Juridisch Dossierbeheerder - Algemene Administratie van de Thesaurie

Jobbeschrijving


« I found a treasure, a Treasury Job ».

 

De Algemene Administratie van de Thesaurie wil de centrale publieke speler zijn in financiële aangelegenheden. Het nastreven van opdrachten met een hoge toegevoegde waarde hoort bij ons dagelijks werk. De 7 belangrijkste competentiegebieden van het AAThes zijn: 

 • Deelnemen aan het ontwikkelen en opstellen van financiële wetgeving;
 • Centraliseren van de inkomsten en uitgaven van de Belgische schatkist;
 • Beheren van fondsen door derden;
 • Vertegenwoordigen van de Staat in zijn Europese, internationale en bilaterale relaties bij financiële aangelegenheden;
 • Beheren van de Koninklijke Munt van België;  
 • Bijdragen tot de strijd tegen financiële fraude en de financiering van terrorisme;  
 • Beheren van het systeem voor de bescherming van deposito's en financiële instrumenten.

 

Aanbod


Er zijn minimum 2 vacante plaatsen binnen de dienst Compliance (COM)

 

De dienst Compliance heeft volgende bevoegdheden:

 • UBO-register

Het team UBO-register beheert het gelijknamige register, waarin elke uiteindelijke begunstigde van een vzw, stichting of trust  zich moet laten registreren. Het doel van het UBO-register is het identificeren van de personen die daadwerkelijk achter een rechtspersoon zitten, om zo het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en aanverwante misdrijven beter te kunnen bestrijden.  

 • Financiële sancties (embargo's, bevriezen terrorismefinanciering)

Deze cel beheert de administratieve opvolging en de toekenning van afwijkingen van de nationale en internationale financiële sancties (bevriezing van de bezittingen van de terroristen), bedoeld in de normen van de Verenigde Naties (VN) of van de Europese Commissie. Uitzonderingen daarop zijn in beperkte mate mogelijk, mits toestemming van de Thesaurie. Ook heeft de cel bijzondere bevoegdheden inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met name de controle op het naleven door bpost van de verplichtingen terzake.

 • Instellingen voor collectieve belegging

Instellingen voor collectieve belegging (ICB's) zijn financiële instrumenten die zijn ontwikkeld om geld van het publiek te verzamelen voor collectieve belegging in verschillende typen activa. Het team dat verantwoordelijk is voor ICB's beheert de lijsten van de verschillende ICB's (gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, institutionele AICB, institutionele BMS, private privaks, private startersprivak)

 • Instellingen van Openbaar Nut

De belangrijkste activiteiten omvatten het controleren van de rekeningen van de instellingen (opvragen van de rekeningen bij de instellingen en het doorsturen ervan naar het Rekenhof) en het controleren van hun begroting.

 

Profiel


Als juridisch dossierbeheerder voor de eenheid Financiële sancties zal je volgende taken uitvoeren;

 • Je volgt regelmatig nieuwe ontwikkelingen in de Belgische en Europese wetgeving op; 
 • Je werkt de verschillende geconsolideerde lijsten met betrekking tot Europese financiële sancties bij;
 • Je volgt bevroren tegoeden en verzoeken van erkende financiële instellingen op;
 • Je bent de contactpersoon voor de verschillende departementen van Financiën en voor externe partners; 
 • Je assisteert medewerkers en juristen bij de voorbereiding van juridische dossiers.

 

Als juridisch dossierbeheerder in de Cel UBO Register zal je volgende taken uitvoeren;

 • Je werkt bij de dienst Compliance aan het preventieve luik in de strijd tegen het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; 
 • Je helpt mee met het opzetten van geautomatiseerde gecentraliseerde mechanismen voor het opzoeken van gegevens zoals het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner – register). Je zorgt ervoor dat de uiteindelijke begunstigden correct worden ingeschreven in het UBO-register en identificeert hierdoor de personen die daadwerkelijk achter een rechtspersoon zitten;
 • Je behandelt juridische dossiers en volgt deze verder op. Je verzamelt hierbij de nodige informatie en zorgt dat die consistent is. Je analyseert de inhoud van de dossiers en past de voorschriften en/of procedures toe om te kunnen beslissen welke actie moet worden ondernomen, rekening houdend met duidelijke procedures, regels of reglementering;
 • Je helpt bij het vaststellen van procedures voor het controleren van informatie geregistreerd in het UBO-register en past deze procedures toe bij het controleren van de informatie. Je beantwoordt juridische vragen die klanten en/of collega’s stellen;
 • Je bent ook een betrouwbare contactpersoon voor uw gesprekspartners (burgers, bedrijven, collega's, enz.). Je informeert hen, beantwoordt hun juridische vragen en stelt oplossingen voor in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 

Meer info over de jobinhoud?
Alexandre Gilles - BuPa HR
FOD Financiën
+32 2 572 60 00
alexandre.gilles@minfin.fed.be
 

Yep, ook dit is FOD Financiën.

#ookditisfodfin