert afwijkingen van de verwachte resultaten. 
 • Je doet een opvolging van de gebreken die ontdekt en gemeld zijn tijdens de uitvoering (defectmanagement). 
 • Je evalueert en rapporteert over de testresultaten, testvoortgang en productkwaliteit. 
 • Je evalueert niet-functionele testen. 
 • Je denkt mee na over het efficiënter maken van een testaanpak in functie van een continue verbetering. 
 • Je draagt bij aan het technische aspect van de geautomatiseerde testsuite (testautomatisering). 

  

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek. 

Aanbod

Werkgever 

FOD Financiën 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 
 
Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land 
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden 
 • een organisatie met vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar 
 • carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit … 
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen. 

De Stafdienst ICT verschaft een informatiesysteem aan de lijndiensten dat hen in staat stelt hun strategische doelstellingen te verwezenlijken. Voor het behalen van deze doelstellingen stelt de business vereisten aan het informatiesysteem volgens een aantal criteria: doelmatigheid, efficiëntie, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, conformiteit en betrouwbaarheid. 

De Stafdienst ICT verzekert een doelmatige ICT-ondersteuning voor alle diensten van de FOD Financiën. Dit omvat :  

 • het verwerven en het verzekeren van de beschikbaarheid van infrastructuur, gaande van bureauticamaterieel en randapparatuur over telecommunicatie tot en met serverplatformen;  
 • het verwerven en beschikbaar stellen van aangepaste software, gaande van typische bureauticatoepassingen over generieke software tot en met ontwikkeling van specifieke bedrijfstoepassingen ;  
 • het definiëren, uitbouwen en respecteren van de ICT-standaarden en fundamenten 

Binnen de pijler Service Delivery maak je deel uit van een multidisciplinair ontwikkelteam. Binnen dit team neem je deel aan de analyse, de definitie van zowel functionele als niet-functionele testplannen, de uitvoering en de rapportering van testen. Samen bouwen jullie aan kwaliteit van toepassingen zoals MyMinfin, taxonweb, e-services … 

http://financien.belgium.be/ 

 

Aanbod 

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid. 
 
Je wordt aangeworven als ICT deskundige met de bijhorende weddeschaal NBI1 via een startbaanovereenkomst tot je 26 jaar.  
 
Loon 
Minimum aanvangswedde: 30.074,03 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 
 
Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
 • voordelige hospitalisatieverzekering 
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work 
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
 • allerlei sociale voordelen 
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week 
 • 26 verlofdagen per jaar 

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel. 
 

Werkregime: Voltijds 

Profiel

Generieke competenties: 

 • Objectieven behalen 
 • In team werken 
 • Servicegericht handelen 
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

 

Niet vereist, wel een troef 

 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terechtkomt, is kennis van het Frans een pluspunt. 

Diploma: 

 • Minimum diploma Bachelor in een studierichting informatica, elektronica of programmeren 
 • Laatstejaarsstudenten worden toegelaten. 

Ervaring: 

Er is geen ervaring vereist. 

 

Aanstellingsvoorwaarden: 

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten 
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.  

Niveau 

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type) 

 

Selectieprocedure 

Screening van deelnemingsvoorwaarden. 
 
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 
 
De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerde kandidaten kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. 
 
Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 
 
Een eerste selectie wordt gemaakt op basis van je CV. Afhankelijk van het aantal kandidaturen kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. Kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie worden uitgenodigd voor het interview. 
 
 
Interview (ongeveer 30 min): 
 
Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 
 
Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview. 
 
Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt. 
 
Meer info? 
Meer info over de selectieprocedure? 
Informeer via rosetta@minfin.fed.be 

 

Solliciteren 

Solliciteren kan tot en met 30/04/2021. 
 
Je moet online solliciteren via het online formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen. 
 
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail 

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf 

 

Contactgegevens 

Patrick Dolders - Lead test community 
P: 0257/637 68 
E: patrick.dolders@minfin.fed.be 

 

Type of contract