Juridisch dossierbeheerder - Algemene Administratie van Inning en Invordering

Jobbeschrijving


De Algemene Administratie van Inning en Invordering zoekt jou. Hoezo? Simpel: wij zoeken naar ambitieuze teamspelers die onze verschillende diensten komen versterken en zo bijdragen aan de maatschappij.

Ben jij een kennisspons en wil je je detectiveskills ontwikkelen? Ben je streng maar rechtvaardig en leg je hierbij toch de nodige empathie aan de dag? Werk je graag correct volgens de geldende procedures en richtlijnen? Dan kan je zeker een carrière uitbouwen binnen de Algemene Administratie van Inning en Invordering.

 

Er zijn plaatsen bij onze Juridische dienst of binnen een Invorderingsteam.

 

Bij een Invorderingsteam zal je volgende taken uitvoeren:

 • Je start invorderingsdossiers op bij burgers of ondernemingen die niet spontaan hun belastingen, taksen en rechten betalen.
 • Je voert solvabiliteitsanalyses uit op basis van informatie uit de databank van de FOD Financiën en/of op basis van inlichtingen die heeft ingewonnen bij verschillende instanties.
 • Je verzamelt zelfstandig de nodige informatie om invorderingsacties te kunnen ondernemen en indien nodig vorder je in via een gerechtsdeurwaarder of bij een derde. Je past hierbij de - door onze FOD ontwikkelde - invorderingsstrategie toe.
 • Je staat afbetalingsplannen toe binnen het kader van de bevoegdheden van jouw team.
 • Je geeft telefonische ondersteuning waarbij je telefonisch de vragen van burgers beantwoordt in kader van invorderingsprocedures.

 

Indien je bij een Juridische dienst tewerkgesteld zal worden, bestaat het takenpakket uit:

 • Je behandelt verzoeken van burgers en bedrijven en bereidt in dit kader de beslissingen van de Directeur voor. Bijvoorbeeld: vrijstelling nalatigheidsinteresten, onbeperkt uitstel van de invordering, afbetalingsplannen en vragen tot doorhaling van schulden.
 • Je volgt dossiers in het kader van collectieve procedures op. Hiertoe evalueer je o.a. de betalingsvoorstellen van curatoren, schuldbemiddelaars en vereffenaars. Je verzamelt de nodige gegevens, doet een solvabiliteitsonderzoek en maakt een verslag op met de feitelijke en juridische argumenten.
 • Je verwerkt dossiers invorderingsbijstand met het buitenland. Je analyseert de verzoeken van de ontvangers en de buitenlandse overheden. Je evalueert welke invorderingsacties je moet ondernemen en correspondeert met zowel Belgische als buitenlandse overheden.

 

Aanbod


Er is 1 beschikbare plaats bij de Algemene Administratie van de Inning en Invordering in Brussel en Vlaanderen.

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) waakt over een snelle inning van de (fiscale en niet-fiscale) schulden en een correcte boekhouding van de betalingen. Ze verzekert het optimaal invorderen van schulden die niet spontaan betaald werden, alsook het correct en efficiënt terugbetalen van tegoeden aan burgers en bedrijven. Ze verdeelt de ontvangsten onder de verschillende rechthebbenden: de Europese Unie, de federale staat en de andere betrokken overheden (zijnde de Gewesten en gemeenten).

 

Profiel


Dit verwachten wij van jou:

 • Je bent proactief en gaat oplossingsgericht te werk.
 • Je hebt zin voor initiatief en bent bereid om deel te nemen aan werkgroepen om zo tot een efficiënte manier van invorderen te komen.
 • Je bent communicatief en bereid om 1 of 2x per week in te staan voor het telefonisch contact met de burger.

 

Meer info over de jobinhoud bij AAII?

Steven Exelmans - Organisatiedirecteur Invordering Antwerpen
FOD Financiën
+32 2 576 13 03
steven.exelmans@minfin.fed.be

Yep, ook dit is FOD Financiën.

#ookditisfodfin