Juridisch dossierbeheerder - Algemene Administratie van de Fiscaliteit

Jobbeschrijving


Ben je leergierig, kan je zelfstandig werken en heb je een interesse in fiscaliteit? Dan is een functie als juridisch dossierbeheerder binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFISC) misschien wel iets voor jou. Je krijgt een gerichte opleiding en je ervaren collega’s stomen je verder klaar ‘on the job’. 

 

Bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) zijn er maar liefst 15 vacatures verspreid over alle provincies in Vlaanderen en in Brussel; het is dus mogelijk om te kiezen voor een vaste werkplaats dichtbij huis. Bovendien hebben we een telewerk policy binnen onze organisatie, want we hechten belang aan een goede work-life balance. Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit is er ook een sterk gevoel van samenhorigheid onder  de collega’s. Niettegenstaande je vaak zelfstandig te werk zal moeten gaan, staat een team met ervaren collega’s klaar om je te ondersteunen waar nodig.

 

Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit kan je tewerkgesteld worden bij de buitendiensten in Vlaanderen of Brussel of bij de diensten Operationele Expertise (OEO) en Ondersteuning in Brussel.

De buitendiensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit zijn onderverdeeld in drie administraties: Particulieren (P), Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) en Grote Ondernemingen (GO).

 

In het eerste jaar bij P en KMO, start je in een dienst Beheer waar je vertrouwd geraakt met de basisbeginselen. Je krijgt de nodige interne opleidingen om op kruissnelheid te komen. In functie van je evolutie en kennis stroom je daarna door naar een dienst Expertise of Controle, rekening houdend met de organisatienoden van het centrum.

 

Bij GO start je op een dienst Controle of Expertise.

 

Wanneer je ingewerkt bent, bestaat je job bij een dienst Expertise onder andere uit de onderstaande taken:

 • Je onderzoekt de administratieve bezwaarschriften, je analyseert de aangehaalde argumenten, je nodigt de belastingplichtige uit voor een mondelinge toelichting, indien hij daarom vraagt, en je stelt een gemotiveerde beslissing op die duidelijk het standpunt van de administratie verwoordt;
 • Je formuleert mondelinge en schriftelijke adviezen binnen je vakgebied en je doet aanbevelingen over de toepassing en interpretatie van de reglementering;
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, je volgt nauwgezet hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de administratie voor hoven en rechtbanken;
 • Je krijgt veel informatie om te behandelen. Met het oog op efficiënte en effectieve acties, kan je adequate conclusies trekken door de juiste informatie op te zoeken en te analyseren;
 • Je blijft op de hoogte van evoluties op het vlak van Fiscaliteit. Je volgt de voorziene cursussen en je doet binnen je team aan kennisdeling.
 • Je ontvangt belastingplichtigen aan het loket of beantwoordt hun vragen telefonisch. Je bent telefonisch verantwoordelijk voor het informeren van belastingplichtigen over hun fiscale situatie en je helpt hen bij het invullen van hun belastingaangifte.

 

Als je doorstroomt naar een dienst Controle bestaat je takenpakket onder andere uit volgende taken:

 • Je controleert de belastingaangiften, boekhouding en nodige bewijsstukken die de belastingplichtigen of hun vertegenwoordiger hebben ingediend.
 • Je doet controlebezoeken in de professionele of privévestigingen van belastingplichtigen en je doet er de nodige vaststellingen.
 • Je stelt de berichten van wijziging, processen-verbaal en kennisgevingen van aanslag van ambtswege op en je controleert de gegeven antwoorden.
 • Je verbetert de werkelijke fouten in de belastingaangifte.
 • Je beantwoordt op een correcte manier de vragen van interne of externe klanten en je geeft hen de gewenste informatie.

 

Binnen de centrale dienst Operationele Expertise en Ondersteuning (OEO) in Brussel voorzie je specifieke juridische expertise en kunnen onderstaande activiteiten tot je takenpakket behoren:

 • Je stelt commentaar op bij wettelijke bepalingen en je antwoordt op principekwesties.
 • Je antwoordt op individuele vragen van belastingplichtigen, fiscalisten, boekhouders en collega’s.
 • Je geeft advies over wetsontwerpen.
 • Je stelt antwoorden op parlementaire vragen voor aan de Minister.
 • Je volgt de rechtspraak op.
 • Je neemt als expert deel aan de uitwerking van projecten.
 • Je vertegenwoordigt de dienst bij vergaderingen met andere administraties en externe partners.
   

Kortom, interesse in fiscale materie, op zoek naar een gevarieerde en uitdagende job waarbij je iedere dag kan bijleren en je houdt van zelfstandig werk met de nodige ondersteuning van een ervaren team? Overweeg dan zeker een functie als juridisch dossierbeheerder binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc).

 

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek. 

 

Profiel


Dit verwachten wij van jou:

 • Je organiseert je eigen werk. Je weet wat belangrijk en dringend is. Je weet wat je doelstellingen zijn, taken afwerken binnen de afgesproken deadlines is voor jou een eitje;
 • Je werkt nauwgezet en controleert je eigen werk. Daardoor ben je zelden op een foutje te betrappen;
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin en kan zelfstandig beslissingen nemen in de aan jou toegewezen dossiers;
 • Je bent bereid je continue bij te scholen in de fiscale actualiteit en wetgeving;
 • Je kan moeiteloos juridisch vakjargon omzetten in bewoordingen die voor de belastingplichtige duidelijk zijn;
 • Je hebt goede communicatievaardigheden en durft zich wanneer nodig hierbij assertief op te stellen;
 • Je bent stressbestendig en beschikt over een gezonde portie doorzettingsvermogen en motivatie om je de aangeleerde materie eigen te maken.
 • Je houdt van variatie in je job en gaat de uitdaging in een moeilijker dossier niet uit de weg.

 

Meer info over de jobinhoud?

Laurent VANNIEUWENHUYSE - Centrumdirecteur Centrum KMO Brugge
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 578 09 33
E-mail: laurent.vannieuwenhuyse@minfin.fed.be

Bernard Honoré – Centrumdirecteur GO Gent
Tel.: 02 579 20 69
E-mail: bernard.ar.honore@minfin.fed.be 

Liesbeth Verhoeven – Managementondersteuning OEO
Tel. 02 576 40 92
E-Mail: liesbet.verhoeven@minfin.fed.be 
 

Yep, ook dit is FOD Financiën.

#ookditisfodfin